esmaspäev, 3. september 2007

Millest räägib Sinu nimi?
Igal inimesel on oma kindel nimi, mille järgi teda tuntakse. Kuid tuleb välja, et nimi mängib inimese elus palju suuremat rolli. Nimelt on avastatud, et nimi avaldab mõju inimese iseloomu kujundamisel, aidates seda arendada või hoopis arengut pidurdada.
Seega, millest kõneleb sinu nimi?

On tähele pandud, et kõige rohkem mõjutab inimese iseloomu nime algustäht, kuid tähelepanuta ei tohiks jätta ka neid tähti, mis esinevad nimes mitu korda.

A - see on alguse sümbol, väljendab soovi midagi algatada ja teoks teha, igatsust nii vaimse kui füüsilise komfordi ja harmoonia järgi.

B - hingelisus, romantism, püsivus ja visadus, võime läbi lüüa, materiaalses mõttes elu hästi kindlustada.

C- juhi omadused, millele lisandub risk kiusatustele kergesti järele anda. Kõrge enesehinnang, traditsioonide austamine, üksinduspelgus.

D - kalduvus mõtisklemisele, analüüsile enne tegu. Orientatsioon eelkõige perekonnale, abivalmidus, mõneti põhjendamatu tujukus. Sageli ekstrasensoorsed võimed.

E - vajadus eneseväljenduseks, mõtetevahetuseks, head vahendajaomadused. Läbinägemisvõime, arenenud intuitsioon. Võimalik jutukus.

F - iha olla tähelepanu keskpunktis, särada, üle trumbata. Originaalsed ideed, milles enamasti kaalukas iva. Erilist rahulolu pakub teisi õnnelikuks teha. Sisemised vastuolud-kõikide filosoofiliste süsteemide segapuder. Oskus keerdsituatsioonides hästi ära kasutada valet.

G - püüd teadmiste järele, oskus taibata asjade seoseid, analüütiline mõtlemine, tahe anda igas tegemises oma parim.

H - teadmine, et kõik tuleb saavutada vaid iseenese jõust, iha lugupidamise ja sõltumatuse järgi. Tundlik teiste arvamuste suhtes. Selle tähe omanik peab käituma nii, et mitte rikkuda ühtegi seadust ega kalduda kõrvale kehtivatest moraalinormidest.

I - rafineeritud hingeelu, rahuarmastus. Väline rahulikkus ja lihtsus varjab erksat ja romantilist natuuri ja romantilist natuuri.

J - leebus, soov konfliktidest hoiduda, oskus vaigistada kurjust ja vaenu. Oht saada tugevamate loomuste poolt alla heidetud.

K -vastupidavus, ammendamatu hingejõud, oskus saladusi pidada. Läbinägelikkus ja otsekohesus. Elu moto: kõik või mitte midagi !

L - ilutunnetus, andekus kaunite kunstide alal, soov diskuteerida, teadmisi jagada. Kalduvus omajõudu killustada raske leida elus kindlat positsiooni.

M - ammendamatu võime hoolitseda, aidata. Sisemine ebakindlus, häbelikkus. Tunnetab end orgaaniliselt osana loodusest, seda suhet millegagi rikkudes võib endale häda kaela tõmmata.

N - kriitiline mõistus, protestivaim, vastumeelsus valikuta alluvuse suhtes, Visa töömees, kuid ei talu mõtestamata, tühja tööd.

O - haruldane intuitsioon, sügav tundeelu, oskus rahaga ümber käia. Selle tähe kandja saatus läheb mööda ühte kindlat joont , kuna ta oma koha elus juba varases eas õigesti ära tabab.

P - palju ideid, sageli vahelduvad seisukohad elu põhitõdede suhtes. Eriline tähelepanu oma välimusele. Oskus üldistada, tegelikkust õigesti ja tervikuna tajuda.

R - võime mitte teha järeldusi näivast, vaid tungida kõigesse sugavuti. Enesekindlus, oskus tegutseda, vahvus. Millestki eriliselt vaimustudes võib minna mõttetule riskile, ka võib olla oma otsustes põhjendamatult dogmaatiline.

S - terve mõistus, realistlik elukäsitus, püüd jõuda stabiilse positsioonini ja materiaalse jõukuse juurde. Konfliktsituatsioonides võib olla väga kapriisne ja võimukas, eriti siis, kui valitud teel takistusi kohtab.

T - loovisiksus, tundlik, intuitiivne tüüp, tõeotsija, kes oma soove ja võimeid sageli valesti hindab. Ristisümbol selles tähes hoiatab, et elu pole lõputu ja et iga hetke sellest tuleb kasutada maksimaalselt.

U - elav kujutlusvõime, oskus teiste muresid mõista ja neile ausalt kaasa tunda-filantroop. Soov jõuda kõrgeimale vaimsele tasandile, sageli utopist, kes peaks silmas pidama, et teeristil on mõttetu elu põhitõdesid kuulutada ja kõigilt ühtviisi nende mõistmist nõuda.

V - kommunikatiivsus, vajadus olla elu keskel ja kõigega kursis. Üsna loov mõistus, orientatsioon alati tulevikku.

Õ - analüüsimisoskus, võime näha ja mõista ka elu pahupoolt. Andekus keelte suhtes, harukordselt heatasemeline kõne ja kirjakeele tarvitamine. Mõnikord haiglaslik uudishimu. Ka püüd iga hinna eest jõuda n.ö. kõrgemasse seltskonda.

Ü - tugev õiglusmeel, vaimustu vendluse ja võrdsuse ideedest. Võimeline end tõe nimel ohverdama, aga on äärmiselt julm nende vastu, kes tõe kui absoluudi suhtes eksivad.

3 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

miks Y kohta midagi pole?:(

Mosaiik ütles ...

Y puudub, sest seda ei olnud ka originaaltekstis.

Enamasti on kõige tähtsamaks täheks nime algustäht.
Y-ga vast sinu nimi ei alga.

Anonüümne ütles ...

ei vasta toele