laupäev, 23. veebruar 2008

Numeroloogia prognoos ja tulevik


Järgnev kirjatükk sisaldab numeroloogide arvamust emakese Maa tulevikust.

Hääd lugemist :)

---------------------------------------------

Kurja väärata saab ainult oma vaimus kurjast kõrgemale tõustes.

Kättemaks on primitiivse inimese vajadus.

Õiglase ja püha sõja müüt vajab kummutamist.

Sõjas ei ole õigust mitte ühelgi poolel.

Ainus õigus on sõjas mitte osaleda, õige pool on sõjast kõrvalejääja, see aga vajab tarkust ja kõrgemat vaimset taset, kui rahvaste üldtase hetkel on. Kujutagem ette: riik käsib sõtta minna, kuid rahvas ei liigu. Ehk vääriks selline rahvas teistsugust riiki ja kui rahvas oleks selle riigi tulekuks valmis, ei jääks tõotatud riik Maa peale tulemata. Teatavasti ei leidu Maa peal ainsatki õiglast, vaimses arengus kõrgele tõusnud riiki: Tiibet on vallutatud ja Shambala ei asu füüsilisel tasandil, vaid neljandas mõõtmes.

Meie tsivilisatsioon on orb. Meie "vanemad" jätsid meid maha ja me käitume nagu tänavalapsed: lõhume, peksame ja röövime. Sedasama teevad rahvad ja riigid omavahel, sedasama teeb inimene looduse suhtes ja nii igal tasemel. Kus on tänavalaste vanemad: kas nad on tööl või millegagi tähtsamaga ametis, on nad ise allakäinud tüübid või lihtsalt ei märka, et nende lapsed on alla käinud - siin on võimalikud variandid. Ja kus on pätistunud inimkonna "vanemad"? Meie vaimsed vanemad, Maa eelnevate tsivilisatsioonide esindajad istuvad Tiibeti koobastes samathis ega tule - vähemalt nähtaval kujul - meid kasvatama ja aitama. Või oleme ise oma vanemad hüljanud ja unustanud ning nemad ootavad, kuni me pöördume tagasi nende poole.

USA-sse reinkarneeruvad valdavalt lapshinged, islamimaadesse veel väiksema taassünnikogemusega hinged. Ameeriklased on lapsik rahvas, kes ise väidab ennast olevat kristlased, kuigi ei mäleta, et Kristus õpetas kättemaksust hoidumist. Öeldakse, et islam nõuab teiste usundite pooldajate hävitamist - siingi on tegemist primitiivsete inimeste poolt revideeritud pühaku õpetusega. Kristus saatis oma õpilased tegema teised rahvad jüngriteks, kuid ta ei mõelnud sellega kristlust, vaid usku kui sellist, samuti ei ole ta käskinud tegutseda mõõga abil. Ehk on olnud samamoodi ka islami usuga. Ususõjad on patt üheainsa ühise jumala vastu. Vastasleerid on samapolaarsed, nende vastandiks on ülejäänud maailm. Mida rohkem pooldajaid on sõdijatel, seda rohkem on tasakaalust väljas kogu maailm.

Ameeriklased on ise "nõidunud" oma Kaubanduskeskuse saatuse: nii paljudes filmides ja arvutimängudes on seda lammutatud, rünnatud, hävitatud ning ähvardatud. Idee, kujund, astraalprojektsioon või nimetagem seda milleks tahes, miljonite vaatajate ja mängijate vaimujõul võimendatuna, saavutas lõpuks teostumise energia füüsilisel tasandil. Islamistid olid juhuslikud riistad planetaarsete energiate käes: igal juhul oleks Kaubanduskeskusega midagi juhtunud. Üldnegatiivse energia kogum sel perioodil Maa ümber aitas veidi kaasa.

Maa ümber valitses neil päevil "kurja võim" ehk tugevalt negatiivne kiirgus. Sellised perioodid korduvad iga kuu samasuguse järjekindlusega nagu naise tsükkel, sest ka Maa on naisolend. Mõnel riigil "vedas" ning just neil päevil juhtus seal mõni ohvriterohke õnnetus: kui õnnetuse läbi lahkunute karma oleks veel elavate karma ehk rahva üldkarma osa, siis oleks sel rahval edaspidi vähem ðansse valida kergem tee tulevikku - võimalusi valida ohtlik tee oli neil päevil kuhjaga, sest mida suuremat ulatust sõjategevus tavaliselt võtab, seda suuremat ulatust saavutab ülemaailmne negatiivse energia tase ja seda ohvriterikkamaid ning suuremaid loodus- ja muid õnnetusi on oodata üle kogu maailma - ikka sellesama üksikute rahvaste karma parandamise ehk ülemaailmse tasakaalu saavutamise vajaduse pärast.

Peale Maa "pahade päevade" on olemas ka "kurjad aastad", need on kosmilised, Päikesesüsteemi tsüklist tingitud "pahad päevad" ehk perioodid. "Kosmiline päev" kestab 14 aastat, "öö" samuti 14 aastat, null-tasandilt pöördepunktini on alati 7 aastat. Eelmiseks positiivsete energiate haripunktiks oli 1987. 1994. aastal ületasime null-tasandi liikudes allapoole, 2001. aastal jõudsime energeetilisse "põrgupõhja", seejärel algab tõus. Null-tasandile jõudmist on oodata 2008, ülemisse pöördepunkti jõuame 2015. aastal.

Positiivsete energiate perioodidel kulgevad võitlused enamasti ilma vereta. Positiivne alge on inimestes enamasti väljapoole, negatiivsete energiate valitsemise perioodidel - sissepoole. Negatiivsete mõtete ja energiate poolt hõivatud inimesed on positiivsetel perioodidel vähem edukad, sest aeg ei soosi neid, maa ei "taha" neid hästi kanda, nende haigestumise, suremise ja õnnetusse sattumise tõenäolisus on märksa kõrgem kui praegu. Nüüd on nende aeg, sest negatiivne alge on väljapoole ning hoidma peaksid ennast hoopis positiivselt mõtlevad inimesed. Suure tõenäolisusega jäävad ausad ja positiivselt mõtlevad inimesed süüdlaseks seal, kus ebaausad mõistetakse õigeks. Positiivsetel vaadetel on raske leida kõlapinda, nendest saadakse tihti ka valesti aru, ideoloogiline pahn aga levib hõlpsasti, sest kombelõtvus, pealiskaudsus, vaimuvaesus ja maitsetus on negatiivsete energiate poolt suuresti soositavad. Inimesed, kelles on ülekaalus positiivsed energiad, tunnevad ennast paremini energiakõvera tõusude ajal, tihti juba enne null-tasandi ületamist. Nende jaoks on raskesti talutavad kõvera langused ning seda üsna pea ülemisest pöördepunktist väljumise järel. Inimesed, kelles on ülekaalus negatiivsed energiad, on risti vastupidises olukorras.

Ometi allub Maa samaaegselt veel ühe suurema, ligi 60 aastat kestva galaktilise tsükli mõjule, kus me kõigume konstruktivismist dekonstruktivismi ja tagasi. Kuna 1987. aasta kuulus juba dekonstruktivismi perioodi, olles ikkagi positiivsete energiate tippaasta, nii oli ka alanud "kurja" lammutamine positiivne nähtus. 1994. aastaks vahetus energiate polaarsus, kuid dekonstruktiivsus kestab ning jätkatakse kultuuri ja vaimsete väärtuste lammutamisega. Käesoleva 60-aastase tsükli algusaasta oli u. 1950, lõppaasta u. 2010, "nulli" oli jõutud 1980. aastal. Selle tsükli sees jaotatakse inimeste sotsiaalsed energiad järgmiselt: kuni 1980. aastani käis ühinemise protsess ning 1980. - 2010. aastaid iseloomustab suhete ja sidemete purunemine, inimeste kaugenemine üksteisest.

28 aastase ja 60 aastase tsükli koosmõju:

 • 1980 - 1994 - valitsevad positiivsed energiad, kuid süvenevad inimeste ja ühiskondade sisemine dekonstruktivism, endassesulgumise ja üksteisest võõrandumise tendents, koostöökatsed kipuvad äparduma. Samasugune energiate seis valitses ka Teise Maailmasõja ajal. Meenub samuti energiate seis 1924 - 1938

 • 1994 - 2008 - valitsevad negatiivsed energiad. Dekonstruktiivsus hakkab tasapisi nõrgenema ja juba igatsetakse koostöö järele, kiputakse looma kontakte, kuid konstruktiivsete muudatuste aeg ei ole veel käes ja see ongi hea, muidu liituksid hoopis negatiivse energia võimu all olevad jõud. Seis meenutab Teise Maailmasõja järgset energiate seisu.

 • 2008 - 2022 - kõik positiivsed energiad on tõusuteel, 2010. aastast alates algab igas mõttes ühinemine, liitumine ja ülesehitamine. Pärast 2015. aastat hakkab positiivse energia tase langema, kuid loovad energiad hoiavad ja kaitsevad ühiskonda. Nii "kuldsesse" energiate seisu nagu "kuldsete kuuekümnendate” ajal siiski ei jõuta. Kui sel ajal peaks toimuma mingisuguseid kataklisme, saadakse nendest märksa kergemini üle kui näiteks praeguse energiate seisu ajal juhtunust.

 • 2022 - 2036 - ühiskonda valitsevad negatiivsed energiad ja käes on nende liitumise, loomingu ning koostöö aeg. Samasugune ohtlik seis oli Esimese Maailmasõja ajal ja 1967 - 1980.

 • 2036 - 2040 - seis on pisut parem kui 1920 - 1924, kuigi tendents on sama: koostööst ollakse väsinud, kollektivismis nähakse pahet. Tugevnevad positiivsed jõud soodustavad isiksuste arengut, tulemas on igatahes põnev aeg.

 • 2040 - 2050 - sarnased energiamustrid esinesid ka 1928 - 1931 ning 1986 - 1989 paiku. Kuni 2043 - 2045 troonib progressiivne individualism. Eredad isiksused ja positiivselt mõtlevad inimesed on rahvaste tähelepanu keskel, kuid peatselt katkeb see vaimne joovastus ning ühiskond hakkab vajuma kiiresti süvenevasse depressiooni.

 • 2050 - 2057 - langus on kiirem ja sügavam kui see, mida tajusime hiljuti sajandivahetuse eel. Nii lootusetut perioodi ei juhtu iga sajand, kuid ka "kurja jõud" on lahutatud, nõrgestatud ja tunnevad lootusetust.

 • 2058 - 2064 - seis hakkab muutuma paremuse poole.

 • 2064 - 2071 - valitsevad positiivsed energiad, lõpuks hakkab tulema ühinemise ning loomise aeg.

 • 2071 - 2078 - seis meenutab 2036 - 2040 perioodi, kuid kõik protsessid toimuvad intensiivsemalt.

 • 2078 - 2092 - ohtlik aeg, mil negatiivsed energiad jõuavad tippu ja nende mõju all olevat inimesed ühendavad maksimaalselt oma jõud. Pöördepunkt saavutatakse 2085.

 • 2092 - 2106 - loomingu, koostöö ja positiivsete energiate valitsemise periood haripunktiga 2099 -2100. See on tõeline vaimne õitseng, mis kestab paraku vaid mõned aastad.
 • neljapäev, 21. veebruar 2008

  Karma ja vanus


  Kui tahame teada, milles on meie ebaõnnestumiste põhjus, võime kahe kuu täpsusega kasutada järgmist meetodit: arvutame tagasi 6 aastat ja 5 kuud, siis 12 aastat ja 10 kuud, 19 aastat ja 3 kuud, 25 aastat ja 2 kuud ja seejärel 32 aastat ja meenutame, mis tollal juhtus. Sama tsükkel peab paika ka ühiskonnas, nii saame teada, milliste ühiskondlike organite tegude eest karistati osalised või nende karmajärglased näiteks loodusõnnetusesse sattumisega. Kui oleme sooritanud midagi valgustkartvat 6 aastat ja 5 kuud tagasi või pisut varem, siis kogeme praegu rida väikesi pahandusi ja kasvavat pinget. Selles olukorras tuleb otsida põhjust endas ja mitte muutuda agressiivseks teiste suhtes, suurendades sellega oma karmavõlga.

  Kui oleme eksinud mitu korda järjest, ei tule "väike" karistus õpetama meid 6, 12 ega 19 aasta pärast eksimust, kuid hiljemalt 32 aasta möödudes esimesest eksimusest tabab meid range karistus. Kui oleme sellises eas, et 25 - 32 eluaastat endale enam lubada ei jõua, tuleb tõsiselt mõelda sellele, millise "päranduse" jätame me oma lastele. Kuna karistus tabab tavaliselt "üle põlve", siis saavad lapsed reeglina "karmapuhkuse" oma vanematest, ning vanavanemate eksituste eest vastutavad lapselapsed. Et seda ei juhtuks, tuleb ennast täiustada ja teha järjekindlalt head vähemalt 6 ja poole aasta jooksul, et väljuda saatuslikust tsüklist.

  Karmavõlgade suurust võib määrata sündmuste järgi, mis toimuvad vanuses: 27 - 28, 45 - 46 ja 64 - 65 aastat. Võib juhtuda, et sõltumatult oma tahtest saab inimene kaasa tõmmatud situatsioonidesse, kus ta saab saatuselt valusaid hoope.

  Vanuses 9, 18, 27, 36, 45, 63, 72, 89 peab inimene vastu panema kiusatusele ja hoiduma ebaausate tegude sooritamisest, et mitte libiseda madalamale astmele karmaredelil.

  Vanuses 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 jne on inimene valmis headeks tegudeks ja sõltuvalt eelnenud elude karmast võib üle minna kõrgemale arengutasandile.

  63 aastaselt peab ta tegema lõpliku valiku.

  Tegelikult on juba 3 aastaselt selge, kas laps on valinud loova või hävitava arengutee. 6 - 7 aastaselt võib laps muutuda agressiivseks või kiuslikuks - ka juhul, kui selleks polnud eeldusi juba varem. 7 aastaselt üritab laps vastu seista nii perele kui koolile, võib muutuda tujukaks, teha tempe või näpata asju, mida ta üldse ei vaja. Kui talle jääb mulje, et tema teod võivad jääda karistuseta, tekib tal veendumus, et karistust ei tule ka muudel juhtudel. Laps võib käituda nii, nagu oleks tal mingi "kuri teisik", millest saab lahti vaid tunnistades "teisikute" olemasolu - need pole muud kui eelmiste elude "kummitamine" uues kehas.

  12 - 13 aastaselt tekib võimalus parandada või teha halvemaks eelnevat olukorda. Laps peaks saama kas või intuitiivselt aru, et õppimine ei ole igav asi, milleks sunnivad teda tobedad täiskasvanud, samuti ei ole see lihtsalt kasulik asi, mida elus hiljem vajama läheb, vaid õppimine kui kogemuste ja teadmiste omandamise protsess (mitte omandatud teadmised) vormindab inimese teadvuse, muutes inimest eluga hakkamasaajaks. Vormindamata teadvusega inimestel on hulganisti probleeme, mis kunagi ei saa osaks inimestele, kes õpivad eluaeg või suhtuvad kõigesse toimuvasse kui õppimisse.

  Kui teismelisel ei teki positiivset suhtumist ellu ja õppimisse, siis 14 ja 18 aastaseks saades tekivad lahendamata konfliktid, mis viivad lapse ohtlikule teele. Kui esimese 7 eluaasta jooksul mõjutas last valdavalt õnnetuste ja haiguste kaudu suguvõsa karma, seejärel oma eelmiste elude karma, siis 14 aastaselt antakse esimene võimalus mõista, kuidas tasutakse või karistatakse tema praeguste tegude eest. Sageli ei taha laps olukorraga leppida ja ajab süü oma ümbruskonnale, mõistmata, et sama olukord korduks ka mujal. Üritades leida teistsugust ümbrust, kipub ligi 14 - 15 aastane laps kodunt ära ja võib põgeneda ilma eesmärgi või näilise põhjuseta. Kuna iseenda eest põgeneda ei saa, võetakse appi uimastid.

  19 - 21 aastaselt on vana karma ennast juba avaldanud, sellest ajast peale loob inimene uut karmat juurde. Seda aimates, muutub nii mõnigi noor iseseisva tegutsemise suhtes arglikuks. 18 - 19 aastaselt näitab ennast tendents: nendel lastel, kes 6 aastaselt kippusid halvustama kooli ja otsisid kaitset kodus, tekib soov jälle peita ennast vanemate selja taha. Esineb otsustusvõimetus ja kartus saada pereliikmetelt negatiivse hinnangu. Lastele, kes vajavad selles vanuses ikka veel kodust "järelküpsetust", tuleb seda lubada.

  Ligi 19 aastaselt tuntakse vajadust elada omaenese elu, mis vastab omadele eesmärkidele ja kõlblusnormidele, mis võivad olla vastuolus ühiskonnas kehtivatega. Algul tajutakse seda unes ning ärgates ollakse meelestatud oma tegude ja kavatsuste suhtes kas positiivselt või negatiivselt, sõltuvalt unes saadud oma võimete hinnangule. Iseloomulik meeleheiteseisund on tajutav kogu perioodi jooksul 17 - 21 aastaselt ja see on tähtis aeg, et õppida kuulama oma Kõrgema Mina häält ning lükata eemale pealesunnitud valikud. Kui Kõrgemal Minal ei õnnestu võtta ühendust inimese teadvusega, muutub elu sihituks ja rahulolematus enda ning ümbrusega pidevaks, tekib vajadus põgeneda mõnuainete tekitatud illusioonidesse.

  Kui suhted Kõrgema Minaga on loodud edukalt, võetakse 21 aastaselt "roosad prillid" maha ja tajutakse toimuva tõsisust. Kui selles vanuses vanemad üritavad takistada oma laste valikuid, siis suhted vanemate ja laste vahel võivad puruneda. Kelle iseseisvumist selles vanuses vanemate vastupanu tõttu ei toimu, sel on kalduvus muutuda hiljemalt 38 aastaselt alkohoolikuks.

  Elu astroloogiline sõlmpunkt kordub iga umbes 19 aasta tagant, pakkudes iga kord võimaluse taassündida uude kvaliteeti. Sõlmpunki mõju kulmineerub vanuses 18 aastat 7 kuud 9 päeva, 37 aastat 2 kuud 18 päeva, 55 aastat 9 kuud 27 päeva ning 74 aastat 5 kuud 6 päeva. See on viljakas aeg, sest just siis avaldab Kõrgem Mina ennast inimesele ning seejärel hakkab taas taanduma.

  24 - 25 aastaselt antakse noorele inimesele võimalus ennast tõeliselt realiseerida, kuid valides vale tee on oht jääda tegema tööd, mis üldse ei huvita, veel 12 aasta jooksul. 36 - 37 aastaselt läheneb järgmine elu sõlmpunkt ja on tavaline, et inimene vahetab töökoha, ameti, elukutse, sõpruskonna või perekonna. Kui muudatused on tehtud õigesti, siis 42 aastaseks saades saadab inimest edu ja kuulsus, või kui valesti, siis täielik ebaõnnestumine.

  30 - 33 aastaselt tuleb mõelda eeskätt oma eluviisidele, parandada kahjulikud harjumused ning tervendada oma keha ja vaimu, sest teist sellist võimalust enam ei tule ja just selles vanuses sooritatu määrab eluea pikkust ja tervist vanaduses.

  36 - 37 aastaselt peab inimene tegema valiku materiaalsete hüvede ja meelelahutuste ning vaimsete väärtuste vahel. Kes valib tarbija elu, selle lapsed ilmutavad noorena kuritegelike kalduvusi või jäävad haigeks.

  Naisi mõjutab lisaks eespoolkirjeldatule veel reproduktiivne tsükkel. Kui naine ei saa lapsi 37 ja 42 aasta vahemikus, siis isegi juhul, kui naine ei taha lapsi, muutuvad tema sisse kodeeritud loovad jõud hävitavateks ning sõltuvalt iseloomust ja asjaoludest pöörduvad kas naise enda või tema ümbruskonna vastu. Naine võib samuti endasse sulguda, muutuda alkohoolikuks või koguni omandada kalduvuse enesetapuks. Seega on naiste puhul tähtis, et vanuses 41 - 46 tegeleksid nad enese täiustamise, vaimse harimise ja eluväärtuste ümberhindamisega, muidu hakkab nende elu peale 45. eluaastat minema allamäge, nad võivad kaotada töö, perekonna ja vara.

  Meestel on tüüpilised infarktid vanuses 42 - 48. Seega hiljemalt 45 aastaselt peab mees endale selgeks tegema, mis on tema elus tõeliselt tähtis - just tema ja mitte tema pereliikmete jaoks.

  On tähtis osata mõista, mis õieti toimub ja osata juhtida ennast läbi pingelise situatsiooni, sest peale 42. eluaastat tuleb mõne aasta jooksul läbida rida konflikte nii tööl kui kodus. Tuleb õppida tunnistama pereliikmete õigust oma elule ja eluväärtustele ning õppida kooskõlastama oma eesmärke teiste inimeste huvidega. Kui kasutatakse läbimurdetaktikat, siis on 48. eluaastaks oodata nii isikliku elu kui ka karjääri purunemist.

  60 aastaselt lõpeb inimese aktiivne tegevus materiaalses maailmas ja inimene peab pühenduma oma vaimsele arengule, kokkuvõtete tegemisele ja nooremate õpetamisele. Algab teine elu, mis kestab 90 aastaseni. Tervist ja nooremate inimeste armastust pälvib see, kes pühendub selles vanuses enese harimisele ja mõtisklemisele.

  teisipäev, 12. veebruar 2008

  Joomahullus


  Jäär (21.03 - 20.04)
  Joob end oimetuks või siis hakkab hullusid tegusid tegema. Seepärast on Jäärale alkohol eriti ohtlik.

  Sõnn (21.04 - 21.05)
  On purjus peaga väga ohtlik. Joobunud Sõnnid muutuvad talumatuks; nad püüavad lahendada erilise innuga mingeid tühiseid probleeme ja sellega sõna otseses mõttes näitavad välja tõelist sõnni palet. Purjus sõnnid on halvad ka selle poolest, et muretsevad kust aga viina juurde saaks!

  Kaksikud (22.05 - 21.06)
  Joovad huviga: joobudes nad muudavad märgatavalt oma tuju ja käitumist. Sellepärast oleks heal seltskonnal purjus kaksikust vaimselt kasulik eemalduda; vaevalt et seltskonna närvidel veiderdav kaksik seda ise tahaks teha. Kaine peaga võiks kaksik oma tegude üle järgi mõelda ja teinekord seltskonnas muude lõbustustega tegeleda. Eriti soovitav on kaine, kuid elav vestlus.

  Vähk (22.06 - 22.07)
  On õrna seedeelundkonna ja psüühikaga. Kui Vähk hakkab trimpama, siis ta lõõgastumise asemel hoopis nutab. Vähile on isegi õlu vastunäidustatud.

  Lõvi (23.07 - 23.08)
  Peab alkoholiga piiri pidama kahel põhjusel. Esiteks on see liigne koormus südamele. Lõvi süda on kahjuks nõrk nagu kõikidel teistel kaslastelgi. Kuid veel hullem on see, et purjutav Lõvi kaotab autoriteedi teiste silmis. Alati kui Lõvi pitsi tõstab, peab ta endale sisendama, et liigne pits teeb loomade kuningast narri ...

  Neitsi (24.08 - 23.09)
  On väga intuitiivne ja tunnetab tihti ette alkoholismi laastavat etioloogiat. Seepärast on ka paljud neitsid veendunud karskustegelased. Neitsidele, kellel sisemine hääl ei tööta on alkohol kõvaks mürgiks. Eriti laostab ta Neitside õrna maksa.

  KAALUD(24.09 - 23.10)
  Joovad põhiliselt seltsi pärast, et anda head näidet kiirest pitsikummutamisest. Kaaludele pole aga palju vaja: ja juba nad ongi laua all ning mõne aja pärast kraavis ....

  Skorpion (24.10 - 22.11)
  On muidu vaoshoitud, kuid kaotab joobnuna enesekontrolli ja on võimsate emotsionaalsete kirgede küüsis, et võib teha nii palju halba, mis purustab terve ta elu. Purjus Skorpion on tülinorija ja teistelegi ohtlik. Purjus Skorpion-hädavares on aga enesetapu kandidaat number üks.

  Ambur (23.11 - 21.12)
  Joob sügava rahuldusega ja see on õudne hädaoht. Kui paljud andekad Amburid on end rentslisse joonud!? Amburi maks ei saa alkoholi ümbertöötlemisega mitte kõige suurepärasemalt hakkama ja see viib maksa rasvumiseni ning lõpuks see tähtis organ sidekoestub tsirroosi läbi.


  Kaljukits (22.12 - 20.01)
  Ei saa alkoholist piisavat rahuldust. Kaljukitses toob alkohol esile vaid probleemide suurenevaid ja mustenevaid varje. Seepärast polegi tal hea juua.

  Veevalaja (21.01 - 19.02)
  Satub alkoholismi küüsi kohe kui ta viina proovib. Veevalaja hävitab alkoholiga oma niigi nõrgavõitu närvisüsteemi. Neist saavad alkohoolsed neurootikud, kellel värisevad käed ja kes kõnnivad närviliselt. Tihti haigestuvad nad astmasse või krambitavad ....

  Kalad (20.02 - 20.03)
  Kohanevad alkohoolse keskkonnaga kiiresti. Sellest üksi on neile veel vähe ja peagi sirutub käsi narkootikumide järele. Eriti räigelt elavad Kalad üle pohmelle, sest nende organism on mürgituste suhtes teiste omadest tundlikum.

  pühapäev, 10. veebruar 2008

  Rotiaasta horoskoop 2008


  JÄÄR 21.03 – 20.04

  Suhted: Jäära jaoks on kollase roti aastal kõige olulisemad võimu- ja autoriteediküsimused. Võimalik, et sul tuleb end tõestada ning maksma panna. Isegi kui sa seda ei soovi, pead valima poole ja olema valmis oma ideede ja veendumuste eest võitlema, veremaitse suus. Seda põhjustab Pluuto jõudmine Kaljukitse.

  Samas liigub Kaljukitses ka heasoovlik ja õnnetoov Jupiter: sind paisatakse küll ootamatult ühiskonna võitlusareenile, ent samas annab fortuuna sulle kohe ka kuldse mõõga, millega oma vastased auti lööd.

  Aprill ja mai on kõige soodsamad kuud sotsiaalseteks suheteks, lepinguteks, koostööprojektideks ja muuks sääraseks. Hingelist ja kehalist lähedust vajad kõige rohkem kuumadel suvekuudel. Augusti keskel ole eriti taktitundeline ja ära allu provokatsioonidele.

  September võib suhete liinis tuua liialdusi ja ülepingutamist, kuid on siiski hea aeg näiteks abiellumiseks või püsisuhte loomiseks. Oktoober ja novembri teine pool loovad olukordi, kus on raske jääda neutraalseks – õhus on kirge!

  Energia: Jõudu tuleks nüüd kokku hoida – aasta nõuab oma energiavarude mõistlikku kulutamist ning tervislikke eluviise. Elupõletamine ja meri-põlvini-seisundid toovad vaid asjatuid pohmelle ja nii füüsiliste kui ka vaimsete võimete nõrgenemist.

  4. märtsist 9. maini on parim aeg energia kogumiseks rahulikus keskkonnas – olgu selleks siis kodu, maaliline loodus või kallima lähedus. Suur sagin pole sel ajal hea. Küll aga võib sagida oma majapidamises ning seal korda majja lüüa (remont, suurpuhastus jne).

  9. maist juuni keskpaigani oled tulest tulvil ja vajad oma võimsate energiavoogude maandamist (välja arvatud juuni teisel poolel). Parim aeg aktiivseks puhkuseks, spordiks, matkadeks ja lõbureisideks. Juuli ja august sobivad puhkuse väljavõtmiseks ning oma jõuvarude taastamiseks looduses. Septembris laevad su akusid lähedased inimesed. Ja sina laed nende akusid. Oktoobris-novembris avanevad energia taastamiseks müstilised ja tavatud võimalused.

  Raha: Aasta nõuab kokkuhoidu ja säästvat suhtumist. Kui elad üle oma võimete, oled peagi kuival. See kehtib aga vaid juhul, kui su sissetulekud põhinevad ainult palgatööl. Omi asju ajades võid tulla ka lausa geniaalse äriidee peale, mis kenasti sisse hakkab tooma. Rahaliselt head ajad: 30. aprill–25. mai; 12. juuli–6. august; 24. september–18. oktoober. Ämber võib koliseda: 13. märts–6. aprill; mai teine pool; november-detsember.


  SÕNN 21.04 – 21.05

  Suhted: Suhted, mis nüüd tekivad, avardavad su maailmapilti oluliselt. Suurem on aga tõenäosus kohata kedagi, kes pole nii-öelda sinu tüüp – erineb märgatavalt neist, kellega sa tavaliselt suhtled.

  Huvitav ja võimalusterohke on see aasta neile, kes elavad, töötavad või suhtlevad palju välismaal ja välismaalastega. Olulised kohtumised ja tutvused võivadki aset leida nii reisil olles kui ka näiteks internetis surfates.

  Selle aasta märgusõnaks on tulevik. Ka kujunevatel suhetel ja asetleidvatel kohtumistel on suur tähtsus just tuleviku seisukohast.

  Romantiline liin on algaval aastal stabiilne (kohati isegi igavavõitu), kuid selle eest püsiv. Üllatusi ega ootamatusi ei ole ette näha. Kui keegi ütleb, et armastab sind, võid teda uskuda – asjad ongi nii, nagu paistavad või kõlavad.

  30. aprillist 25. maini on Veenus Sõnnis. Aeg armastada ja olla ilus! Kirge ja püsivamat stoorit võid oodata 24. septembrist 18. oktoobrini.

  Energia: Su elujõud ja hea enesetunne on otseselt seotud eneseteostusega. Algaval rotiaastal pead sa kodust kapi tagant välja tulema. Pead endale leidma mingi tegevuse või harrastuse, milles osaleksid ka su sõbrad ja mõttekaaslased – vajad heaks enesetundeks eelkõige intellektuaalset tagasisidet ja partnerite tunnustust.

  Oluline on jälgida oma söömisharjumusi. Võid kergesti kalduda äärmustesse – kas pingutad üle mingite totakate dieetidega või langed gurmaanluse kütkeisse.

  Energiat on rohkem 1. juulist 19. augustini. Kerget mõõna võib olla tunda 19. augustist 4. oktoobrini.

  Raha: Rahavoolud on paljuski kinni sinus endas. Kui tunned end elujõuliselt, tõmbad ligi soodsaid pakkumisi ja võimalusi.

  Kuid raha teenida on sellel aastal hea just mõttetööga. Idee maksab! Ära alahinda ootamatult pähekargavaid uitmõtteid – kirjuta need üles!

  Äri võib õitsele puhkeda ka seoses reisimise, sõidukijuhtimise, välismaa, turismi, kursuste või muude harivate ürituste korraldamisega jne.

  17. veebruarist 13. märtsini on hea võimalus luua kasulikke sidemeid-tutvusi ning sõlmida lepinguid. Rahaasju soosivad veel perioodid 25. maist 18. juunini ning 6. augustist 30. augustini.


  KAKSIKUD 22.05 – 21.06

  Suhted: Rotiaastal otsid kõigest tähendusi – ka suhetest. Oled sel aastal üllatavalt sügavamõtteline. Sind ei rahulda lihtsalt meeldiv, lõbus või kirglik suhe, otsid midagi enamat, mis võimaldaks sul konkreetset suhet paremini mõista.

  Hakkad ehk liiga palju ette kujutama – märkama asju, mida tegelikult olemas ei ole. Armasta inimese ilusat hinge ja märka temas suuri tundeid, kuid ära hakka tema alateadvuse tumedatel väljadel kahtlase väärtusega psühhoanalüüsi läbi viima! Sel aastal ongi põhiline, et suudaksid säilitada kuldse kesktee pillerkaaritava pealiskaudsuse ja süngevõitu sügavamõttelisuse vahel.

  14. juunil tagurdab Pluuto Kaljukitsest jälle Amburisse, kuhu jääb 27. novembrini. See aeg võib kas uuendada või lõpetada kõik ebamäärased suhted, mille otsad seni veel õhus rippusid.

  Armastust ja muidu meeldivaid kaaslasi on suurem tõenäosus kohata mais ja juuni esimesel poolel, septembris, oktoobri lõpus ja novembri esimesel poolel.

  Energia: Kui sul on probleeme tervisega, on põhjus arvatavasti su hoiakutes – haigus on tihti vale mõtteviisi tagajärg. Võimalik, et klammerdud liigselt mineviku ja vanade harjumuste külge ning see omakorda ei lase su kehal ja hingel puhastuda.

  Ole avatud kõigele uuele! Sa ei pea liikuma mingi raami sees, sul on valikuvõimalusi enam, kui arvatagi oskad. Seisev õhk ja seisev vesi ei tee õnnelikuks!

  Aprill ja mai on parimad kuud tervise tugevdamiseks ja halbadest harjumustest loobumiseks, samuti alustamiseks trenni või mõne enesearendustehnikaga. Oktoobrist aasta lõpuni toimub su hinges äge minevikuharjumuste ja tulevikuvisioonide võitlus, mis võib olla kurnav, kuid kindlasti edasiviiv ja selgust loov.

  Raha: Edukamad on ettevõtmised, kus tegutsed koos teistega. Märtsist juuni keskpaigani peaks olema kerge luua endast pilti kui võimekast ja usaldusväärsest kodanikust. See on aeg ühiskonnas esile tulla või alustada mõne olulise projektiga.

  Aprillis-mais on mõtet tegelda kinnisvaraasjadega – eriti kui see kinnisvara on sinu ja kellegi teise ühisomand. Jupiteri ja Pluuto ühiskaitse lubab edukalt remontida ja reorganiseerida vanu ja lagunenud süsteeme – olgu selleks siis maja-korter-maavaldus või mingi projekt, mis vahepeal unustusehõlma on vajunud. Aasta viimased kolm kuud nõuavad pingutust ja õigete valikute tegemist.


  VÄHK 22.06 – 23.07

  Suhted: Esmapilgul tunduvad sinu suhted teistega olevat kantud filosoofiast käsi peseb kätt. Natuke süvenedes näed aga, et partnerid võivad olla sinu jaoks nagu teeviidad. Üldse on inimesed sinu suhtes heasoovlikud ja ka praktilistes küsimustes võib sul neist palju abi olla. Suhted ja teadmised-oskused on omavahel sageli seotud.

  Aasta esimesel poolel on tuntav tugev konkurents – eriti ametlikes suhetes. 13. märtsist 6. aprillini on suhted ning eksootilised situatsioonid omavahel rohkem seotud. Suhe võib lõõmama lüüa nii reisil olles kui ka mõnes tavatus olukorras, erilises paigas, müstilises õhustikus. 18. juunist 12. juulini on Veenus Vähis. See on aeg nautida seltskonda ja kalleid inimesi enda ümber ning aeg leppimiseks ja suhteteravuste silumiseks. September võimaldab värskendada lähisuhteid – eelkõige koduse partneriga, vanemate ja lastega. Oktoober ja novembri esimene pool tekitavad sinus soovi elu lavalaudadel natuke valjemat häält teha. Võtad ka suhete osas suuremaid riske.

  Energia: Häda on selles, et võrdled end liiga palju teistega. Sa ei oska olla sina ise, vaid arvad, et pead ilmtingimata teistega sarnanema. Sulle oleks kasulik mõõdukas egoism ja eluterve enesekesksus. Samuti on sul lausa haruldane anne välja mõelda kõikvõimalikke musti stenaariume. Sa ei muretse mitte ainult enda ja oma lähedaste pärast, vaid võtad hinge ka maailma probleemid: sind ajab paanikasse võimalik majanduslangus, tööpuudus ja terrorismioht, samuti võid karta ülemaailmse gripiepideemia puhkemist. Eriti tundlik oma hirmude suhtes oled aasta teisel poolel.

  Jõudukiirgava Marsi liikumine Vähis (4. märts–9. mai) annab sulle kevadel korraliku energiasüsti. Periood soosib aktiivset, sportlikku ja nooruslikku elustiili. Aeg alustada suuri asju! September soosib akude laadimist koduses või looduslikus miljöös. 4. oktoobrist 16. novembrini naudid taaskord head füüsilist vormi. 16. novembrist aasta lõpuni on aga järjekordne hingetõmbepaus.

  Raha: Rahaline ja äriline edu tuleb sel aastal eelkõige koostöös teistega. Kuigi sul on suur kiusatus tegutseda üksi, peaksid materiaalse edu nimel koopereeruma. Peaksid ka lahti saama mõttest, et raha valitseb maailma ning leidma meetodi, kuidas su kasum oleks ühtlasi ka teiste edu.

  Suuremat vedamist võib loota 12. juulist 6. augustini ning 24. septembrist 18. oktoobrini.


  LÕVI 24.07 – 23.08

  Suhted: Peaksid enda ego tagaplaanile jätma ning keskenduma enam oma partnerite soovidele ja vajadustele. Sel aastal võluvad sind erilised tüübid – kirkad ja pisut hullud tegelased, kellele ühiskonnas kehtivad normid korda ei lähe: näiteks eksperimenteerivad elukunstnikud ja igavusest vaevatud rahatud boheemlased. Justkui tasakaalu loomiseks on sinu suhted näiteks töökaaslastega väga konkteetsed ja asjalikud. Saad palju abi just neilt, kes seda kõige paremini anda suudavad. Viljakad on suhted kõikvõimalike nõustajate, konsultantide, õpetajate, arstide, juristidega.

  Parim aeg koostööks ja leppimiseks: 17. veebruarist 13. märtsini. Romantika ja flirt: 12. juuli–6. august; 18. oktoober–12. november.

  Energia: Sel aastal jätad paljud terviseprobleemid seljataha. Aasta paneb sind oma kehasse hoolsamalt suhtuma – sa tajud intuitiivselt, mida peaksid hea vormi säilitamiseks tegema. Soositud on nii süsteemsed treeningud kui ka pisut eksootilisemad tehnikad.

  Energiaküllased ajad: 9. mai–1. juuli; september; 16. november–27. detsember. Energia kogumise perioodid: 4. märts–9. mai; 4. oktoober–16. november.

  Raha: Seilad mõnuga argipäevaste asjatoimetuste merel. Sulle meeldib tööd teha ja töö omakorda armastab sind, kinkides sulle ka piisava tasu. Tööpuudust pole ette näha! Aasta soosib eriti kitsa ala spetsialiste, oma ala fanaatikuid. Tee parem vähem, aga tee korralikult!

  2008. aasta soosib just rutiinset, igapäevast tööd. Kasum tuleb küll aeglaselt, aga kindlalt. Suured riskid ja spekulatsioonid tuleks mängust välja jätta.

  Rotiaasta on ka üldiselt varude ja tagavarade soetamise aasta, aga sinu jaoks kohe eriti. Saturn sinu märgi nn rahamajas nõuab säästmist ja mõõdukust.

  Aprillis ja mai esimeses osas võid saada ootamatut kasu kellegi teise varadest. Parim aeg laenu võtmiseks. Seevastu septembri teisel ja oktoobri esimesel poolel tuleks laenud välistada ning mitte riskida ka muul viisil.


  NEITSI 24.08 – 23.09

  Suhted: 2008. aasta on sinu jaoks eelkõige romantiliste ja nauditavate suhete aasta. Kuni 14. juunini koged armurindel tavalisest suuremat sügavust. Õpid armastuse taga nägema seda, mida sa tavaliselt ei märka. Erootika ja kirg sisaldavad nüüd sinu jaoks ka mingit müstilist vaimset momenti ja see paneb sind näiteks seksi hoopis teistmoodi suhtuma.

  Suhted ametlikul pinnal on mängulisemad, loovamad, vähem kinni protokollis ja reeglites. Vaba aeg ja töö kipuvad tihti põimuma, avardades su võimalusi.

  21. maist 21. juunini on hea võimalus parandada oma mainet või tulla esile olulise sõnumiga. 18. juunist 12. juulini on sõpruse ja intellektuaalse suhte aeg. Oktoobrist aasta lõpuni üritatakse sind väljakujunenud rutiinist lahti kangutada. Kasutatakse nii piitsa kui ka prääniku meetodit.

  Energia: Võtmesõnaks kõigi energiaprobleemide ja puudujääkide osas on sel aastal suhtumine iseendasse. Saturni liikumine Neitsi märgis (terve aasta jooksul) tähendab, et sinu eneseteadvus määrab ära ka elujõu taseme. Madal enesehinnang ning oma võimaluste alahindamine röövib sinult mõttetult palju jõudu.

  Ent Saturn ei salli liialdusi ka teises äärmuses – naiivses optimismis. Seega on hea enesetunde aluseks eelkõige mõõdukus. Mõõdukust tuleks hoida ka elukommetes, eriti söögi ja joogi tasandil.

  9. maist 1. juulini võta aeg maha, puhka, lae end looduse väega. Aeg on aga ebasoodne pikemaks reisiks. 20. juuli–19. august: tegutse, alusta uusi ettevõtmisi. Parim aeg enda vormi parandamiseks, füüsilisteks harjutusteks. Aasta viimased kolm kuud nõuavad taas energia säästmist.

  Raha: Rahahunnikute kokkukühveldamine ei tohiks olla eesmärk omaette. Naudi oma tööd, tunneta selle olemust nagu oma kallima keha ja sa näed, et raha hakkab ka sinusse loomingulisemalt suhtuma.

  Aasta nõuab säästlikkust mõistuse piirides. Kui kogud raha ainult kontodele ja seda üldse ei kuluta, viid rahavood tasakaalust välja.

  Sel aastal on sul enam juhuslikku õnne ja vedamist. Mõistuse piirides võid mängida õnnemänge ja võtta tehingute tasandil väikseid riske. Eriti soodne aeg selleks on novembri teine pool ja detsember (riske ei tohiks võtta mai teises pooles ja juunis). Paljulubav on ka september.


  KAALUD 24.09 – 23.10

  Suhted: Suhete liinis lõikad nüüd neid vilju, mida kunagi külvasid. Nii mõnigi vahepeal soikunud suhe saab tiibadesse uut tuult. Asjad ja suhted, mis jäid eelmistel aastatel kuidagi poolikuks, nõuavad nüüd lõplikku selgust ja konkreetsust.

  Kui oled kaotanud kontakti oma lähedaste, pereliikmete või sugulastega, aitab aasta sul seda viga parandada. Kodu on sinu kindlus – mitte vangla mõistes, vaid kohana, kus sa ise isiksusena kasvad ja arened.

  Veebruaris ja märtsi esimesel poolel, samuti septembris võib su ees avaneda seikluste labürint, mis meelitab sind oma ahvatlevate keerdkäikudega. Samas ei tohiks siiski võtta liiga suuri riske. Aprill on parim kuu kokkulepete ja lepingute sõlmimiseks, ka leppimiseks ja suhete taastamiseks.

  Energia: Su elujõud ja energiatase on seda kõrgemad, mida rohkem saad vajadusel nautida privaatsust ja omaette olemist. Aasta soosib enesevaatlust ja oma hingejõududega tegelemist.

  Aasta ei tee uutele suhetele takistusi, kuid jõudu kiirgavad sulle rohkem vanad saatusekaaslased – kõik need inimesed, keda võid usaldada. Mälestused ja nostalgilised välgatused panevad su motivatsioonimootori kiiremini tööle.

  Parimas vormis oled mais ja juunis – saad hakkama ka kõige raskemate väljakutsetega. Juulis, eriti aga augustis tasuks aeg täitsa maha võtta – puhata, viibida looduses. Aasta lõpukuudel väldi ületöötamist. Kaaluda võiks toidulisandite võtmist.

  Raha: Aasta märgusõnaks on kõik kinnisvarade, maade, majade ja muude valdustega seonduv. Kui sul kinnisvara pole, siis oleks mõttekas mõelda selle soetamisele. Alternatiiv kinnisvarale on suuremad, raskemad ja vähe liikuvad esemed, millesse oleks kasulik investeerida.

  Laias laastus toob sel aastal rahaasjus edu konservatiivne suhtumine – riskida minimaalselt. Äriks ja tehinguteks head ajad: 17. veebruar–13. märts; 18. juuni–12. juuli; 24. september–18. oktoober. Oht libastuda: 6.–30. august; november-detsember.


  SKORPION 24.10 – 22.11

  Suhted: Märtsist juuni keskpaigani (eriti aga aprillis ja mais) võid kokku trehvata päris huvitavate inimestega. See on aeg, mil õnnestub ühendada asjalikud kohtumised ja elu lõbusam pool. On väga suur võimalus, et alguses puhtalt intellektuaalne (või näiteks tööalane) suhe millekski palju romantilisemaks üle kasvab.

  Sinu suhted grupis, kollektiivis või sõpruskonnas on sellel aastal suhteliselt stabiilsed. Sul on küll mõnevõrra raske uude seltskonda või meeskonda sulanduda, kuid kui oled juba seal sees, siis jääd sinna küllalt pikaks ajaks. Samas võid vahel tunda, et pole rühmas piisavalt vaba, mistõttu pead initsiatiivi maha suruma. Kuid just sel aastal võid end näidata kui usaldusväärset isikut, kelle peale võib loota. Sinu armuasjusse lisandub rotiaastal sõprust ja vaimset kooskõla.

  Romantilised suhted on soositud 13. märtsist 6. aprillini; 30. aprillist 25. maini; 24. septembrist 18. oktoobrini.

  Energia: Märtsist juuni lõpuni peaksid aktiivselt tegelema enda keha ja vaimu kooskõlla viimisega. Positiivse enesetunde võti peitub sellel aastal positiivses mõtlemises. Samuti vajad sa muljeid ja elamusi ning mõõdukat ringipatseerimist, külaskäike ja lühemaid reise. Nii füüsilist kui ka vaimset paigalseisu peaks vältima.

  Energiapommina tunned end 4. märtsist 9. maini ning 4. oktoobrist 16. novembrini.19. augustist 4. oktoobrini tasuks aeg korraks maha võtta.

  Raha: Võtmesõnaks on siin idee. Hea idee on selline, millega annab alati midagi peale hakata – loomulikult annab seda ka rahaks teha. Tuleb lihtsalt aktiivselt oma ajupotentsiaali kasutada! Probleeme ja takistusi võib tulla seoses juriidiliste apsakatega.

  Hea äriidee või superpakkumine võib sulle sülle kukkuda märtsis, aprillis ja mais. Septembris ja detsembris tuleks hoiduda liigsete riskide võtmisest.


  AMBUR 23.11 – 21.12

  Suhted: Suhetes on rohkem tõsidust ja asjalikkust kui eelnevatel aastatel. Armastuse ja romantika rindel on olukord Harju keskmine. Aasta märgusõnadeks on vastutustunne ja konkreetsus. Tühjade lubaduste andmine ja oma sõnade söömine maksavad valusalt kätte.

  Sul võib kujuneda kellegi suhtes välja mingi vanemlik või hoolitsev roll. Sinu peale loodetakse, sa ei saa endale lubada boheemlaslikku süüdimatust!

  Aasta sobib suurepäraselt abiellumiseks. Sama hästi võid seadustada ka oma suhte näiteks mõne asutuse või organisatsiooniga, sõlmida tähtsa lepingu, panna paika reeglid jne. Parim aeg kõigeks selleks on aprillis ja mais. Seltskonnaeluks ja armuasjadeks on parim aeg 6.–30. aprillil, 25. maist 18. juunini ja 18. oktoobrist 12. novembrini.

  Energia: Rotiaastal peaks su enesetunne olema suhteliselt hea. Võib-olla peaksid veidi muutma oma harjumusi – eriti just söögi ja joogi osas. Kui sul on selleks kalduvus, võid kaalus pisut juurde võtta. Ürita oma söögikordi tasakaalus hoida!

  Suitsetajatel on suurepärane võimalus pahest lahti saada – planeediseisud soosivad seda igati. Samas võivad muret teha pisi­traumad, eriti luude-liigeste nihestused.

  Parimas vormis oled aprillis ja mais, mõõna võid kogeda oktoobris ja novembri esimeses pooles. 16. novembrist 27. detsembrini liigub Amburis jõuplaneet Marss. See on energiarikas periood, kuid tormakuse tõttu võid end sel ajal kergesti vigastada.

  Raha: Arvatavasti pole sul põhjust oma rahaasjade pärast muretseda – vahendeid ja võimalusi peaks jätkuma. Isegi kui su pangakontol numbrid oluliselt ei suurene, lõikad kaudset kasu nii või teisiti. Kuna Jupiter liigub sinu rahamajas ja Saturn karjäärimajas, siis on aasta eriti soodne pikaajaliste projektide käivitamiseks. Alustamine ja startimine võib suhteliselt palju aega võtta, aga see-eest saab ettevõtmine olema püsiv ja ajas vastupidav.

  Oktoobrist detsembri lõpuni tuleb sotsiaalses plaanis konkurentsis püsimiseks kõvasti pingutada. Aasta viimased kuud on pingelised, kuid samas ka lahendusi pakkuvad.


  KALJUKITS 22.12 – 20.01

  Suhted: Aasta toob kaasa palju uusi suhteid ja siduvaid lubadusi – eelkõige just selliseid, millel on ka laiem sotsiaalne kõlapind. Aasta jooksul saavad küpseks ja võivad esiplaanile tulla need suhted, mis on sind läbi elu pikalt saatnud, kuid pole siiani eriti nähtaval olnud. Kuna sa ise mõjud sel aastal eriti usaldusväärselt ja autoriteetselt, tõmbad ligi inimesi, kellega koos on võimalik midagi tõsist ja olulist ära teha.

  Kuud märtsist juunini võivad sind kokku viia inimesega, kellega koos midagi originaalset ja ootamatut korda saadate. Äris võib see olla suurepärane äriidee, isiklike suhete tasandil aga värskendav ja inspireeriv kogemus. Kergemat ja lõbusamat sorti suhete loomiseks sobib 20. aprill–25. mai ja 12. november–8. detsember. Koostööd ja püsisuhteid soosib aeg 18. juunist 22. juulini, töiseid ja argiseid aeg 25. maist 18. juunini ning ka september.

  Energia: Seda on rohkem, kui sa ise arvad. Nagu ikka – sinu probleem on alati olnud liigne nõudlikkus enda suhtes, oskamatus nautida ja lõdvestuda. Sel aastal ehk lõpuks ometi õnnestub sul ennast vabalt võtta, armastada end nii, nagu oled. Elu ei ole pidev võistlus esikohtade pärast! Oled ju loonud endale ise tervisehäireid liigse kammitsetuse, loovate jõudude allasurumise ja kahtluste läbi.

  Jupiter liigub Kaljukitses kuni 5. jaanuarini 2009. Selle pika aja jooksul leebud arvatavasti iseenda suhtes ja lubad endale ka rohkem puhkust. Kui aga sul on kalduvus mõnele pahele või kirele järele anda, ole ettevaatlik – Jupiter on ka liialdamise ja piiride ületamise sümbol. Energiaprobleeme võib esineda enam aasta viimasel kolmel kuul.

  Raha: Vastupidiselt Vähile, kes peab äriedu nimel koostööd tegema, on sinul kasulik oma rahaasju üksi ajada. Ka pikaajaliste laenude ja liisingute võtmine pole hea mõte. Tähtis on püüelda materiaalse iseseisvuse poole.

  Samas on Neptuuni ja Kuu Põhjasõlme ühenduse tõttu sinu suhe raha ja omandiga sellel aastal ebakaljukitselikult idealistlik. Sa mitte ei loe raha kaine ja asjaliku näoga nagu tavaliselt, vaid jumaldad ja armastad seda nagu lemmiklooma. Selline raha ja asjade hingestatud tajumine toob sulle edu, kui oled loomeinimene. Üdini maised projektid võivad seevastu sellise suhtumise tõttu kannatada.

  Rahaliselt soodsad ajad: 17. veerbruar–13. märts; 30. aprill–25. mai; september.


  VEEVALAJA 21.01 – 19.02

  Suhted: Veevalajate jaoks on alanud aasta kummalise ja müstilise alatooniga. Palju on suhteid, millest ei saa esmapilgul aru või mis õrritavad sind oma mitmetähenduslikkusega. Kohati on sul tunne, nagu liiguksid kinniseotud silmadega pimedas ruumis ning orienteeruda saad vaid helide ja häälte järgi. Ja palju on võõrkeelset juttu, mida sa ei suuda mõista. Samuti võivad probleemiks olla su ebamäärase taustaga uued sõbrad või muudavad su praegused sõbrad su elu mitme tundmatuga võrrandiks.

  Kui liigud boheemlaste ja intellektuaalide seas, naudid aasta parimaid mõjusid. Kui oled aga ärihai ja su ümber on palju välkuvaid hambaid, võid kergesti kellelegi lõugade vahele sattuda.

  Armastuses ja seksis oled äärmiselt tundlik ja vastuvõtlik. Sulle meeldib igatseda ja kaugelt armastada.

  Mõnusa seltskonna ja seikluste jaoks on parim aeg 25. maist 18. juunini, püsitutvuste ja harmoonilise koostöö jaoks aeg 12. juulist 6. augustini.

  Energia: Sel aastal ammutad jõudu oma hinge sügavamatest soppidest. Julged rohkem endasse vaadata ja näed oma tegelikke vajadusi. Nii mõnigi pettumus leiab sügavalt hingepõhjast õnne ja rahulolu võtme ning tõuseb sellega võidukalt su energiajärve pinnale. Suure tõenäosusega hindad end aasta jooksul ümber. Sinu minapilt muutub ja hakkad end nägema uue nurga alt.

  Samas võib Põhjasõlme ja Neptuuni ühendus luua olukorra, kus sind tajutakse kellegi teisena. Oled kui näitleja, keda on pandud mängima valet rolli.

  Jõu väljendumise ajad: 19. august–4. oktoober; 16. november–27. detsember. Jõu kogumise ajad: 4. märts–9. mai; 1. juuli–19. august.

  Raha: Alanud aasta on finantsilises mõttes suhteliselt kaootiline ja ebamäärane.

  Suured riskid tuleks välistada (eriti aasta teises pooles) ning hoolikalt iga oma sammu kaaluda!

  Lepingute ja tehingute puhul tuleks kindlasti kontrollida, et kõik oleks juriidiliselt igati laitmatu.

  Keerulisi arenguid on ette näha ka seoses ühisvaradega ja kollektiivse omandiga. Muret võivad teha rendi- ja üürilepingud. Eriti kehtib see aasta viimase kolme kuu kohta.

  Samas soosib fortuuna neid, kelle peamised teenistusallikad on seotud loomingu ja kunstiga, aga ka paranormaalsete võimetega (kirjanikud, muusikud, lauljad, poeedid, näitlejad, filmitegijad, nõiad, ravijad jne).

  Märtsi algusest juuni keskpaigani moodustab Veevalaja valitseja Uraan õnneliku aspekti Jupiteriga – see on parim aeg riskide võtmiseks, samuti oma oskuste ja teadmiste rahaks tegemiseks.


  KALAD 20.02 – 20.03

  Suhted Rotiaasta laineharjal seilates vajad enda kõrvale sellist partnerit, kellega oleks huvitav. Sinu tundlikud uimed otsivad suhete ookeanis seda inimest, kes suudaks aktsepteerida sinu mõtteid, maailmavaadet ning ka veidrusi. Ja samas – ta peab kindlasti suutma ka omalt poolt midagi lisada. Sa ei soovi vaid tuima nõusolekut – tahad nautida särisevat mõttevahetust, isegi ergutavat vaidlust.

  Samas viitab Saturni asend sinu püsisuhete solaarmajas sellele, et sinu ja partneri suhetes annavad tooni tõsised noodid, asjalikkus ja konkreetsus. Uusi suhteid ei teki sel aastal just palju, seevastu muutuvad juba väljakujunenud suhted veelgi kindlamateks.

  Parimad ajad seltskonnaeluks ja flirtimiseks: 13. märts–6. aprill; 18. juuni–12. juuli; 6. august–30. august. Aasta lõpus (oktoobrist detsembrini) on sinu ja teiste vahel pingeid, mida ei tohiks üle dramatiseerida. Ära lase end mõjutada, jää kindlaks oma põhimõtetele! Samas ära põgene nende eest, kellega on võimalik asju selgeks rääkida.

  Energia: Usk, lootus ja armastus – kui need on olemas, on ka tervis korras. Mitte ainult toit ja uni ei ole energia- ja jõuallikad, vaid ka muljed. Kui suudad ka muljeid ja emotsioone samamoodi nautida nagu head rooga, oled juba enda alateadvuse positiivselt ära programmeerinud. Kokkuvõtvalt – antidepressantide neelamise asemel mine parem sõpradega pubisse või ööklubisse ning lase vaim ja keha vabastavate rütmidel saatel lõdvaks! Pärast seda on pea palju selgem ning elul jälle rohkem värvi.

  Energiat saad kindlasti ka loodusest, eriti nn väekohtadest. Võid enda jaoks ka täiesti uusi väepaiku välja peilida. Piisav uni – sellega ei tohi kindlasti koonerdada!

  Energiat tundub olevat rohkem 4. märtsist 9. maini ja 4. oktoobrist 16. novembrini. Väsimus võib kummitada 17. veebruarist 13. märtsini ning 9. maist 1. juulini.

  Raha: Edu toob loominguline ja paindlik suhtumine. Samuti on võtmesõnadeks meeskonnatöö ja omaette tegutsemise õige tasakaal. Sa võid kaotada oma töövõimest palju, kui sind sunnitakse pidevalt teistega koos olema.

  Kuu lõunasõlme asend näitab võimalikku ületöötamist. Samuti peaksid leidma võimaluse, kuidas igapäevasest rutiinist välja murda – kui reeglite ja harjumuste painest vabaned, tulevad uued ideed või tehakse sulle paremaid pakkumisi. Sõpradest on sel aastal palju abi – ka materiaalset. Kingitusi sulle siiski ei tehta – kõik tuleb tagasi maksta!

  Edukad ajad: 6.–30. aprill; 18. juuni–12. juuli; 30. august–24. september. Valearvestuse võimalus: 17. veebruar–13. märts; mai teine pool, juuni algus.

  neljapäev, 7. veebruar 2008

  Horoskoop & Supervõimed


  Paluks võtta järgmist kirjamustrit naljana.  Jäär- suudab oma kõva peaga betoonilahmakaid purustada

  Sõnn- sama mis jääral, aga lisaks sellele oskab ta lehmade, pullide ja muude sarviliste salakeelt ning võib terve karja kellelegi kallale ässitada

  Kaksikud- suudavad ennast kloonida/paljundada

  Vähk- suudab eikusagilt krabisid ja vähke välja manada

  Lõvi- maandub alati jalgadele, on väga hea haistmismeelega, oskab kassilikult ja graatsiliselt hüpata

  Neitsi- suudab inimesele ainult otsa vaadates öelda, kas ta on neitsi või ei

  Kaalud- ....suudab...väga hästi asju kaaluda....ja analüüsida...ma ei oska midagi välja mõelda!

  Skorpion- tal on siuke mürgiastel, mis näiteks käepealse naha alt välja tuleb

  Ambur- laseb oma noolekestega inimesi ja paneb nad ükskõik mida tegema

  Kaljukits- suudab kontrollida kitsede mõistust

  Veevalaja- omab täielikku kontrolli vee üle(jõed, mered, järved, lombid, kraanikausid, vihm, kosed)

  Kalad- suudavad vee all hingata ja kaladega rääkida

  Allikas: siit

  kolmapäev, 6. veebruar 2008

  Taimi Uuesoo kingihoroskoop


  JÄÄR

  Jäära päikesemärgi esindaja on tüüpiliselt impulsiivne tänases päevas elaja, tihti mõtlematu ja kannatamatu. Tema tegususe juures võib kergesti juhtuda, et ununeb kingituste muretsemise vajadus viimase hetkeni ja vahel kauemakski.

  Spontaanne, romantiline ja kindlasti mitte kitsi jääralik kinkija võib teha üsna mõtlematuid oste. Võib lähtuda oma vajadustest ja soovidest või jätta kingituse ostmise üldse sekretäri mureks.

  Julge, sõltumatu ja vahel ka häbematu Jäär ei jäta tavaliselt saladuseks seda, kui saadud kingitus temale ei meeldi. Tõenäoliselt on kõige olulisem märksõna üllatus. Hind pole oluline, tähtis on kvaliteet. Inimene, kellest Jäär hoolib, võib väga väikeste kulutustega hakkama saada, kui oskab Kuu valgel šampanjaklaaside kõlinal mõne tähe talle pühendada. Ta ei oota kindlasti kingituseks uut panni, aluspükse ega pastakat.


  SÕNN

  Kinkijana on Sõnn tavaliselt kokkuhoidlik, aga see-eest hoolikas analüüsija. Temalt saadav kingitus on enamasti sobilik ja tarvilik.

  Päikesega Sõnni sodiaagimärgis sündinu on eelkõige nautleja. Talle võib kinkida rikkaliku õhtusöögi heas restoranis, päeva ilusalongis või lõõgastuskeskuses.

  Asi, mida kingitakse, peaks olema eelkõige maitsekas ja konteksti sobiv. Loomulikult hindab ta tõeliselt väärtuslikke, looduslikke materjale, kunsti ja/või ajaloolise väärtusega esemeid, aga sobivad ka sentimentaalset sisu omavad pisiasjad ja raamatud.

  Igapäevaelus vaja minev tarbeese võib sõnnilikku kingisaajat rohkem rõõmustada kui tema maitsega mittesobiv ülikallis kunstiteos.

  Sõnni praktilisuse ja konservatiivsuse tõttu oleks parem igaks juhuks välistada mõttetut pudipadi.


  KAKSIKUD

  Osavate kätega ja mitmekülgselt andekad Kaksikud teevad mõnikord mitmesuguseid kingitusi oma kätega. Paraku kipub neil aega nappima ja rahutus, pinnapealsus ning hajameelsus ei luba aegsasti alustada. Igal juhul olete õnnega koos, kui mõni neist teile nii palju aega viitsib kulutada. Oskus ka poes pakutava valiku hulgast nutikaid ja sobivaid kingitusi teha on enamiku kaksiklike inimeste loomulik anne.

  Neile kingituse tegemine on aga paras ristsõnamõistatus. Tõenäoliselt on talle olulisem see, kes ja kuidas kingib, kui asi ise. Üks tema minadest pole sellega niikuinii rahul. Püsimatu Kaksikute esindaja soovidki muutuvad kiiremini kui te eelmisest aimu olete saanud. Võib üritada midagi kaunite kunstidega seotut, uudismaiustuste või reisidega.


  VÄHK

  Oma perele kinke tehes pole emotsionaalsel ja intuitiivsel Vähil millestki kahju, kuid võõraste suhtes võib ta kokkuhoidlikkust üles näidata.

  Vähi märgi esindaja võib südamest solvuda, kui temale tehtav kingitus ei tule südamest või see on mingi kiirustades kaasa haaratud massikaup.

  Hinnast on alati tähtsam tema soovide arvestamine. Kui olete tähelepanelik, annab ta ise ettevaatlikult märku (vahel ütleb otse välja), mida kingituseks tooma peaks. Jälgige mängu, see on parim nõuanne.

  Vähile võib sobida ka ühiselt kasutatav kingitus nagu uus vann, köögikapp või mikser – majanduslikkus ja perekesksus on paljudele põhiline.

  Muidugi on Vähk õnnelik, kui taipate teda isiklikult pisikese hõbeasjakesega meeles pidada.

  Vähi mõjutustega kingisaaja solvub pisarateni, kui kingitus kuidagi osutab mõnele tema oletatavale puudusele. Kui ta näiteks arvab, et pole piisavalt sale, ei tohi talle kinkida tselluliidikreemi jms.


  LÕVI

  Seltskondlikule Lõvi päikesemärgi inimesele on kingituste tegemine ja saamine väga oluline teema.

  Tüüpiline selle märgi esindaja oskab tavaliselt üsna hästi sobivaid kingitusi teha. Ta hakkab sellele mõtlema juba varakult ja mõte ning kingisaaja rahuldus on alati prioriteet hinna ees. Probleemiks võib saada üle piiri kulutamine, sest tüüpilisele Lõvile on kinkimine suurepärane võimalus oma suurejoonelisust näidata.

  Kinkige Lõvile mida tahes, aga maitsekas ja/või kallis peab see olema. Sobib ka suur (kogukas) kingitus. Luksuslik ja valitud detailidega pakend on samuti oluline. Pidulikkus, romantilisus ja isegi sentimentaalsus kingi üleandmisel suurendab Lõvi jaoks kingi väärtust kindlasti. Alternatiivina tuleb kõne alla midagi väga ekstravagantset.


  NEITSI

  Korralik, töökas, kohusetundlik ja kokkuhoidlik Neitsi hakkab varakult kingituste peale mõtlema ja võimalik, et ka ise meisterdama. Ta ei unusta iial kedagi meeles pidamast kas või pastaka või koogiga.

  Neitsi ei rõõmusta südamest, kui jõuluvanakotist hüppava plastmasspeenise leiab. Talle sobib rohkem seepi ja šampooni, laudlinu ja salle kinkida. Klaas, nahk ja vill on eelistatumad materjalid.

  Praktilisus on vist kõige tähtsam märksõna. Tema töös ja tegevuses vaja minev kaup leiab samuti tänuliku vastuvõtu.

  Oma lapsed ja sugulased tunnevad tõenäoliselt suurt rõõmu ka mõne perekonnareliikvia üle. Jah, neitsilikule inimesele võib ka vana, antikvaarset asja kinkida.


  KAALUD

  Enamasti oskab Kaalude inimene üsna omapäraseid kingitusi teha, eeldusel, et tal on selle valimiseks ka aega olnud.

  Kaalud on tuntud oma rafineeritud maitse ja iluarmastuse poolest. Neile meeldivad parfüümid, riided ja ehted, kuid neid kinkides peab hästi teadma, missugused just. Kui olete otsustanud millegi isikliku ja väärtusliku kasuks, oleks mõtet temalt pigem nõu küsida kui valikuga eksida. Mingil juhul ei rõõmusta ta asja üle, mis tema maitsega ei sobi, olgu see kas või hinnalisim omataoliste hulgas. Lisaks tuleks teha väike üllatus, muidu on ta pettunud. Tervitus soovisaates, teatripiletid, mõni väike elektronvidin ja maiustused sobivad alati.


  SKORPION

  Tavaliselt otsustusvõimeline ja läbinägelik Skorpioni märgi esindaja võib kingituste ostmisega tõsiselt jänni jääda. Unustada, osta kallimalt tegelikust väärtusest või saada reklaami ohvriks. Sageli võib juhtuda, et juba varakult ostetud kingitus lihtsalt unustatakse mitmeks kuuks peidukohta.

  Skorpionile tehtav kingitus võib olla ka pisike ja odav, aga kindlasti ei tohi see olla etteaimatav. Mida salapärasem, seda parem. Pakendki võib olla hoopis muule viitav. (Umbes nagu matrjoska, kus viimases nuku asemel sõrmus sees). Fototehnika, pildiraamid, pildid jms., klaasesemed, vitraaž, plaadid, videod ja muusikakassetid võiksid sobida paljudele. Kui tegemist kollektsionääriga, on kindel valik tema kogust veel puuduv eksemplar.


  AMBUR

  Kannatamatu ja tegus Ambur ei vaimustu tavaliselt kingitustega jahmerdamisest ja vähimalgi võimalusel jätab selle kellegi teise teha. Kui ei õnnestu, pärib saajalt otse tema ootuste ja soovide kohta aru.

  Liikumist ja vabadust armastav Ambur oleks üliõnnelik kõige üle, mis võimaldab kodust välja pääseda – reis, päev lõõgastuskeskuses, jõusaali abonement, jalgratas, raketid ja bussipilet naaberlinna sõbra(tari) juurde on ühtviisi head valikud. Igal juhul peab kingitus olema suunatud konkreetselt temale ja tema huvidele. Sobib kinkida ka spordivahendeid ja väikesi mehaanilisi vidinaid. Tõenäoliselt oskab amburlik inimene teistest enam hinnata laual näiteks ringihüppavatest leludest ja laulvatest tassidest. NB! Naljakas peab ju olema. Loteriipilet igaks ootuseks veel lisaks.


  KALJUKITS

  Töökas ja praktiline Kaljukits võiks kingituse ise teha. Too ei pruugi muidugi alati praktilise väärtusega olla, aga huvitav igatahes. Ostmisel ei pruugi just erilist originaalsust ilmutada. Vastutustundliku ja ettevaatliku inimesena on temal erinevalt paljudest teistest kindel eelarve, mille raames opereerida. Kel võimalused paremad, mõtlevad kindlasti investeeringule tulevikku ja kingivad väärisesemeid või kunstiteoseid.

  Kaljukitsele sobib muidugi alati kinkida väärtuslikke asju. Ta on tänulik ka kõige üle, mis teda või tema kodu kaunistavad. Pronks- või vaskküünlajalad, käsitöö ja ehted on kindlasti paremad kui kipskujukesed. Parfüüm peaks päästma lootusetumagi olukorra.


  VEEVALAJA

  Omapärane ja novaatorlik Veevalaja märgi esindaja oskab väga mitmekülgseid valikuid teha. Paljud on hea maitse ja stiilitundega ning eksperimenteerivad sõprade rõõmuks. Perekonnas läheneb ta kingiprobleemile tavaliselt märksa konservatiivsemalt ja võib isegi ülipraktilisi valikuid teha.

  Kingitus temale ei pea ilmtingimata olema hinnaline, nutikust ja kommunikatiivsust hindab ta märksa rohkem. Raamat, märkmik (miks mitte ka elektrooniline) või kirjutusvahenditekomplekt võiks hädaabiks alati sobida.

  Eriti in oleks mõni tarbeese, millel eriline disain või uudne lahendus.

  Väike tööriist või käsitööhuvilisele vardad/ nõelad võiks ka tänulikku vastuvõttu leida.


  KALAD

  Empaatiline ning kunstiannetega Kalade märgi esindaja on enamasti suurpärane kingitegija. Tavaliselt Kaladele iseloomulik ebapraktilisus pole siin probleem, sest ta suudab isegi kõige ebatavalisema asja jaoks leida inimese, kes seda igapäevaelus vajab.

  Temale tehtav kingitus peaks puudutama emotsioone, olema mälestuste või minevikuga mingis seoses, traditsioone kandev või isiklikult vajalik ja praktiliselt kasutatav ese. Sobivad kontserdi- või teatripiletid, mingi perekonnareliikvia, hõbeesemed, aga ka päris tavalised majapidamisesemed. Emotsionaalne side kinkijaga on kõige olulisem.

  esmaspäev, 4. veebruar 2008

  Millal külastada arsti?

  Üks huvitav tabel sellest, millistel kuupäevadel (VEEBRUARI KUUS) on kõige mõistlikum külastada arstitädi.  A – hambaarst

  B – neeruhaigused

  C – maksahaigused

  D – günekoloogilised hädad

  E – kõhuhädad

  F – seljahädad

  G – hingamisraskesed

  H – südamehaigused

  NB!
  X-iga on tähistatud kuupäevad, millal ei ole arsti juurde minek soovitatav.


  A

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  4
  X

  X
  5

  X  X

  6  X


  7


  X

  X


  8


  X


  X  X


  9

  X

  X  10

  X

  X
  X


  X

  11

  X  X

  X
  12

  X  X

  13  X


  14


  X

  X


  15


  X


  X  X


  16

  X

  X

  X


  17


  X  X

  X


  X

  18
  X

  X
  19

  X  X


  X


  X

  20


  X

  X

  X

  21


  X

  X


  22


  X


  X  X


  23

  X

  X  24


  X
  X


  X

  25


  X


  X

  X
  26

  X  X

  27
  X  X


  28


  X

  X

  X

  29


  X

  X

  X  X