neljapäev, 25. detsember 2008

Aastahoroskoop 2009 vol 2


by Taimi Uuesoo

JÄÄR
20. märts – 20. aprill

IDEAALID, tulevikulootused ja soovid mängivad tähtsat rolli. Grupi tähtsus ja väärtus muutub Jäärale eriti oluliseks. Sõpradest võib olulist kasu olla. Isiksuse kasv toimub eelkõige suhtlemise, rühmatöö kaudu. See pole aeg, mil peaks üksi toime tulema. Mida rohkem inimesi ümber, seda parem. Igaühel on midagi õpetada või oluline tühimik täita.

Vastastikune abi, kamraadlus ja üksteise toetamine on see, mis viib edasi.
Globaalsema mõtteviisiga Jäär parandab maailma, võib minna poliitikasse. Natuke väiksema haardeulatuse ja soovidega Jäär on tegija omas ringis, sõpruskonnas vm.

UNISTUSTE võimalik täitumine või vähemalt võimalus liikuda ammu soovitud suunas võib iseloomustada mitmete Jäärade aastat. On öeldud, et tuleb olla ettevaatlik sellega, millest unistatakse. Me ei soovi alati selle täitumist, või vähemalt mitte igal ajal ja igal juhul.
Paraku on KOHUSTUSED mitmel Jäära märgi esindajal üle pea kasvamas. Siis tuleb vaadata oma päevaplaani ja asjad tähtsuse järjekorda seada. Distsipliin ja kindel päevakava võiks siin samuti abiks olla. Halbade harjumuste jõu murdmine on kergem kui varem.

Eriti jaanuaris ja septembris, aga siin on ka suurim tagasilangemise võimalus. Mida just muuta ja mis suunas – eks tervis on indikaatoriks, mõnel puhul ka katalüsaatoriks. Enesele kord võetud kohustuste lõpuleviimine on rutakale Jäärale suur asi ja väärib tunnustust tulevikus.

See pole aeg isekuseks. Mida välja annad, tuleb suuremas koguses tagasi.
EESMÄRKIDE selgitamine ja KARJÄÄRI areng jätkub. Mõnel on muudatused juba tehtud, järgmistel ees. Mõnel puhul võib olla tegemist tõelise missiooni leidmisega. Äärmuslikul juhul võib kuritegeliku «karjääriga» algust teha.

PARTNERLUS on tõusev teema ja päevakorras novembrist alates. Kes ühiskondlikkusega liialt hoogu läinud, võib märgata pahast abikaasat. Kes aga tormi läinud, see kohtukulli kohata.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
21.–23. märts – eesmärk, karjäär, ettevõtlus, saavutus, autoriteedid, vanemad, muutus
20.–24. märts – partnerlus, lepingud, koostöö või vastasus, kohustused, vastutus
12.–16. aprill – maailmavaade, religioon, sõbrad, segadused
9.–16. aprill – ebatavalisus, üllatus, ootamatus, uuendus
4.–20. aprill – töö, kohustused, tervis
20. märts – 20. aprill – ühiskondlik vastutus, sõbrad,
suhtlemine
10.–20. aprill – karjäär, ettevõtlus, saavutus, autoriteedid,
vanemad
20.–31. märts – armastus, lapsed, looming, sõbrad, hobid


SÕNN
20. aprill – 21. mai

AUTASU ei jää tulemata tegemistega üle koormatud ja tublile Sõnnile. Kui tööandja piisavalt ei motiveeri, siis võib ka töökoha vahetus päevakorda tulla. Eriti novembris. Mõnel juhul võib valikuvabadust olla küll vähe, aga tuleviku jaoks edasiminev on aeg kindlasti. Nii võib seda aastat üldiselt nimetada karjääri arengu aastaks. Olulisi lepinguid ei maksaks sõlmida ega uusi algusi planeerida järgmistesse aegadesse: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

SEADUS, kas inimlik, riiklik või jumalik, võtab Sõnni aastast palju pikemaks perioodiks nii kaitse kui ka kontrolli alla. Seega peaks igasuguses tegevuses olema normiks seaduslikkusele vastavus.

Paljud Sõnnid REISIVAD juba eelmisest aastast alates rohkem kui varem, ja avatus maailma suhtes üldiselt on kasvamas. Välisprojektid ja -suhted võivad elavneda ka sel aastal.
SUHTLEMINE on üldiselt oluline teema.

Sõbrad ja tuttavad võivad tuua ootamatust ja üllatust, sugulased annavad põhjust kokkusaamiseks, vanemad võivad suureks abiks ja toetuseks olla või nõuab nende tervis tähelepanu. Kel vanemaid pole, võivad hakata mineviku vastu suuremat huvi tundma, igatahes on Sõnn rohkem huvitatud teemast «mina ja maailm». Muidugi on eriti tervitatav, kui huvi ei piirdu elu materiaalse poolega.

RAHA JA VARA koguneb vast vaid tööga. Nii pole ei hasart- ega ka börsimängudel suurt mõtet. Enamik Sõnne on arvatavalt pigem laenude tagastamisega ametis.
ARMASTUSES on tõsiste suhete aeg. Kas väga tugev tunne, mõnel juhul ühepoolne, või mingid takistused suhte arenguks. Kohuse- ja vastutustunne on see, mis viib edasi. Mõistagi sobib selline aeg hästi laste saamiseks ja nendega tegelemiseks.
LASTEGA töötavatele Sõnnidele ja loomingulise töö tegijatele on aeg tööd täis ja tulemusterohke.

TERVIS ja HARJUMUSED tõstatuvad tõsisemalt novembrist alates. Piirangu märgid nõuavad halbadest harjumustest loobumist, päeva harmoonilisemat planeerimist, toidusedeli ülevaatamist.
PUHKUSEKS on parim aeg mais, septembris-oktoobris ja detsembris.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
21.–23. aprill – õppimine, reisimine, seadused, muutus
20.–24. aprill – töö, alluvad, kohustused, tervis, harjumused,
koduloomad
13.–17. mai – karjäär, positsioon, segadus, autoriteedid
10.–17. mai – sõprus, üllatus, ootamatus, uuendus
5.–21. mai – armastus, lapsed, looming, kohustused
20. aprill – 21. mai – karjäär, positsioon, autoriteedid, vanemad
11.–21. mai – õppimine, reisimine, välissuhted, seadused
20.–30. aprill – kodu, vanemad, perekond, juured, karjäär


KAKSIKUD
21. mai – 21. juuni

ÕPPIMINE, õpetamine, kirjutamine, kirjastamine – kõik on ühtviisi esil. Perspektiivid võivad tohutult avarduda filosoofia, metafüüsika ja religiooni kaudu. Muidugi on aeg siis eriti soodus neile Kaksikute märgi esindajatele, kes igapäevatöös nende teemadega kokku puutuvad.

VÄLISMAA ja välissuhted on teine aasta läbi aktiivne teema. Eriti töised suhted. Pole võimatu, et mõned näiteks aastaks välismaale tööle või õppima lähevad, mõned aga lõpetavad kevadel reisi või projekti, mis mitme piiri taha ulatus.

KODU ja PEREGA seonduv tõuseb oluliseks teemaks. Kohustuste kasv võib olla märksõnaks. Kus on juurdetulijaid, kus äraminejaid. Mõni läheb ise kas kaugemale või uude koju. Mõni saab lapse, mõni lapselapse, mõni hoolitseb vanemate eest. Kui peresuhted on sassis tegemata tööde pärast, siis on vast tagumine aeg ka ammu lubatud remont ära teha, sügiseni polegi teab mis palju aega.

LAPSED ja ARMASTUS muutuvad eriti tähtsaks oktoobri lõpust alates.
KARJÄÄR võib olla hüplik, aga suurepäraste uuenduse võimalustega. Mõnele võib aeg olla küps iseseisvaks ettevõtluseks. Mingi muutuse võiks tekitada kas või kunstlikult, et Kaksikute rutiin lõhutud saaks. Ülihästi võiks sobida näiteks kontori kolimine või kas või töölaua nihutamine. Igasugused uuendused töötingimustes on eriti teretulnud. Eriliselt kerkib aktiivsusega esile jaanuar ja september. Lepingute sõlmimisel ja uuteks algusteks tasub vältida järgnevaid aegu: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

PARTNERLUS võib areneda paljudel tõsises suhtes olijatel abieluni. Vaid väga halvad või ammendunud ja arenemisvõimetud suhted võivad lõppeda. Uued algused on kindlamad tekkima pigem välismaal, aga ka mis tahes õpingu käigus – koolis, kursustel, isegi raamatukogus. Tulevastele suhetele ja nende püsivusele veidi ebasobivam paik on töökoht, eriti ülemuse-alluva suhetes.

MATERIAALSES plaanis jätkub ühisvara teema. Sügisel 2008 alanu võib lahenduse saada mais.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
22.–24. mai – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus, muutus
21.–25. mai – armastus, lapsed, looming, kohustused
13.–17. juuni – õppimine, seadused, välissuhted, reisimine,
maailmavaade, religioon
10.–17. juuni – karjäär, ootamatus, üllatus, uuendus
5.–21. juuni – kodu, perekond, kohustus
21. mai – 21. juuni – õppimine, seadused, välissuhted,
reisimine, maailmavaade, religioon
11.–21. juuni – partnerlus, seksuaalsus, ühisvara
21.–31. mai – õppimine, suhtlemine, sugulased, naabrid, reisimine


VÄHK
21. juuni – 22. juuli

MATERIAALSES plaanis on aasta teemaks number üks ühis- ja kinnisvara. Mõne puhul on see seotud karjääri ja tööga, teistel isikliku ühisomandi – kinnisvara, päranduste jms varaga. Renoveerimine, ehitus, remont on tavalisemad teemad.

Kasu saamine ühis- või teis(t)e inimes(t)e omandist (pärandus, pangalaen, aktsiakapital, toetused) on üsnagi võimalik. Teised võivad olla Vähi suhtes abivalmimad, ise võid õppida rahaga paremini ümber käima, tegema arukaid investeeringuid.

Kõik tulemuslik eeldab pigem eelnevat koostööd või hilisemat seotust. Kuigi aeg üldiselt ei soosi laenu saamist, on mõnel Vähil praegu siiski võimalus. Suuri riske pole muidugi mõtet võtta, märgid on ülisoodsad vaid aastaks ja pikemat perspektiivi üldiselt kogu märgi jaoks hinnata ei saa.
Väga ebatüüpiline Vähk võib olla võtnud eelmistel aastatel liigseid laene, mis oma nõudmistega ei oota.

PIKAAJALISED MÕISTLIKUD INVESTEERINGUD sobivad pea tervesse aastasse. Perspektiivikaim oleks kinnisvara ost ja eriti oma kodu ehitamine. Aga kindlasti ei tohiks sõlmida ostu-müügilepinguid ega alustada ka uute äriliste ettevõtmistega 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

PARTNERLUS igas mõttes jääb Vähi teemaks lähemad 14 aastat. Selle olemasolu ja kvaliteet või puudumine, soovide-võimaluste vastuolu võib tõstatuda eri aegadel selle aja jooksul pea kõigil. Uued algused tunduvad saatuslikud ja vältimatud. Rist mina-teine-kohustus-vabadus on Vähi kanda.

ARUSAAMINE teisest, psühholoogiast, olemise ja käitumise seaduspärasustest aitab vabaneda stressist. Soodustatud on sel aastal ka igasugune kokkupuutumine ebatavalisega.

Pikemaajaline periood soosib psühholoogilist muutumist, ÜMBERSÜNDI, ümbruskonna muutust. Elu varjatumatesse ja sügavamatesse teemadesse süvenemine on Aja märk. Pole kerge leppida lihtsa seletuse ja käsitlusega, ongi mõtet üritada asja tuumani jõuda. Põhjus-tagajärg, sünd-surm, okultism ja esoteerika huvitavad paljusid.
KODU ja PERE tõuseb tippteemaks novembrist alates.
PUHKUSEKS on parim aprill ja juuni.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
22.–24. juuni – partnerlus, koostöö, lepingud, muutus
21.–25. juuni – juured, kodu, perekond, kohustus
15.–19. juuli – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus
11.–18. juuli – ootamatus, üllatus, õppimine, välissuhted, reisimine, uuendus
6.–22. juuli – suhtlemine, õppimine, liikumine, kohustused
21. juuni – 22. juuli – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus
13.–22. juuli – partnerlus, koostöö, lepingud
21. juuni – 1. juuli – raha, (kinnis)vara, ühisvara, seksuaalsus


LÕVI
22. juuli – 23. august

PARTNERLUS on aasta teema. Kes abi vajab, see kindlasti ka leiab, olgu siis tegemist psühholoogi, eneseabikoolitaja või arsti abiga. Igatahes on teine inimene ja koostöö need märksõnad, mis aastast läbi aitavad minna. Palju uusi kasulikke tutvusi võib tekkida välismaalaste ja/või ühiskonnas edasi jõudnud inimestega.

Loomulikult on tipus ka isiklik partnerlus. Mõnel juhul suhete paranemine, teisel abiellumine, kolmandal lahutus. Seda viimast küll ainult siis, kui partnerluses on kõik ammendunud ja mingeid arenguvõimalusi pole. Enamasti siiski arenev ja viljakas periood suhetes.

SELGINEMINE ja selgitamine kellegi abiga on Lõvi edu võti. Et samas on jätkuvalt kõlamas ka illusoorne pooltoon, peaks partnerite valikul roosa prilli nurka viskama. Liigne optimism on Lõvile üsna omane, ja küll siis leidub ka neid, kes pettumustega seotud õppetunde kogevad. Igal juhul on teised abiks. Iga kogemus aitab kaasa vähemalt enese paremale mõistmisele ja suhtlemisoskuse parandamisele.

FINANTSID ja VARA on tähelepanu all kuni novembrini. Jaanuar ja september eristuvad suurimate pingetega. Peaks üritama omada suuremat kontrolli oma raha üle. Teised võivad teha Lõvi asemel otsuseid või kallutada ebasoodsatele investeeringutele. Mais on suur võimalus eelmise aasta võlgu tagasi saada. Rohkem konkreetsust rahaasjades ei tee kellelegi kahju.

INFORMATSIOONI liikumine võib asendada füüsilist liikumist elik ajad on ideaalsed keeltekursuseks või miks mitte ka mõne esoteerilise teadmisega kokkupuuteks. Siin tuleb eelkõige esile aeg oktoobri lõpust alates. See aeg tahab eelkõige süvenemist. Investeering pikemaaegsesse õpingusse, mis eesmärkidega kooskõlas ja töös kasutatav, on tõeliselt paljulubavalt edasiviiv.

Kel kogunenud koolitust ja kogemust, neil on aeg kokkuvõtteid teha. Kes jagab neid teistega kasvatades, õpetades või konsulteerides, kes kirjutab raamatu.
PUHKUSEKS on Lõvi jaoks kõik ajad head, aga eriti märtsi lõpp, juuni ning juuli. Kuna TÖÖ ja TERVIS on ja jäävad endiselt aktuaalseks, siis on oluline arvestada reaalsete võimalustega.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. juuli – kohustused, tervis, harjumused, koduloomad, muutus
22.–26. juuli – lähikondlased, suhtlemine, õppimine, liikumine
15.–19. august – partnerlus, lepingud, pettus, koostöö või vastasus
12.–19. august – ühisvara, seksuaalsus, ootamatused, uuendus
7.–23. august – raha, vara, kinnisvara, väärtushinnangud
22. juuli – 23. august – partnerlus, lepingud, pettus
13.–23. august – töö, alluvad, kohustused, tervis, harjumused, koduloomad
22. juuli – 1. august – identiteet, partnerlus, koostöö, suhted, lepingud, tervis


NEITSI
23. august – 23. september

Praeguse perioodi õppetunnid võikski kokku võtta sõnaga VÄÄRTUSHINNANGUD. Siia kuuluvad materiaalse sõltumatuse/seotuse küsimused, aga ka hinnangud materiaalsele maailmale üldse. Kes pole raha väärtust tundnud, on kohustatud adekvaatsemat suhtumist õppima, kel see olnud ainuke väärtus, sel on saabunud aeg arusaamisi ümber hindama hakata.

Teema pole mitte ainult materiaalne, siia kuulub ka muude eluväärtuste hindamine. Suhted: seksuaalsus/emotsionaalsus, kohustus/vastutus, sõprus/partnerlus, mäng/kirg – millel neist on sulle väärtus? Milline on teise inimese väärtus sinu jaoks?

VABADUS pole tüüpilise Neitsi kaugeltki kõige väljendunum omadus, aga praeguste seisude toel enamikul üsna tugevasti kohumas. Muidugi peab arvestama elu ja tervise raamidega.
TERVIS ja TÖÖ on nimelt tõusmas seniiti.

Kes igapäevaste kohustustega rahul pole, võib üritada tegevust ümber kujundada, töötingimusi parandada ehk ka tööd või ametit vahetada. Tingimused selleks on igati soodsad. Rahulolu on oluline faktor, sest sellest võib suurel määral sõltuda ka tervis.

Väga hea aeg ennetavalt oma tervisega tegeleda. Väga positiivsed on märgid keha füüsiliseks uuenemiseks. Ka raviks, kui selleks on vajadust. Soositud on igasugune füüsiline tegevus. Mõõdukus muidugi kindlustab tervise. Ideaalne aeg ka toitumis- ja igapäevaharjumuste muutmiseks.

Looduses jalutamine ööklubi asemel on kindlasti hea. Toitumine tasuks kõigil kontrolli alla võtta, sest muidu võib kehakaal suurenema hakata.
ARMASTUS, LAPSED, HOBID jäävad Neitsi teemaks pikemaks ajaks, lausa neljateistkümneks järgmiseks aastaks. See aitab ehk kaasa kõigi eneseteostusele. Teemast pikemalt võid lugeda eelmise aasta horoskoobist.

MATERIAALSUS võib pead tõsta novembrist alates. Kes kulutustega eelnevalt liialt hoogu läinud, saab kainemaks. Paljud planeerivad tulevikku. Kel on, nende jaoks on «kindlad» investeeringud. Siin võib olla abi spetsialistide nõuannetest, aga kindlasti ei tohi neid pimesi järgida. Olemasoleva kindlustamine on parim investeering. (Kas või maja remont näiteks.)

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. august – armastus, lapsed, hobid, vaba aeg, looming, muutus
23.–27. august – raha, vara, kinnisvara, väärtushinnangud
15.–19. september – töö, kohustused, tervis, koduloomad
12.–19. september – partnerlus, üllatused, koostöö või vastasus
7.–23. september – karjäär, tervis, distsipliin, identiteet
23. august – 23. september – töö, tervis, koduloomad
13.–23. september – armastus, lapsed, hobid, vaba aeg, looming
23. august – 1. september – loodus, saladused, tervis


KAALUD
23. september – 23. oktoober

LOOMING, armastus, lapsed, hobid, vabadus on aasta teema Kaalude märgi esindajatele. Viljakus suureneb ja mitmed liiguvad pere suurenemise suunas. Teistele osutub tähtsamaks eneseväljendus hobide kaudu.

Vaba aja vähesus on korvatav selle kvaliteedi tõusuga. Mis kellelegi sobib, on sügavalt individuaalne. Pole välistatud õnnelik juhus, mis õige teeotsa kätte juhatab. Ja pole välistatud, et mõni ei tee hetkel vahet õnnel ja õnnetusel, heal ja halval. Eriti illusoorsete tunnete ja kirgede möllus. Sügis toob selgust ja kannatlik ei rabele.
PEREKOND ja KODU on teemad, mis jätkuvalt üliaktiivsed.

RAAMIDE lõhkumine ei tohiks olla eesmärk omaette, mõni neist on lausa hädavajalik, et pärivoolu suunda ära tabada. Edasi jõuab ja hiljem on oma valikutega rahul see, kes oskab hetke võimalused ära kasutada, järgib oma tõelise olemuse kutset ja on õppinud jagama, mõistma ja arvestama. Õnn ootab neid, kes on õppinud oma vabaduse piire tunnetama.

LAPSEVANEMATE jaoks võib aeg olla seotud lastega, kes oma valikuid ja isikuvabadust kõrgelt hindama hakanud. Täiskasvanud lastega on asi selge, siin pole muud kui aktsepteerida või hooldussuhtest sõbrasuhe kasvatada. Alaealistega on veidi raskem, neile tuleb siiski pisut distsipliini õpetada. Enamasti teevad lapsed siiski rõõmu.

TÖÖ ja TERVIS kerkivad päevakorda sügisest. Paljud võivad tõenäoliselt tunda, et töö ja tasu pole õiges vahekorras. Loomulikult võid uue koha otsingutele suunduda, aga ära enne vanu suhteid lõpeta, kui uued olemas.

Nüüd tunneb arvatavasti enamik Kaaludest, et tervise nimel tasub pingutada. Teadlik liigub märksa rohkem kui varem, mõni võtab ehk koeragi, kellega koos kõndida. Vastavalt vajadusele ja keha märguannetele saab muuta ka muid harjumusi.

ENESEDISTSIPLIIN on märksõna, mis selle aastaga ei ammendu.
SUHETELE pole sügis loomuliku sujuvuse ning kerguse aeg, nõudes pingutust just Kaaludelt.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. september – kodu, perekond, kinnisvara, kodumaa, muutus
23.–27. september – identiteet, tervis, kohustus, vastutus
15.–19. oktoober – looming, armastus, lapsed, hobid, vabadus
12.–19. oktoober – üllatused, ootamatused, tervis, töö, kohustused, uuendus
7.–23. oktoober – saladused, salavaenlased, ebatavalisus, maailmavaade, privaatsus, kohustused
23. september – 23. oktoober – looming, armastus, lapsed, hobid, vabadus
23. september – 2. oktoober – armastus, lapsed, looming, sõbrad, hobid, ühiskondlik vastutus
13.–23. oktoober – kodu, perekond, kinnisvara, karjäär, kodumaa


SKORPION
23. oktoober – 22. november

KODU, perekond ja kodumaa on teemad, mis tõstatuvad tõenäoliselt enamiku jaoks. Nende tähendus ja tähtsus leiavad oma koha paljude mõtetes ja südames. Suhtumine teeb läbi korrektiive, sidemed seotakse ümber. Probleemid on lahendatavad ja perekonna toetus peaks enamikul juhtudel olema kindlustatud. Ka vanemad on toetavad ja igati abivalmis.

Juurte poole pöördumine igas mõttes on see, mis aitab stressi maandada ja vahel konkreetseid probleeme lahendada. Hobitegevusena suguvõsa uurimine võib päädida mitte ainult päritolu selgitamisega, vaid ka parema enesest arusaamisega. Oma kodu, perekonna ja isikliku elu kindlustamine annab kindlustunde tulevikuks ja ka aluse ühiskondlikuks edukuseks. Parim aeg juurdumiseks, kui seda üldse teha kavatsed.

MATERIAALSES plaanis on hea aeg uue kodu muretsemiseks. Sobib ka laiendus, renoveerimine ja lihtsalt sisustuse uuendus. Kinnisvaratehingud on tulevikku suunatud – ja võimalik, et parim investeering. Oste ega ka muid olulisi uusi algusi pole aga hea teha järgnevatel kuupäevadel: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05– 31.05, 7.09–30.09.

Võimalik ENESEKINDLUSE suurenemise aeg, mida võivad häirida mineviku varjud ja rahulolematus millegi tegemata jätmise pärast. Plats puhtaks! Ka enesele tuleb osata andestada!

Juba eelmisel aastal alanud ÕPPIMISE ja maailmavaate muutumise periood pikeneb.
ÜHISKONDLIKUS elus on vastutus tihti just Skorpionil. See aeg on veel pigem teiste abistamise, grupitöö vajadusega arvestamiseks, mitte enese vajaduste rahuldamiseks. Seeläbi võib aga olla ka küllalt edukas. Eriti poliitikas ja eri ühingutes. Ühiskasu tegevusest viib edasi, isiksus paistab välja kollektiivis ja kollektiivi toetuse kaudu. Kui on eelmisel aastal alanud projekte, siis tulemus selgub mais.

PARTNERLUS on aktiivseim juunis ja juulis. Sõprussuhetes ja armastuses võivad tulla tagasilöögid. Ettevaatust jaanuaris ja septembris.
PUHKUSEKS on parim jaanuar, aprill ja september-oktoober.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. oktoober – õppimine, suhtlemine, lähikondlased, liikumine, muutus
23.–27. oktoober – saladused, salavaenlased, ebatavalisus, maailmavaade, privaatsus, kohustused
14.–18. november – kodu, perekond, juured, kinnisvara, kodumaa
11.–18. november – armastus, lapsed, hobid, looming, ootamatus, üllatus, vabadus
7.–22. november – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus
23. oktoober – 22. november – perekond, juured, kinnisvara
23. oktoober – 1. november – karjäär, kodu, vanemad,
13.–22. november – õppimine, suhtlemine, lähikondlased, liikumine


AMBUR
22. november – 21. detsember

SUHTED on pea kõigi Amburite aasta teema. Lähikondlastega kokkupuude võib saada eriti oluliseks. Õed/vennad, sugulased ja ka naabrid «ärkavad» just Amburi jaoks. Suhete parandamine, soojendamine ja/või algus on tuleviku jaoks suure tähtsusega. Teiste inimeste omapärast arusaamine on paranemas. Rohkem diplomaatiat ja vähem amburlikku (julma) otsekohesust, ja kasu, isegi materiaalne, isegi kõige uskumatumalt poolt, on kindlustatud.

Oktoobri lõpust alates nõuavad enim tähelepanu sõprus- ja ühiskondlikud suhted.
TEADLIKKUSE ja vaimu arengu aeg. Subjektiivsuse ja eelarvamuste vähenemise tendents on ilmne. Paranemas on ka (ette)tunnetus. Aga eriti riskialtile või tähelepanu puudulikkusega Amburile võivad õppetunnid kohale jõuda hilinemisega.

Ehk siis: areng igal juhul, kas või ämbrikolina saatel. Liigne eneseusaldus võib viia konfliktini. Kes arvab end ralliässaks, kes prohvetiks, ühtviisi «patused» mõlemad. Rusikas ega kõva sõna ei maksa suurt miskit, hoopis suuremeelsus ja tagasihoidlikkus.

FINANTSID ja OMAND on teemad, mis puudutavad kõiki. Loomulikult pole ühtset lahendust ega retsepti. Suhtumine väärtushinnangutest lähtuvalt on esmane lähtepunkt. Kas puudu on üüriraha või miljon, ühtviisi halvasti võivad tunda end mõlemad. See, mis hetkel toimub, pole igavene. Võlg on võõra oma – see on küll igavene tõde!

Adekvaatne suhtumine oma vajadustesse ja võimalustesse aitab mõndagi lahendada, aga ka tulevikuprobleeme ära hoida. Siin vallas on muutus ja perspektiiv põhilised märksõnad. Kindlasti pole vähe neid Ambureid, kes lähemate aastate jooksul oma kapitali oluliselt suurendavad. Nii võib isegi ebameeldivalt alanu olla katalüsaatoriks ja õigele suunale juhatavaks. Aasta alguse mõtted võivad olla kulla väärtusega, aga tegutsemisega tasub mõni nädal oodata.

KARJÄÄR võib mitmetel juhtudel tunduda ammendununa. Mõnel juhul ehk ka otsustajate meelest. Igatahes on üldise majanduslanguse raames ettevõtluse alguseks parimad ajad just Amburil. Aga väga paljud kohusetundlikult töötanud võivad nautida edasiliikumist ja isegi suuri preemiaid.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
23.–25. november – raha, vara, väärtushinnangud, muutus
22.–26. november – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus
14.–18. detsember – suhtlemine, õppimine, liikumine, lähedased
11.–18. detsember – kodu, perekond, juured, kodumaa, ootamatus, üllatus, uuendus
6.–21. detsember – karjäär, eesmärgid, kohustus
22. november – 21. detsember – õppimine, suhtlemine, sugulased, naabrid, reisimine
22. november – 1. detsember – reisimine, välissuhted, suhtlemine, õppimine, liikumine, lähikondlased
12.–21. detsember – raha, vara, väärtushinnangud


KALJUKITS
21. detsember – 20. jaanuar

Kõik, mis puudutab muutust ja uuendust, tasuks üle lugeda oma eelmise aasta horoskoobist. Märgi alguse Kaljukitsed teavad kindlasti täpselt, mida tähendab neile identiteedi muutus. Teised võtavad end 14 aastat kestvasse järjekorda. Kaljukits on ja jääb Aja suurima tähelepanu alla just nii kauaks.

VILJADE koristamise aeg algab paljudele novembrist. Kes on korralikult valmistunud, võib näha tulemusi. Siis on see eelkõige suurema vastutuse aeg. Eelnenud perioodi produktiivsusest sõltub palju. Kui soovide ja kohustuste vahel haigutab liiga suur lõhe, võib tekkida tahtmine või vajadus töökohta vahetada.

KARJÄÄR «ärkab» uuel tasandil oktoobri lõpust. Siitpeale käivitub oma eesmärkidele ja saavutustele keskendumise vajadus.

FINANTSID ja OMAND on aasta teema kõikidele Kaljukitsedele. Kohati võib mõistlik risk end isegi ära tasuda. Kui keegi peaks nüüd pankrotti minema, on see tingitud eelmistest arututest tehingutest. Enamik võib supelda positiivses ootuses ja võimaluste suurenemises. Isegi globaalseteks muutusteks peaks tüüpiline Kaljukits olema rohkem ette valmistatud kui teised.

Suurimat ettevaatust nõuab jaanuar, veebruari algus ning september. Lepinguid ei maksaks sõlmida ega uusi algusi ettevõtluses planeerida järgmistesse aegadesse: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

ÕPPIMINE võib paljudel tulemuslikult lõpule jõuda. Eeldatavasti oli mitmetel nn aastaseid projekte, algusega eelmises septembris ja lõpuga mais. Siin on variante veelgi: mõni töötas näiteks aasta välismaal, teine annab raamatu välja, kolmas võttis hoopiski aasta koolist puhkust jne. Igatahes tasub pingutada, tulemused ei lase end kaua oodata. Kui midagi ongi venima jäänud, liigub autasu teeninu tõusujoones igas mõttes.

PUHKUSEKS ja ARMASTUSEKS on enamikul aeg lahti juunis ja novembris. (NB! Eriti suur oht ülepaisutatud kulutusteks!)
SUHTED ja PARTNERLUS on eriliselt aktiivne sügisel.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
23.–25. detsember – identiteet, tervis, muutused
21.–25. detsember – eesmärk, karjäär, ettevõtlus, saavutus, autoriteedid, vanemad, kohustus
13.–17. jaanuar – raha, vara, segadused, väärtushinnangud
10.–17. jaanuar – õppimine, suhtlemine, liikumine, üllatus, ootamatus, uuendus
5.–20. – jaanuar – maailmavaade, õppimine, seadused
21. detsember – 20. jaanuar – raha, vara, väärtushinnangud
11.–20. jaanuar – identiteet, tervis, partnerlus või vastasus
21.–31. detsember – raha, (kinnis)vara, ühisvara, seksuaalsus, väärtushinnangud


VEEVALAJA
20. jaanuar – 18. veebruar

SELGINEMINE ja PERSPEKTIIV on märksõnad, mis kõiki puudutavad. Hea aeg, et saada selgust eneses, oma suhete ja võimaluste kohta. Suurenev optimism, enesekindlus ja tegutsemisvõimalused annavad alust mõjukuse suurendamiseks. Loomulikult on siin oma ohud. Kõigepealt Veevalaja võimalikud kolm Ü-d: ülbus, ükskõiksus, ülienesekindlus. Peaks meeles pidama, et tegelikult osutub tõeliselt edasiviivaks ja kasulikuks hoopis neljas – ühiskasu.

ISIKSUSE ARENGU võimalusi iseloomustavad pikema perioodiga märgid kui aasta, seepärast loe ka oma eelmise aasta horoskoop üle ja keskendu eriti enese muutmise vajadusele ja võimalustele.

ÕPINGUD ja maailmavaateline areng on sügisest alates pea iga Veevalaja teema. Kes, kuidas ja kus, eks see ole eelkõige vajaduste ja võimaluse küsimus, aga sobib kõik hobiharidusest väljamaa ülikoolini, juurde- või ümberõpe. Kel haridustee pooleli jäänud, neil on just õige aeg jätkata. Kõike, mis käsil, on võimalik hiljem mingil moel kasutada ka praktiliste ülesannete täitmisel või integreerida oma tööellu.Veevalaja on aasta lemmiklaps.

MATERIAALSED vangerdused sobivad novembrini. Mõnd eriti õnneliku käega Veevalajat võib õnnitleda hea tunnetuse ja aja kasutuse oskuse puhul. Enamiku käed on aga tõenäoliselt seotud üldiste võimaluste piirangute tõttu. Liigne risk ja kulutamine ei sobi kohe kindlasti. Parem on oma rahakotile rauad/lukud peale panna ja õppida säästlikkust.

Eriliselt ettevaatlik peaks olema jaanuaris ja septembris. Ka igasugusest müügist võib siis laekuda loodetust vähem või tekkida muid probleeme. Kuigi aeg soosib kinnisvara ostu ja ehitamist, oleks hea jälgida, et suuremaid oste ei tehtaks 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09. Kel mingi suurem materiaalne tehing eelmisest aastast pooleli või ootel, võib loota, et lahendus hakkab hargnema mai lõpust alates.
PUHKUST ja ARMASTUST soosivad juuni ja detsember.
KODU ja PERE on seniidis juunis ja novembris.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
21.–23. jaanuar – ebatavalisus, saladused, privaatsus, religioon, muutus
20.–24 jaanuar – õppimine, reisimine, välissuhted, seadused, kohustused
11.–15. veebruar – identiteet, tervis, ego, illusioon
8.–15. veebruar – raha, vara, ootamatus, üllatus, uuendus
3.–18. veebruar – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus
20. jaanuar – 18. veebruar – identiteet, suhted, tervis
9.–18. veebruar – ebatavalisus, saladused, privaatsus, religioon, tervis, igapäevaharjumused, loodus, loomad
20.–30. jaanuar – identiteet, partnerlus, suhted, koostöö, lepingud, tervis


KALAD
19. veebruar – 20. märts

IDENTITEET ja selle muutus, kiired otsused, ootamatused ja elulised muutused on põhiteemaks märgi viimase kolmandiku Kaladele. Kõiki ei pruugi see sel aastal veel puudutada, aga uuendusvõimalusest ei jää ilma keegi.

LOODUS ja PRIVAATSUSE vajadus on aastas esile kerkivad teemad. Olenevalt isiksusest ja möödunust võivad aga tekkida erisuunalised lahendused. Mõnele on see suurema privaatsuse või selle vajaduse kerkimise periood. Osa sukeldub esoteerikasse, okultismi või religiooni, mõni on selles valdkonnas oma esimesi samme tegemas, õpinguid alustamas.

Õpetaja või guru ülesandeid täitvaks võib osutuda ka juhuslikult kohatud inimene või oma laps, igatahes ei tohiks leidmisega probleeme tekkida. Siin sobib ka grupiõpe ja -tegevus.

Loodus ja loomad on teise osa Kalade aktiivne teema. Siiagi mahub palju erinevat: koduloomad, loodusfotograafia, isegi aiandus ja näiteks ratsutamine. Kolmas osa võitleb n-ö segajatega. Kummalist ja varjatut, seletamatut või täiesti ilmseid inimese tegevust takistavaid asjaolusid või teisi võib enamasti võtta Märgina.

TOETUS võib tulla sealt, kust oodatagi ei oska, need võivad olla Inglid või Haldjad, kes ilmuvad näiteks ka naabripoisi või vana sõbrana.

RELIGIOOSSUS on samuti oluline tegur. Üks võib minna palverännakule, teine kloostrisse, kolmas otsida lihtsalt eksootikat või põgeneda argipäevast.

PARTNERLUS on osale endiselt tähtsaim teema, osale aga alles orbiidile tõusmas. Kui mõni suhe lõpeb, siis pole see väärt kestma või ei oska/saa Kalad sellega midagi peale hakata. Algavat partnerlust tuleb aga tõsiselt võtta. Siin võivad suurt rolli mängida kõrvalised asjaolud, mis kohustuse, vajaduse, vabaduse ja kire omavahel risti tõmmanud.

Novembrini kestab aeg, mil mõnel on raske teise mõtteid, motivatsiooni ning tegevust adekvaatselt hinnata – käimas on empaatiavõime kasvatamise, kohustuste täitmise ja ego versus vajadus periood. Õnn ootab neid, kes on õppinud oma vabaduse piire tunnetama.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
20.–22. veebruar – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus, muutus
19.–23. veebruar – ühisvara, raha, (kinnis)vara, seksuaalsus, kohustused
12.–16. märts – religioon, ebatavalisus, saladused, salavaenlased, privaatsus
10.–17. märts – tervis, ootamatus, üllatus, uuendus, identiteet
5.–20. märts – partnerlus, koostöö või vastasus, lepingud, kohustused
19. veebruar – 20. märts – religioon, loodus, loomad, privaatsus
10.–20. märts – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus, armastus, vabadus/seotus, lapsed
19.–29. veebruar – töö, kohustused, tervis, harjumused, loomad, loodus, privaatsus

Aastahoroskoop 2009


Horoskoop pärineb siit

JÄÄR

Aasta 2009 on õige aeg alustada tööl midagi uut, eriti kui oled vabakutseline või ettevõtja. Tähed toetavad sind. Armusuhe võib otsa saada, vähemalt midagi muutub. Samas saab alguse uus sõprus.

Sel aastal saavad sulle selgeks meeskonnatöö ja tõelise partnerluse eelised. See ei tähenda, nagu sa ei teeniks enam nii palju või ei oleks enam iseseisev. Kõik liigub just paremuse poole, lisaks tööle ka isiklikus elus.

Muutud idealistlikumaks, loobud kõigeks tarbetust ja suudad teha muutusi seal, kus vaja. Tervisele tuleb pöörata suuremat tähelepanu ja töökoormust vähendada. Sinu perekonnas võib olla oodata juurdekasvu ja sul endal on võimalus rambivalguses särada.

Tähed soosivad joogaga tegelemist.

SÕNN

2009. aasta pakub sulle võimalust teha seoses oma tööga kannapööre. Kui tahad tööl midagi muuta, siis tee seda julgelt — teist sellist võimalust ei tule niipea! Kui oled millekski kaua valmistunud, siis nüüd on võimalus see ellu viia. Viimase paari aasta ebaõnn on möödas. Riskideks tuleb siiski valmis olla, sest raudset garantiid ei ole millelgi, ei materiaalse maailma ega ka südameasjadel.

Midagi tuleb ehk siiski edasi lükata, aga enne kui pettud, mõtle, et parimad asjad siin elus on ootamist väärt… Suuremaid kannapöördeid toovad jaanuari lõpp — veebruari algus ja augusti esimesed päevad. Samas on terve aasta teistsugune kui eelmised. Juuli viib sind pikale reisile. Kõige teravamad elamused aastal 2009 ootavadki sind ees seoses välismaaga ja inimestega, keda seal kohtad.

Isiklikes suhetes mõtle rohkem tulevikule. Heida nostalgia kõrvale.

KAKSIKUD

2009. aastal hakkad tööl sihtima uusi eesmärke. Kui otsid uut tööd, leiad selle kõige kergemini aprillis või mais. Mis puutub partnerlusse, siis pane oma elukaaslast vahel ka tähele! Tal on varjatud külgi, mida sa veel ei tunnegi.

See on reiside, muutuste ja karjääritegemise aasta. Aasta lõpuks oled igas mõttes teises kohas kui praegu! Võib-olla elad aasta lõpuks mõnel teisel maal. Midagi tuleb sellistele muutustele ka ohvriks tuua. Kõige suuremad õppetunnid on seotud kodu kui omandusega ja perekonnaeluga.

Ees ootab eneseleidmine — õigupoolest taasleidmine. Oktoobri lõpuks oled palju enesekindlam. Igatsed püsivate väärtuste järele, mistõttu muudad oma elustiili. Oled iseseisvam ja võtad oma saatuse enda kätesse. Kokkuvõttes — see aasta on sulle pöördeline.

Et tervis püsiks korras, käi ujumas või mängi tennist.

VÄHK

2009 tuleb rahalises mõttes hea aasta. Võid võtta riske ja otsida tööl uusi väljakutseid. Ära karda mitte midagi uut! Kui oled vallaline, on sul õnne kohata kedagi, kellega koos tunned ennast hoitu ja hinnatuna.

Sel aastal tuleb sul leida tasakaal ja harmoonia. Mitmes elu valdkonnas toimivad vastandlikud jõud ja sind rebitakse mitmes suunas. Mõtle peaga ja ära kuula südant. Sellel aastal on panused kõrged.

Keegi, keda oled aidanud või armastanud, tasub sel aastal sulle. Aasta kõige tähtsamad päevad on 22. juuli ja 31. detsember. Sündmused, mis nende päevade ümber aset leiavad, võivad muuta su elu. See puudutab ka suhteid. See pole ehk parim aasta otsida probleemidele lahendust seaduste abil või võtta ette pikki reise. Samas on aeg parim alustada pikaaegseid projekte, olgu tegu siis äri, rahaliste investeeringute või partnerlusega.

Pööra tähelepanu sellele, mida sööd. Püüa süüa rohkem tasakaalustatud toitu.

LÕVI

2009. aasta täidab su armuunelmad! Kui keegi on sulle juba tükk aega meeldinud, siis nüüd on õige aeg suu lahti teha ja talle oma tunnetest rääkida. Mis puutub töösse, siis see aasta on ikka veel külvamise, mitte lõikamise aeg. Ent muutused paremuse poole on teel! Paljusid muutusi inspireerivad inimesed sinu ümber. Uued mõjutused tekitavad sinus tunde, et kõik algab uuesti. Samas toob aasta draamasid ja kõverteid.

Need sündmused, mis juhtusid sinuga kolm-neli aasta tagasi, tehakse nüüd heaks või toovad lihtsalt väga häid tagajärgi. Mõistad, kui väärtuslikud olid üleelatud raskused. Ära oota sellelt aastalt imelt, kuid üks su unistus läheb kindlasti täide. Kui ootad suurt armastust, võib sel aastal seegi tõeks saada.

Jaanuaris, veebruaris ja augustis ole valmis selleks, et mitmesugused olukorrad muutuvad täielikult enne, kui jõuad silmagi pilgutada.

NEITSI

2009 tuleb tööl väga hea aasta. Saad kõik, mille poole oled seni püüelnud ja millest unistanud. Kui sul on värske suhe, on 2009 tähtis aasta teile mõlemale.

Oktoobris selgub, et kõik takistused, keeldumised ja raskused, mis sind on kaks aastat kimbutanud, olid sul jalus üksnes õilsa eesmärgi nimel. Sulle on hästi selgeks saanud, mida mõeldakse ütlusega “mis ei tapa, teeb tugevamaks”. Samuti saad aru, et tagasiteed ei ole, miski pole enam kunagi sama, ja ainus tee edasi viib täiesti uues suunas. See on põnev. Oled loovam, olgu siis pereelus või ametialal ja ettevõtluses. Kõige rohkem muutusi toob märts ja maikuus võid leida oma õnne.

Kindlasti ära jäta tegelemist oma lemmikspordialaga.

KAALUD

2009. aastal ole valmis suhtlemisprobleemideks kolleegidega. Kui oled neile kättesaadavam ja ilmutad pisutki abivalmidust, need probleemid lahenevad. Ära aja nina nii püsti! Sul on ju väga õnnelik aasta, sest saad viimaks selle, kellest oled nii kaua unistanud. Pühenda ka iseendale pisut rohkem aega kui seni.

27. oktoobrist alates suureneb vastutusekoorem ja ka tasu selle eest. Pigem säästa kui kuluta, investeeri ja hoolitse oma lähedaste eest.

Suure tõenäosusega seod end uue kaaslasega või tugevdad oma abielu. Ellu tuleb palju rõõmu, võib-olla ka lapsi, ees ootab tõus ametiredelil ja naudid elu täiel rinnal. Kõik või mitte midagi!

SKORPION

2009 toob tööl kuhjaga uusi võimalusi. Annad innukalt oma panuse valdkondades, millele sa pole varem mõelnudki. Mis puutub perekonda, siis tähed ennustavad sulle abielu ja lapsi!

Sel aastal kaitseb sind Jupiter. Tulgu mis tuleb, sa saad kõigega hakkama. Koju tuleb midagi juurde, olgu selleks siis lapsed või vara. Kõik see parim, mida elul on pakkuda, tuleb sel aastal sinu ja su lähedaste juurde. Sinu koju.

Loobud, vähemalt ajutiselt, paljudest iseenda seatud reeglitest. Elu muutub nii palju, et vanad strateegiad ei toimi ja uskumused ei kehti. Need lihtsalt tuleb asendada sobivamatega. Mõnel juhul tähendab see lahutust.

Reis juulis või augustis tekitab sinus soovi kolidagi kusagile mujale ja see, mis kaugel maal juhtub, jätab sulle tugeva jälje.

AMBUR

2009. aasta pakub palju rahuldust tehtud tööst. Majanduslikus mõttes väga hea aasta. Ära ainult jalgu seinale viska. Mis puutub armastusse, siis suudad sel aastal oma suhte kindlamaks muuta. Karda armukadedust nagu katku!

Lõppeval aastal muutus sinu elus palju. Tunned, et võid sirutada tiibu ja avardada oma silmapiiri. See aasta võib mööduda reisimise tähe all või siis otsid endale tööalaselt või isiklikus elus uutmoodi rakendust.

Võib-olla tunned alles oktoobri lõpus, et minevik on jäänud piisavalt kaugele maha, aga sellest eemale liigud vaikselt terve aasta. Kõige elevamad, aga ka keerulisemad kuud on märts ja september, kõige lõbusam on mais.

Uue aasta märksõnadeks on veel õppimine ja uute oskuste omandamine. Oled idealistlikum kui kunagi varem. Võit jääb alati sulle, kui oled rahusobitaja rollis.

KALJUKITS

2009. aasta tuleb suurepärane! Püsisuhe on korras ja minevikust kerkib keegi, keda pole põhjust tõrjuda. Tööasjus usalda vaistu ning kasuta oma mõistust ja kujutlusvõimet.

Leiad palju uusi võimalusi. Sinu ülesanne sel aastal on vundamendile tugev maja ehitada. Arengu ja võimaluste aeg, aga sind võib häirima hakata tunne, et sa ei olegi ise oma saatuse sepp. Juhtub midagi, mis lööb su plaanid põhjalikult segi. Tõenäoliselt juhtub see 1. jaanuari, 22. juuli või 26. augusti paiku.

Paljude aastate pingutused kannavad vilja alates oktoobri lõpust. Sellest ajast peale suureneb ka vastutusekoorem igas eluvaldkonnas.

Juuli lõpus kohtad võib-olla seda õiget väga imelikel asjaoludel seal, kus ei tea oodatagi. Et tervis oleks hea, ära spordiga üle pinguta.

VEEVALAJA

2009 tuleb pigem rahulik. Kui sul on püsisuhe, muutub see vaid kindlamaks. Tööl tuleb kohustusi juurde, kuid suureneb ka tasu.

Kümmeaastaku parim aasta. Suurenevad õnne ja edu võimalused. See võib olla aasta, mil su suur unistus saab tõeks. Aasta lõpp võib sind kaugesesse maadesse viia ja elu muudmoodi värvikamaks muuta, nii isiklikus kui ka professionaalses plaanis.

Tunned, et saatus juhib sind vääramatult. Armastus võib sind tabada nagu välk selgest taevast. Võib-olla abiellud selle inimesega! Kui teele kerkib ka takistusi, on need ületatavad ja sisimas tunned, et kõik läheb just kõige paremini. Tervise huvides võiksid tegelda kergejõustikuga.

KALAD

2009. aasta on lähedaste suhete ja sõpruse aasta. Vali hoolikalt, kellega koos oma aega veedad. Tähed soovitavad sul armusuhetes vältida liigset impulsiivsust. Vahel on kasulik aeg maha võtta. Sel aastal piltlikult öeldes teed endale raja vabaks, et lendu tõusta. Kõik see, mis ei kuulu su tulevikku, olgu need mingid harrastused, seosed või reaalsed struktuurid, laguneb järgmise 12 kuu jooksul koost. Sina aga elad läbi vabanemistunnet. Sinu uus elu algab 18. jaanuaril 2010.

Kõige raskem sel aastal on leida tasakaal isikliku elu ja töö vahel. Tihti tunned, et sind rebitakse korraga kahes suunas. Õnneks jätkub sul hingelisi ja vaimseid ressursse ja tulgu milline kriis tahes, sina liugled sellest välja nagu liblikas. Sinu ümber on häid inimesi ja neid tuleb juurde. Sinu elus on ka rõõmu. Tegelikult on algav aasta sulle kümnendi üks meeldejäävamaid. Aasta algul on armastuseplaneet Veenus muide Kalades. Enne veebruari lõppu võib-olla abiellud või kihlud.

See aasta kuulub inimestele, teistele inimestele. Muutused terendavad silmapiiril. Suhted teistega saavad su tuleviku ja edu aluseks. Püüa ennast väljendada eriti selgelt, olla väga realistlik.

Raha ei ole sel aastal probleem. Alates oktoobrist pööra oma majandusasjadele siiski pisut enam tähelepanu. November ja detsember ei sobi üldse finantsotsuste tegemiseks. Käi rahaga ümber pigem konservatiivselt.

kolmapäev, 24. detsember 2008

Mida toob aasta 2009


by Chev. IGOR MANG, astroloog

26. jaanuaril kell 9.55 algava pühvliaasta raskeim ja ohtlikem periood on suve lõpus ja sügisel. Euroliidule on see väga keeruline aeg, sest kõik riigid mõtlevad raske majandusliku olukorra tõttu eeskätt iseendale. Kusagil tahetakse uuesti sulgeda riigipiirid ja võtta kogu ühiskonna elu riigivõimu tugeva kontrolli alla.


Rotiaasta on lõppemas. Uueks valitsejaks on tulemas kollane maapühvel. Hetk, mil ta troonile asub, on 26. jaanuar kell 9.55. Valitsusaega, mis talle seadusega antud, jätkub 14. veebruarini 2010.

Lahkuv aasta oli põhiiseloomult öine, kuid pühvliaasta kujutab endast hommikut. Uue päeva algus sõltub mitte ainult eelmise päeva tegemistest, vaid ka möödunud ööst: košmaarne unenägu võib inimest päeva suhtes ettevaatlikuks muuta, ta võtab seda kui hoiatust.

Tõesti, läinud aasta tõi endaga üsnagi ehmatavaid sündmusi riikidevahelistes suhetes, nii välispoliitikas kui majanduselus: madalam majanduskasv, pankade kriis ja isegi eduka väikeriigi Islandi pankrotistumine, sinna juurde veel ootamatu sõda Gruusias.

Minu prognoos 2008. aasta kohta, kus nentisin, et aasta teine pool tuleb raskem ja kogu maailm peab heaoluühiskonna ehitamise asemel püksirihma koomale tõmbama, osutus kahjuks õigeks.

Kapitalism on kokku varisemas


Pühvliaasta peateema on ideoloogia, mis lähtub uuest maailmavaatest ning eluväärtuste süsteemist. Kõigil mõtlevatel inimestel üle maailma on selge, et liberaalse turumajanduse idee on ennast ammendanud, sellel edasi ratsutamine viib veelgi sügavamasse kriisi. Milton Friedman on majanduspjedestaalilt alla tõugatud!

Liberaalsed reformaatorid, kelle põhiidee oli "Võimalikult vähe riiki ja suurim vabadus ettevõtlusele", on läbi kukkunud. Just seal, kus oli tugev riik, tuldi pankade kriisiga paremini toime. Päästis riik kui turvalisuse süsteem.

Maia kalendri järgi pidavat maailma lõpp saabuma 21.12.2012. 1993. aastal Eesti Ekspressile antud intervjuus ütlesin, et pärast sotsialismi variseb kokku ka kapitalism. Maailma lõpp polegi midagi muud kui kapitalistliku süsteemi kokkukukkumine. Terroriakt 2001. aasta 11. septembril oli minu jaoks väga sümboolne. Purustati kaks torni, millest üks kujutas sotsialismi ja teine kapitalismi. Need on kaks venda, kelle papa on kuldvasika kummardaja Materialism ja mamma suur hoor Võltsdemokraatia.

Nende pojad on kauni loodusega maakerast teinud Stalkeri maastiku: kuivendanud sood, sundinud jõed tagurpidi voolama, reostanud veed, saastanud õhu, laastanud metsad, sõitnud tankide ja traktoritega läbi veekogude, katsetanud maapõues ja vee all tuumapomme, valanud maastiku üle asfaldi ja betooniga.

Jõhkrad tüübid on tõstetud eeskujuks (uued stahhaanovlased!). Pidevalt on täiustatud relvastust, et läbi viia massimõrvu, mis nüüdseks on jõudnud koolidesse ja kodudessegi.

Need kaks venda - sotsialism ja kapitalism - on kurjategijad, kes on üles ehitanud globaalse süsteemi otsekui Paabeli torni, mis on Jumala silmis jõle. See globaalne Paabeli torn nüüd kokku varisemas ongi.

Kapitalismi kokkuvarisemine üheaegselt kliima soojenemisega toob kaasa kaose, mille tagajärg on nälg. Näljast inimest ei juhi enam euroseadused, vaid toores instinkt, mis käsib ellu jääda. Süüakse kõike, mida kätte saadakse.

Läänemaailm pole enam ammu kristlik maailm. Seda islam Läänele ette heidabki.

Praegune sõda islamimaailmaga ei ole ristisõda nagu 1000 aastat tagasi, kui Lääs võitles Issanda haua vabastamise eest. Nüüd sõdib ta tooraine pärast ja selleks peab kasutama palgaarmeed. Puudub usuline entusiasm.

Hommikust õhtuni kõlab raadios ja TVs: "Osta, osta! Raha, raha! Kõik müügiks!" Kõik päevad on juba hullud päevad. Kas see pole märk viimsetest aegadest?

Sellele on nüüd tulemas lõpp. Paabeli torn juba kõigub ja maa väriseb. Saabumas on orkaan nimega Gustav II. Maakera telg on nihkunud ja vihmasajud lakkamatud, sest Emake Maa nutab hukkaläinud inimsoo pärast.

Kümme käsku tõusevad ausse

Tehkem silmad lahti ja vaadakem, mis toimub. Kas see pole juba apokalüpsis, mille eest prohvetid hoiatasid? Loomi ja inimesi kloonitakse, rakke muundatakse. Intellektuaalsed maniakid püüavad Jumala loomingut tehiskeskkonnaga asendada, sest nad arvavad suurushullustuses end Jumalast paremini luua oskavat. See on otsene sekkumine elu pühamusse ja tema saladustesse. Pühakirja eiratakse, seades ülimuslikuks oma partei või grupi huvid.

See ongi košmaarne unenägu, mille lõppu ootab iga tõeliselt Jumalat armastav ja tema loomingut austav hing.

Tuleb tagasi tulla pühakirja juurde. Maailma parlamendid ja meie Riigikogu ei pea seadusi välja mõtlema, vaid neid lihtsalt täitma ning nõudma ka rahvalt kümne käsu täitmist. Selles on kogu inimeseks olemise ja elamise seadus: armastada oma Jumalat üle kõige ja ligimest nagu iseennast. Ainult need kogudused, inimrühmad ja ökokülad, kus elukorraldus on määratud nende kahe esimese käsuga, jäävad elama ka pärast Paabeli torni kokkuvarisemist.

Siit kasvabki välja pühvliaasta ideoloogia sisu, mis on unustatud vana, aga õige.

Kommunistlik kord oli nii tume (religiooni ja müstika vastane), et hävitas vaimse eliidi, kiirendades nõnda tahtmatult oma süsteemi kokkuvarisemist. Kapitalism vaimset eliiti füüsiliselt ei hävita, aga ta marginaliseerib nad ära. Nii ta teeb ka kirikuga: teie koht on nurgas, rahuldage seal oma usulisi vajadusi! Suurkapitalistid see-eest teevad äri- ja eluseadusi.

Ühiskonna tugevus sõltub tema mitmekesisusest. Terves ühiskonnas on esiplaanil vaimuinimesed, mitte poliitika- või showmaailma vägevad. Ühiskonna vaimne eliit on nagu punased verelibled, mis võitlevad organismi terveksjäämise eest. Pätid, kurjategijad ja silmakirjatsejad kujutavad endast haigestunud rakke, mis viivad nii inimese kui kogu ühiskonna enneaegselt hauda.

Britannias ja Rootsis on vaimset eliiti rohkem, ilmselt ka Aasias või vähemasti Jaapanis, sest seal on monarhia säilinud, kuigi tänapäeva kuningate kroonid enam ei hiilga, sest pole tõelist imperaatorit. Alles on vaid tema vari, kes liigub mööda Euroopat ja nõuab mässajatele kättemaksu.

Õnneks on alles paavstitool ja auväärsed müstilised ordud.

Nüüd algavatel rasketel aegadel, mil ateistlik tsivilisatsioon kokku variseb, on läänemaailma ainus tee koonduda paavsti kui sakraalse printsiibi kandja ümber. Paavsti igavene ülesanne on tagada, et vabadus, müstikud ja pühakud maailmast ei kaoks. Tõsi, kõik paavstid pole selle eest hea seisnud.

Maailm vajab uut kevadet


Juba ammu on räägitud keskaja renessansist. Tõesti, see saabub. Selles veendumiseks tasus vaid vaadata telesaadet "Selgeltnägijate tuleproov", kus žüriis olid auväärt akadeemik ja parlamendiliikmed. Jääb üle ennustada, millistes Riigikogu fraktsioonides võimekamad nõiad nüüd konsultandina tööle hakkavad! Miks ka mitte, maailmas on seda varemgi juhtunud.

Tulevasi aegu on lihtsam üle elada loodusrahvastel, olgu nendeks indiaanlased või Austraalia aborigeenid. Valge mehe tarkus enam ei aita.

Legendaarsete vendade Urbide kinnitust mööda olid hopi indiaan­las­te targad läinud aastal öelnud, et tuuled maa­­ilma muutmiseks on lahti lastud.

Tuleb taastada omanäoline elulaad, sest selles me oleme igavikulised. Oleme maa ja metsa rahvas, maalähedased pühvli­karjused, arhailised nagu baskid ja indiaanlased. Sellistel peab olema ka oma kuningas. Selline on minu sõnum olnud juba kakskümmend aastat. Nüüd on see ainus, mis meid aitaks.

Mida aga saab soovida kõikidele rahvastele? Austada oma isa ja ema, nii taevaseid kui maiseid, sest see tagab rahvale pika eluea.

Maailm vajab uut kevadet, nagu oli Euroopas renessansiajal või Goethe ja Schilleri ajal Weimaris. Peab sündima uus teaduse ja religiooni süntees.

Eesti ei vaja tuumajaama, see võrduks rahvusliku enesetapuga. Eesti vajab eelkõige poeete ja Platoni tasemel filosoofe, kes räägiksid lootuse ja elurõõmu tagasitulekust ühiskonda.

Poeedid on inimkonna vaimsed aristokraadid, nende rohkus ühiskonnas tähendab alati kevadet, ärkamisaega. Ei ole võimalik omada õilsat südant, kui seal puudub poeesia.

Planeedid moodustavad praegu pea­aegu samasuguseid aspekte nagu 1929. aastal ja 1930. aastate alguses, kui Ameerikas toimus börsi­krahh, mis halvas majanduse ka Euroopas.

Kuna Pluuto liikus 2008. aastal Kaljukitse märki, siis seda aastat saabki pidada kriisi algusajaks.

1930. aastail oli maailma olukord parem - kapitalism polnud veel globaalne ja tarvitamata oli üsna ohtralt ainelisi ressursse. Praegune olukord seevastu pole enam kriis, vaid juba katastroof, sest tegu on terve globaal­süsteemi kokkuvarisemisega.

Raske aeg kestab kuni 2023. aastani. Sel ajal liigub Pluuto Kaljukitses, mis valitseb süsteemide ja struktuuride üle, olgu see finants- või riigisüsteem. Pluuto hävitab selleks, et luua uut.

Alles 2023. aasta kevadel jõuab Pluuto Veevalajasse, mis on lootusrikas sõpruskondade märk. See aga ei tähenda, et siis kohe saabuks inimkonnale õnnelik aeg, mille all tavainimene ehk mõistaks kaupu täis kaubamaja... Selles mõttes kindlasti mitte.

2023. aastal on maailm ateistlik-demokraatlikest illusioonidest vabanenud. Kadunud on jutud inimõigustest, elatakse reaalsusega silmitsi. Elulaad muutub arhailisemaks ja seadused karmimaks, kusjuures seadusi saab olema palju vähem - ainult kümme käsku!

Surmanuhtlust kasutatakse sagedamini, sest ükski ühiskond ei hakka sellises olukorras ülal pidama parasiite ja kurjategijaid. Kõik hakkab rohkem meenutama keskaega kui tänapäeva. Ilmselt on inimesigi selleks ajaks maailmas vähem. Vabadusetunnet saab aga olema palju rohkem.

reede, 12. detsember 2008

Kui vanaks Sa elad?Alusta numbrist 72.

• kui oled mees, lahuta 3

• kui oled naine, liida 4

• kui elad maal või väikelinnas, liida 2

• kui üks sinu vanaema või vanaisa elas 85-aastaseks või vanemaks, liida 2

• kui kõik sinu vanaemad ja vanaisad elasid üle 85-aastaseks või vanemaks, liida 6

• kui üks sinu vanematest suri aju-või südamerabandusse enne 50. aastat, lahuta 4

• kui üks sinu vanematest, vendadest või õdedest haigestus enne 50. eluaastat vähki, suhkruhaigusesse või südamerabandusse, lahuta 3

• kui sul on kõrgharidus, liida 3

• kui oled 65 või vanem liida 3

• kui elad abikaasaga, liida 5

• kui elad abikaasata, lahuta iga kümne pärast 25-aastast vanust vallalisena elatud aasta kohta 1

• kui sul on istuv töö, lahuta 1

• kui teed rasket füüsilist tööd, liida 3

• kui tegeled spordiga 5 korda nädalas vähemalt pool tundi korraga, lisa 4

• kui tegeled spordiga 2-3 korda nädalas, lisa 2

• kui magad üle 10-ne tunni õõpäeva jooksul, lahuta 4

• oled agressiivne või kergelt enesevalitsemist kaotav? Lahuta 3

• oled rahulik ja heasüdamlik? Liida 3

• kui sul on autojuhiload ning sind on viimase aasta jooksul karistatud liikluskiiruse ületamise eest, lahuta 1

• kas oled õnnelik? Liida 1

• õnnetu? Lahuta 2

• suitsetad päevas üle 2 paki. Lahuta 8

• päevas 1-2 pakki. Lahuta 6

• pool kuni pakk. Lahuta 2

• kui tarvitad 300 g alkoholi nädalas, lahuta 1

• sinu kehakaal ületab normi 20 kg. Lahuta 8

• ületab normi 13-20 kilo? lahuta 4

• ületab 4-13 kilo? lahuta 2

• kui oled mees üle 40 aasta ja käid igal aastal arstlikus kontrollis, liida 2

• oled naine ja külastad igal aastal naistearsti, liida 2

• sinu vanus on 30-40, lisa 2

• on 40-50, liida 3

• 50-70, liida 4

• üle 70, lisa 5

Tulemus peaks ennustama, kui vanaks Sa elad!

kolmapäev, 26. november 2008

Edgar ennustab....


Peaks vist mainima, et tulevik ei ole just kõige helgem. Või mis?


Edgar ennustab, et 2011-2012 aastal toimub Venemaa valitsemises suur muutus. Riigiduumas võetakse vastu seadus, mis lubab uurida korruptsiooni.

Eestis tuleb kindlasti võimule Savisaar ja rahvas on see, kes tema võimule valib.

«Eesti riigi saatus sõltub Ameerikast aga Ameerika pöörab Eestile selja sest Venemaa aitab tal terrorismisõjast välja tulla.

2009. aastal lõppeb Iraagi sõda ning Venemaa liitub Euroopa Liiduga. Maailm jagatakse ära Ameerika, Venemaa ja ühe islamiriigi vahel. Euroopa liikmesriikides tulevad suured suured õnnetused, suured afäärid tulevad välja.

Georg Bush tuleb Eestisse elama.

Mingi hetk kukub maa peale suur kivi ning Island, Holland ja Inglismaa pühitakse täielikult vee alla.Edgar ennustab veel, et:

- Praegu moodustatav valitsus kaua koos ei püsi ja kõige suuremasse kriisi satub riik järgmise aasta sügiseks – 2008. aasta tuleb väga raske. Praegune võimuliit läheb tülli ja kaasatakse uuesti Keskerakond.

- Eesti järgmiseks presidendiks saab Edgar Savisaar, kelle valib rahvas.

- Roheliste erakonnal hakkab hästi minema, eriti järgmise kahe aasta jooksul.

- Riiki tabavad suured matused ja pahandused, eriti kahe aasta jooksul enne 2009. aastat. Suured sekeldused Brüsseli rahadega.

- Krooni devalveeritakse korruptsiooni tõttu 2011. aastal.

- 2009 hakkavad ilmsiks tulema ka kõik vanad sekeldused – Estonia uppumise põhjused, korruptsiooniafäärid jne.

- Eesti asub geograafiliselt hea koha peal ja suured loodusõnnetused lähiajal meid ei puuduta. Umbes 2020, kui tõuseb merevee tase, jääb pool Viimsit vee alla.

- Muid õnnetusi väga palju ette näha ei ole. Tallinna lähedale ühte suuremasse veekogusse kukub alla üks reisilennuk.

- 2017. aastal hakkab uus maailmasõda, mis kestab vähest aega ja mille algatab Hiina.

- 2018. aastal jagatakse maailm USA, Venemaa ja Euroopa Liidu vahel.

- Venemaal võetakse euro kasutusele 2014. või 2015. aastal. Majandus hakkab seal tõusma juba 2012. aastal ja hakkab dikteerima tugevalt kogu maailma majandust.

- 2020. aastast hakkab tõusma merevee tase. Tõuseb samale tasemele mis umbes 1200 aastat tagasi. 2050. aastaks on kadunud Island ja Holland.

- Iraagi sõda lõpeb 2009.

- Umbes 2050.aastatel saab Bushist islamimaailma poolt kummardatud ikoon.

- 21. sajandi lõpus pühitakse maailmakaardilt loodusõnnetuste tõttu Inglismaa. Juba 2010. aastal avastavad Ameerika teadlased meteoriidi kukkumise võimaluse Maale, mis sajandi lõpus külvabki suurt hävingut.

neljapäev, 20. november 2008

Paranormaalne silmatest

Kontrollige, kas nägemisega on ikka kõik korras!
NB! Vaata all olevat juhenditKui sa ei suuda tekstist midagi välja lugeda, siis venita
silmad silmanurkadest pilukile nagu oleksid hiinlane ja proovi uuesti!
See töötab.

esmaspäev, 17. november 2008

Ütle, kes on sinu lemmik ja ma ütlen, kes sa oled!


Sina tahad koju korralikku valvekoera, mees ostab aga suure akvaariumi. Lapsed painavad hamstrit ja viimaks soetavad endale roti. Oh õudust! Aga kas teadsid, et loomi oma koju valitakse enda iseloomu järgi? Krantsisõbrad on kaastundlikud, kassipidajad realistid ja linnuomanikud ei saa hakkama pideva kädistamiseta.

Koerad

Kui su kodus elab koer, siis seisad kindlalt oma jalgadel ning tuled eluraskustega suhteliselt kergesti toime. Oled aktiivne, armastad liikumist ja vaheldust. Ilmselt oled idealist, optimist ja romantik, kes hindab ennekõike ustavust, ausust ning siiraid suhteid.

Kui sul on kodus krants, oled väga emotsionaalne ning kaastundlik. Iga kord, kui põrkad kokku olgu või väikseima ebaõiglusega, suudad end vaevu talitseda.

Sinu elus on sageli ette tulnud hetki, mil sind ei mõisteta. Oled jäänud päris üksi, ometi pole sa muutunud kibestunuks. Vastupidi, suhtud juhtunusse kui veel ühte võimalusse elu tundma õppida.

Kui eelistad selliseid koeri nagu labrador, setter, terjer, spanjel või retriiver, viitab see su armastusele reisimise ja pideva liikumise vastu. Oled väga sõbralik, jumaldad suhtlemist, armastad aega veeta perekonna ja lähedaste sõprade seltsis. Oled kannatlik ega võta tülisid kuigi tõsiselt.

Kui su valik on langenud valvekoertele, siis meeldib sulle teiste inimeste tähelepanu ning eelistad võtta elult vaid parimat. Oled sõltumatu ning sind pole lihtne allutada. Suur tähtsus on sinu jaoks välimusel. Esmapilgul võid näida veidi kõrgina ning eemalviibivana, kuna oled ülimalt enesekindel. Tead täpselt, et austus tuleb välja teenida. Sind on raske millegagi üllatada.

Väikese koera omanikuna oled tulvil armastust — sulle meeldib oma lähedasi armastusega lausa üle külvata. Oled liialt sentimentaalne, võimalik ka, et veidi kannatamatu ja kapriisne.

Kassid

Oled ratsionaalse ellusuhtumisega realist. Alati, kui sind tabab ebaõnn, suudad ikkagi tasakaalu säilitada. Oled sõltumatu ja enesekindel ning soovid samasuguseid omadusi näha ka oma hoolealuse juures.

Armastad õrnust ning oled veendunud, et teod räägivad enda eest rohkem kui sõnad. Viibid meelsasti seltskonnas, kuid üpris sageli vajad ka üksiolemist. Sulle ei meeldi, kui inimesed sinust liiga palju teavad.

Sõpru valid väga hoolikalt. Vajad puudutusi. Meeldivad aroomid, massaaž, maniküür ja pediküür — kõik see aitab kiiresti lõdvestuda ning mõneks ajaks oma probleemid unustada.

Kui su kiisu on vöödiline või täpiline, siis oled mugavust armastav inimene. Lood harmooniat kõikjal, kus viibid. Ilmselt oled hea kokk ning armastad kodust hubasust.

Eksootilise kass omanikuna armastad luksust ning tahad, et kõik oleks maitsekas.

Kui su lemmikuteks on siiami kassid, räägib see kiiresti vahelduvatest meeleoludest, võimalik, et oled väheke ekstsentriline persoon. Sa ei talu tülisid ning hindad kõrgelt eneseväärikust.

Rotid

Sulle meeldib rahulik kodune elu, seltskonnale eelistad üksindust. Armastad koguda, oled emotsionaalselt vaoshoitud ja kinnine.

Nii nagu ka su sõbrale, on sullegi omane varjata romantilisi tundeid. Oled konservatiivne ning austad eelkõige traditsioone.

Linnud

Kärarikas seltskond on sulle lausa hädavajalik. Aga võib-olla ei jätku sulle tähelepanu ning linnukesest saab sulle asendamatu sõber, kes jagab ja ilmestab nukraid ning igavavõitu päevi…

Kui oled nõuks võtnud papagoi rääkima õpetada, viitab see su kannatlikule meelele ja suurele töövõimele.

Hamstrid

Oled väga energiline ning suudad mitut asja korraga teha. Samas oled äärmiselt hajevil ning tüdid oma ettevõtmistest väga kiiresti. Sulle meeldib olla kiindunud, kuid kaldud arvama, et sul ei ole selleks sugugi aega.

Sinu huvi on vaid üksainus sähvatus, mis kiiresti kustub. Lähed põlema, kui tuleb mõte midagi teha, ometi läheb see tunne õige pea sujuvalt üle laisklemiseks ja apaatiaks. Hamstrid langevad pärast aktiivsusperioodi sügavasse unne.

Võid oma hoolealuse unustada, ei pruugi talle tähelepanu osutada, samas pead arvestama sellega, et su hamster on oma peremehe koopia — ta mõistab ja andestab sulle.

Kalad

Sa jumaldad loodust — ookeani, põldusid, metsa ja loomulikult oma isiklikku aeda. Sulle meeldib jälgida, kuidas sipelgas veab männiokast, kuidas mesilane korjab õietolmu… Märkad kõige peenemaid detaile.

Sulle meeldib, kui kõik on reeglite järgi — omal kohal.

Sa mõtiskled palju igasuguste asjade üle. Oled väga sõltumatu ning kindlasti vajad oma isiklikku ruumi, kuhu teised ei ulatu.

Eksootiliste kalakeste omanikud kalduvad fantaseerima, neile meeldib sattuda seiklustesse ning nad armastavad reisida.

kolmapäev, 29. oktoober 2008

Paranormaalne väljavõte Ida-Virumaa arstide toimikutest!!!

Annaks jumal tervist ja hoiaks arstide eest

- Patsient paranes ravist hoolimata
- Patsient lõpetatakse kortisooniannusega mõne päeva pärast
- Teeme kliendist koopia ja anname kaasa
- Joonud 2 pudelit viina poole mehe peale
- Parema kõrva kasutamine vasakul pool ei ole soovitav
- Räägib, et kõrvalestad võivad hommikul väga valusad olla, kui need padjalt tõsta
- Kuni üheaastaseks saamiseni saanud rinda, seejärel muna
- Voodihaige söömine võib tõesti raske olla
- Telefonikõne põhjal on pähe tulnud muhk
- Ägeda kae tõttu mõlema silma eemaldamine
- Patsient räägib ka, et pärast poomist on muutunud veelgi haigemaks
- Lapsepõlves saanud kiviviske pähe
- Aastaid põdenud oma vana haiget meest
- Patsient pärit Vantaast, muud viga ei ole
- Peres koer, kes elab väljas (käib toas ainult küüsi lõikamas)
- Hommikud eriti hommikuti rasked
- Patsient tuleb õhupuuduse tõttu öösel purjuspäi
- Vasak lõug hakkas valutama
- Heas töökorras kirves, mis tekitas eriti kauni lõikehaava
- Antud hetkel pole valu pärakus ega ka mitte väljaheites
- Kord nädalas saab kodus füsioterapeuti
- Kips pole eriti valutanud
- Leitud haav vasakus kulmukarvas
- Emakas vastab 90. rasedusnädalale
- Proov tuleb uriinist minu lauale
- Tantsides teatab patsient, et parem õlg läks paigast ära
- Seostab oma seisundit sellega, et on maganud, hingamisteed teki all
- Vähemalt 2 päeva on peas kuulnud Saatuse tangot. Nüüd on peas helisevast
muusikast nii kõrini, et üritas enesetappu
- Patsient tuleb näitama parema käe keskmist sõrme
- Hommikul hakkasid huuled alla vajuma
- Saabumise põhjus: uriinilõhn hingeõhus, pea tundub tobe
- Patsient on 78-aastane naine, kes tütrega rääkides nikastas lõualuu
- Omal käel umbes 10 tundi tagasi peksa saanud
- Täna hommikul läks patsient vetsu. Siis tekkis kummaline tunne, et on seal
varem ka käinud Patsient kukkus eile ja lõi ära vasaku pea. Kirurgiga
konsulteeritud.
- Raviks on määratud jala kinnitamine 3 nädalaks naabri varba külge
- Patsient räägib, et abikaasa hüppas tema rinnakorvi peal, kui ta kõhuli lamas
- Parem külg kukkus hobuse seljast esmaspäeval
- Kaks nädalat löödud kirvega kuklasse
- Uuringul patsient soojeneb Üldine seisund hea. Antud hetkel surnud Lebab
lillekaupluse ees ja tõmbub krampi
- Silmast prügi eemaldamine labidaga ja muud meetmed
- Väljaheidetes ei ole olnud
- Hingeldab 5 kilomeetrit käimata
- Just vasak silm on hakanud pärast kaeoperatsiooni rippuma ja oli juba ennegi
häirinud Rindu saab hästi katsuda
- Patsient saabus kell 13.09 kiirabisse, kus olevat saanud kuuli kuklasse
- Võtab riidest lahti ja paneb riidesse teiste abita. Kõnnak on kange eriti
sokkide ja kingade osas Vaevused kingas ja soovib selle eemaldamist
- Neeruvaagnasse pääseb nüüd hästi.
- Käime seal ringi ja vaatame Kontroll kolm nädalat.
- Kui gaasimull on kadunud, võib patsient lennata
- Retsept vajadusel ära süüa
- Patsient on teel Rauma regionaalhaiglast, voodis koos saatjaga
- Patsienti laiendatud ühe tilga Tropicamidiga
- Puusavaevuse pärast ravil oma silmaarsti juures
- Patsient on 4 kuu vanune mees
- Palju pahkluid mõlemas jalas, rohkem aga vasakus
- Patsiendil tuleb hoiduda seksuaalsest läbikäimisest nii kaua, kuni me uuesti
mu vastuvõtul kohtume
- Patsiendi kuulmine on oluliselt halvenenud. Tegelikult ei kuule ta vasaku
silmaga enam üldse Räägib, et hommikuti on kella 4-6 ajal näljavajadus
- Mõnikord ei õnnestu samal ajal autot juhtida ja aknaid pesta
- Pääses õnnetusest kergete vigastustega, kuna arst lasi ta pärast kontrolli koju
- Enne operatsiooni oli kaalu kümmekond kilo ja oli väga rahul, kui see langes
(patsient on 66-aastane)
- Diagnoos: paberitööline
- Kukkudes kaotas meelemärkuse põrandale
- Patsient käib kepi najal sellele toetumata
- Oma jutu järgi saab patsient oma põlvega igapäevaelus hästi läbi
- Muuhulgas suudab piimapakki edukalt ühest kohast teise liigutada
- Jalad takistavad veel natuke käimist

neljapäev, 9. oktoober 2008

Muusika horoskoop


Milline muusika sobib sinu tähemärgiga?

Vastuse leiad alljägneval lingil.

reede, 23. mai 2008

IluhoroskoopJäär

Lõhn: Sulle sobivad vürtsikad ja soojad lõhnad, kus sees veidi nelki ja musta pipart.

Soeng: Sinu temperamendiga käivad kokku punased toonid ja lühikesed lõikused, mis ei naeluta sind pikalt peegli ette, vaid jätavad rohkem aega kohtumisteks ja suhtlemiseks.

Välimus: Armastad katsetada ja sulle meeldib kõik uus. Arvatavasti olid just sina sõbrannadest esimene, kes Brasiilia stiilis vahatamist oma nahal järele proovis. Lood trende, mitte ei järgi neid. Samas jääd alati kindlaks ühele klassikalisele iluvahendile - punasele huulepulgale.


Sõnn

Lõhn: Soojad ja maalähedased lillelõhnad, näiteks lavendel ja roos, on sinu valik.

Soeng: Klassika ja veelkord klassika, aga seda väikese kelmika lisandiga. Eelistad elegantsust ja naiselikkust, näiteks pikki pehme kontuuriga juukseid, mis toovad esile sinu seksapiilsuse.

Välimus: Arvatavasti on su kosmeetikakott kordi väiksem kui Jääral, sest üle kõige eelistad sa lihtsust. Olgu vähem, aga see-eest kõige paremad - see võiks olla sinu põhimõte uute toodete ostmisel. Armastad ilu selle sensuaalsuse pärast: häid looduslikke tooteid ja ergutavaid kreeme.


Kaksikud

Lõhn: Eelistad eeterlikke tsitruselõhnasid, kus oleks tunda näiteks mandariini ja laimi noote.

Soeng: Üks ja sama soeng ning stiil!? See pole sinu rida. Eelistad tegumoodi, mida ühel päeval saab sassi ja turritama ajada ning järgmisel hetkel klassikaliselt sabasse panna. Salgutamine annab selleks parima võimaluse.

Välimus: Välimus pole sinu jaoks kõige olulisem. Milleks veeta tunde peegli ees, kui samal ajal võiks filosofeerida maailmarahu üle või planeerida järgmist puhkust. Armastad žestikuleerimist, seega pööra tähelepanu oma kätele, sest inimestele võivad need ette jääda. Tähelepanu keskmes on küünelakid ja huulepulgad, sest kui sa parajasti ei vehi kätega, siis räägid kindlasti.


Vähk

Lõhn: Reageerid lõhnadele, mis on ühtaegu jahutavad ja jäised nagu küpress või eukalüpt.

Soeng: Ajad taga harmooniat, liiga silmatorkavad soengud on sulle võõrad. Eelistad pigem tagasihoidlikke soenguid, näiteks lihtsaid ülespandud juukseid, kus mõni salk kelmikalt näole langeb.

Välimus: Vähi uhkuseks on ilmekad silmad ja uhked põsesarnad. Teinekord tundud pealtnäha vaoshoitud, kuid naine sinu sees armastab luksuslikke vahuvanne ja avokaadomaske. Tavaliselt aga piirdud klassikaga - pärlid, pastelsed toonid ja ammuproovitud kosmeetika, näiteks beebipuuder.


Lõvi

Lõhn: Naudid sooje, maalähedasi, kuid samas võimsaid noote, nagu vetiver või amüris.

Soeng: Oled tõeline diiva, kellele meeldib oma lakka kõikjal demonstreerida. Sul on ilusad juuksed, mille üle uhke olla. Sulle meeldivad lokid ja kõiksugu juukseid kaunistavad vidinad.

Välimus: Lõvi peab vaatama ülevalt allapoole liikudes, sest peale säravate juuste paistavad välja ka Lõvi suured silmad ja seksikad õlad. Oled oma valikutes alati põhimõttekindel ja teinekord võid sõita linna teise otsa, sest vaid seal müüakse sinu kreemi. Armastad värelevaid toone ja võid veeta enda viimistlemisega tunde.


Neitsi

Lõhn: Sind tõmbavad puuviljalised ja lillelised lõhnad, nagu kummel ja roheline apelsin.

Soeng: Sinu trump on lihtsus ja hindad klassikat. Kõige meelsamini kannad pikki sirgeid juukseid ja heameelega ei laseks juuksurit isegi otsi tasandama. Ära pea juuksurit siiski enda vaenlaseks, kohevuse säilitamiseks peab siiski aeg-ajalt juukseid lõikama.

Välimus: Perfektsionist nagu sa oled, on sul iluvahendid igaks elujuhtumiks. Seejuures suhtud ilumaailmas toimuvasse väga teadlikult, omades küll tuntud kaubamärke, aga vaid selliseid, mis on oma kvaliteeti tõestanud. Su küüned on ideaalsed, nagu ka su nahk. Eelistad sooje ja pehmeid toone.


Kaalud

Lõhn: Eelistad lihtsaid ja magusaid noote, nagu nerol ja palmarosa.

Soeng: Tõelise esteedina hindad ideaalseid lõikusi ja soenguid, olles seejuures valmis nendesse nii oma aega kui ka raha investeerima. Sinu daamilikku stiili rõhutavad glamuursed ülespandud soengud ja selgejoonelised lõikused.

Välimus: Suudad end üles lüüa ka väikese pingutusega. Kaalude trump on särav ja veatu nahk, mis tänu su stressivabale loomusele ei näita ka vananemise märke. Sulle sobivad rohelised ja roosad toonid.


Skorpion

Lõhn: Vastupidiselt arvamusele eelistad eksootilisi lillelõhnu, nagu jasmiin ja ylang-ylang.

Soeng: Armastad muutusi ja üllatusi. Enamjaolt on Skorpionid küll pruunides toonides, kuid samamoodi sobivad sulle ka punased toonid. Kasuta peavõru, mis rõhutab su silmi ja loob romantilisema mulje.

Välimus: Su kuulsus käib sust ees, sest kes poleks kuulnud võrgutavatest ja müstilistest Skorpionitest. Armastad maskeerimist ja dramaatilisi muudatusi, mille juurde kuuluvad teinekord ka parukad ja kunstripsmed. Oskad oma välimuse enda trumbiks muuta.


Ambur

Lõhn: Hindad sooja alatooniga tsitruseliste, näiteks apelsini ja greibi lõhna.

Soeng: Sinu stiil on sportlik, moekas ja lihtne. Armastad poisipäid, mida saad kergelt vaid käte abil vormida. Sinu lõikused jätavad sageli kergelt semuliku ja noorusliku mulje, ka vanemas eas.

Välimus: Paistad silma paindlikkuse poolest ja isegi reisikotti pakkides ei vaja sa õigupoolest muud kui ühte korralikku päevituskreemi ja huulepalsamit. End üles lüües ära unusta esile tuua oma silmi. Kanna riideid, mis koondavad tähelepanu su taljele, sest just selle poolest paistavad Amburid silma.


Kaljukits

Lõhn: Eelistad rohelisi ja taimseid noote, nagu roheline apelsin ja rosmariin.

Soeng: Soovid massist eristuda ja teistele koha kätte näidata. Samas eelistad siiski klassikalisi naiselikke soenguid, mis on selgete kontuuridega ja suhteliselt lihtsad. Hindad soengu juures lihtsat hooldatavust, daamiliku mulje saad rulle kasutades.

Välimus: Tead, mida sööd, ja kasutad alati päevituskreemi. Enese eest hoolitsemine on sinu jaoks elementaarne ja oskad endast jätta õige mulje. Sinu trump on kaunis kael, mida ei tasu juuste või riiete alla ära peita.


Veevalaja

Lõhn: Hindad konkreetseid rohelisi lõhnasid, nagu küpress ja tammesamblik.

Soeng: Hindad trende, seda enam, kui suudad neist sammukese ees olla. Sulle sobivad androgüünsed lõikused ja moekad poisipead. Samuti armastad mängida värviliste salkudega.

Välimus: Välimuses eelistad hoida loomulikku ja sõbralikku muljet, mis säilitaks siiski elegantsuse. Tundub tavaline? Mitte sugugi, sest Veevalaja armastab kõiksugu uudisvidinad, eriti kui need on kuulutatud kõige ilusamaks ja paremaks. Sinu nõrkus on aga madal enesehinnang, unusta hirm, et sa ei ole piisavalt naiselik ja veetlev.


Kalad

Lõhn: Sulle sobivad värsked ja jahedad lõhnad, milles on näiteks mändi ja greipi.

Soeng: Soengu juures on kõige olulisem loomingulisus ja salapära. Soovid, et saaksid oma soengut muuta, kuidas vaja. Kala pehme loomusega sobivad kokku romantilised ülespandud soengud ning mänguruumi annavad salgulised lõikused.

Välimus: Sulle meeldib silma paista oma vaba ja teistest erineva välimusega. Enda hellitamiseks võtad esimesena ette pediküüri, sest jalad ning varbad on su nõrkus.

teisipäev, 8. aprill 2008

Kevad & Armastus


JÄÄR 21.03 – 20.04

Suuremas plaanis on eelolev kevad (aprill, mai, juuni) sinu jaoks aeg, mil soovid kõiges saavutada kvaliteeti ja teiste tunnustust. Samuti on sinu tegevus nii töös kui eraelus teistele rohkem nähtav, mistõttu annad rohkem kõneainet. Kõik sinu teod ja otsused (samuti kõikvõimalikud seiklused ja afäärid) satuvad kergemini avalikkuse huviorbiiti.

Sellel hooajal on ka kõik sinu partnerlussuhted seotud rohkem sinu töö või muu ühiskondliku tegevusega. Häda on selles, et kipud tundeid ja inimlikku lähedust samuti võtma kui projekti, mis peab olema selge, konkreetne ja teaduslikult kontrollitav.

Seega püüad ka suhete taevas nüüd kõrgelt lennata – sind ei rahulda lihtsalt suhted, vaid sa soovid, et need oleksid ideaalsed ja vastaksid täpselt ühiskonna poolt kehtestatud normidele. Sa ei jäta ruumi juhusele, spontaansusele ega mängulisusele.

Sel kevadel klapid hästi Lõviga – füüsiline iha ja tõmme on eriti tunda 9. maist 1. juulini. Kaalud ajavad sind oma kaalutlemisega närvi, kuid tasakaalustavad su tormakust. Kaksikud ja Veevalajad on head kamraadid. Skorpioniga on sul "ameerika mäed" – ihatipud ja vihaorud vahelduvad kiiresti. Kalad mõjuvad uinutavalt ja rahustavalt. Vähk tundub turvaline, kuid igavavõitu.

Märtsi lõpp võib su armutaeva päris punaseks värvida – liiguvad ju kuni 1. aprillini Jäära märgis kaks olulist armuasteroidi, Amor ja Eros. Amor jääb Jäära märki kuni 27. aprillini.

Kuni 6. aprillini oled pigem unistavas kui seikluslikus meeleolus. Kui oled naine, siis ootad kutset või märguannet. Hinges on ootus ja kehas surin.

6.–30. aprillil annab Veenus Jääras sulle tiivad, mistõttu lendad vastassoo esindajatele uljalt peale. Ilmselge oht üle pingutada!

30. aprillist 25. maini hindad suhtes stabiilsust ja kindlust. Võimalik on ka käsi-peseb-kätt stiilis armuloo teke.

25. maist 18. juunini on kõik sinu ümber mõnusalt kiire ja voolav. Hoogne elutempo kisub sind kaasa ja sa satud kokku paljude huvitavate tüüpidega. Intellektuaalsete suhete aeg.

*

SÕNN 21.04 – 21.05

Sellel kevadel kohtud sa paljude värvikate, huvitavate ja lausa veidrate tüüpidega. Satud ühte seltskonda inimestega, kes esindavad sinu jaoks täiesti uut maailma ja ellusuhtumist. Kohtud nii kosmopoliitsete seiklejate kui ka esmapilgul täiesti kuu pealt kukkunutega (kes põhjalikul süvenemisel siiski üllatavalt arukateks osutuvad). Tõmbad ligi neid, kes erinevad sinust nahavärvi, kultuuritausta ja usutunnistuse poolest.

Reisid nii maal, õhus kui vete peal võivad lõppeda vägagi romantiliste arengutega. Erutav kohtumine või paljulubav tutvus võib aset leida ka erisugustes kultuuri- ja õpikeskkondades – õppeasutustes, seminaridel, täienduskoolitusel, loengutel, kursustel ja mujal. Loomulikult internetiavarusteski.

Sinu suhe nii Kaljukitse kui ka Kaladega on võrdselt maailmapilti avardav. Neitsiga võib virisemist ja ülemäärast kriitilisust ette tulla. Jäär tundub küll salapärane, ent samas arusaamatu. Lõvi ja Skorpioniga kipub suhet varjutama kiivuseuss.

Kuni 6. aprillini ole valmis selleks, et mõni sõber või klubikaaslane võib sulle ka sootuks intiimsemaid lähenemiskatseid teha. See on ka aeg, mil kiindumus ja isegi füüsiline keemia on rohkem seotud teievahelise vaimse kooskõla ja ühiste huvidega.

Poeetilised romantikud ja muidu unistajad peaksid olema oma sõiduvees 6.–30. aprillini, mil Veenus varjab end sinu 12. solaarmajas (saladused, salapära, varjatus, fantaasiad, intuitsioon, müstika, intriigid, segadused). Tutvused, mis nüüd alguse saavad, võivad aga olla ainult platoonilised ja hingelised kiindumused, kus on oluline roll fantaasiatel. Samuti on võimalik salasuhte (või kerge intriigi) teke.

Tõeliselt lennukaks läheb su seltsi- ja armuelu alles 30. aprillist 25. maini, mil Veenus tunneb end igati koduselt Sõnnis.

14.–21. maini löövad üheaegselt Veenusega särama Jupiter ja Uraan. Kasuta siis võimalust ja haara härjal sarvist!

Umbes 25. maist kuni 4. juunini (täpne aspekt 29. mail) teeb Veenus opositsiooni Lilitiga. Õhus on põnevaid, erutavaid ja kiusatusi tekitavaid meeleolusid.

*

KAKSIKUD 22.05 – 21.06

Temperamendid kõlavad sul hästi kokku Kaalude ja Veevalajatega. Ambur on sulle alati hea partner, kuid sel hooajal on teie vahel vesi sogane. Kaljukits tundub arusaamatu, aeglane ja igav (kuigi võib nüüd osutuda materiaalselt kasulikuks). Jäärad ja Lõvid sobituvad kenasti sõbrarolli. Sõnni ja Vähiga kisub asi hingeliseks, samas ka ebasiiraks.

Vallatu Cupido sihib sind oma vibu ja nooltega eriti suure huviga 18. märtsist 17. maini. Seega ärkavad sinus koos tärkava rohelusega ka vallatud mõtted. Oled üliromantilises meeleolus.

Kuni 6. aprillini võib su isiklik ja tööelu lootusetult sassi minna. Kuid see on hea aeg luua sidemeid tähtsate tegelastega. Su sarm ja veetlus tuleb kasuks näiteks töövestlustel. Sel ajal võib sinu vastu huvi tunda boss või keegi avaliku elu tegelane. Kui aga oled ise boss ja sul on teatud positsioon, võidakse sulle juba tagamõttega külje alla ujuda.

6.–30. aprillini on iha ja külgetõmme seotud rohkem vaimse klapiga. Sel ajal on su kõige ero­geensem piirkond aju. Ühised ajurünnakud või seltskondlikud teemaõhtud võivad lõppeda sooviga ülemist ja alumist otsa kuidagi tasakaalustada.

Sõprusest võib nüüd kergesti saada armastus. Kahjuks või õnneks ka vastupidi – kirglik suhe ei lõpe mitte suure paugu ja süüdistustega, vaid teiseneb "jääme sõpradeks" suhteks.

30. aprillist 25. maini saabub üliromantiline periood, kus teineteisel ümbert kinni hoides mererannas jalutate ning päikeseloojangut imetlete. Need päevad toovad teie vahel välja palju salapärast ja müstilist – kogete eelkõige oma ühist sisekosmost, oma hinge hoovusi. Armastuse alkeemia tundub nüüd olema midagi enamat kui vaid kehakeemia.

Veenuse jõudmine Kaksikutesse (25. mai – 18. juuni) toob kaasa suhete-kohtumiste plahvatusliku kasvu ja elutempo kiirenemise.

Siiski võid 25. maist 3. juunini Veenuse ja Liliti opositsiooni tõttu sattuda kahtlase maiguga seiklusse. Püsisuhet luua ei maksa kindlasti.

*

VÄHK 22.06 – 23.07

Kalendrikevad tervikuna toob su ellu inimesi, kellega sul kujuneb huvitav vaimne side. Tõmbad ligi nn. gurutüüpe, kes tahavad sind oma usku pöörata. Põnevaid lõpptulemusi võivad tuua ka suhted välismaa ja välismaalastega.

Kevad algab sinu jaoks aktiivsete meeleolude ja suurenenud teotahtega – liigub ju 4. märtsist kuni 9. maini Vähi sodiaagimärgis Marss. See on eriti soodne aeg meestele, kuna võimaldab mõjuda kui loomulik autoriteet. Kerge peaks olema juhtimist enda kätte haarata – seda loomulikult ka armusuhetes.

Kõige kindlam partner on sulle sel hooajal Kaljukits. Skorpioni suhtes esineb tugev füüsiline tõmme. Veevalaja pakub samuti pinget, kuid argine koosolemine on problemaatiline. Kõige huvitavam ja eksootilisem võib sul olla aga Kaladega. Jääraga (ja teise Vähiga) kisub kergesti tüliks ja "ärapanemiseks".

Kuni 6. aprillini tasuks rohkem lahtiste silmadega ringi vaadata: on võimalus kohata kedagi, kes toob su ellu uudseid tuuli ja uusi arusaamu. Tekkivad suhted võivad olla seotud nii reisimise, välismaa, interneti kui ka õpingutega.

Aprilli teisel poolel on sinus kirge, mida on raske vaka all hoida. Seda pannakse tähele ja tehakse arvatavasti lähenemiskatseid. Samas kummitavad sel ajal klassikalised hädad – armukadedus, süüdlaste otsimine ja oma õiguste rõhutatud tagaajamine.

Umbes 10. aprillist 9. maini (kulminatsioon 24. aprillil) võib keegi sinu suhtes ülimalt pealetükkiv olla. Seetõttu võid lähtuda tõdemusest, et parim kaitse on rünnak. Samas on see suhteliselt hea aeg igasuguse aktiivse koostöö alustamiseks.

Ajalõik 30. aprillist 25. maini toob suuremat harmooniat sinu ja sõprade vahele. Sõprus võibki olla see taim, millest tasahilju pungub armastuse õis. Rohkem on kontakte ühiste huvide alusel.

25. maist 18. juunini liigub Veenus sinu 12. solaarmajas (hingesügavused, saladused, varjatus, fantaasiad, arusaamatused, kuulujutud). Hoia siis enda ja partneri vahel selgust ja ausust! Uusi tuttavaid ära pimesi usalda.

*

LÕVI 24.07 – 23.08

Lõvile on kevade algus alati tulesädeme äratundmine omaenda hinges. Nii ka seekord. Siiski on tule- ja energiaplaneet Marss kuni 9. maini sinu jaoks passiivses ja äraootavas positsioonis – Vähis. Püüa seda aega kasutada oma sisemiste igatsuste ja mälupiltide analüüsiks, painavate kahtlustega toimetulemiseks, jõu taastamiseks ning kilbi säramalöömiseks.

Ambur tekitab kiirust ja rahulolu. Seks klapib! Veevalaja on peegel ja kindel sõber, kellega rääkida hingest hinge. Kala on sinu jaoks arg romantik. Jäär – lahe kuju, sobib kõigeks! Sõnn ajab kõik kõvaks ja kõrgeks – kipute koos ilma vallutama. Kaljukits on asjalik ja truu, kuid seltskonnas igav. Kaksikud ja Kaalud on sõbrad ja suurepärased jutukaaslased.

Ja siis – 9. mail siseneb Marss Lõvisse – võid oma kuningliku lipu jälle julgelt välja võtta. Oled kuni 1. juulini see, kelleks Lõvi loodud – juht, liider ja väga suurte asjade tegija, valitseja.

Lõvitarid kui sündinud avalikkuse ette kippuvad primadonnad naudivad meesteniitmist kõige suurema tõenäosusega ajavahemikus 6.–30. aprillini. Sel ajal käib vikat suure ja laia kaarega, lüües jalust ebaeestlaslikult temperamentseid tüüpe ning erinevaid nahavärve. Välismaalastest ilueedid saavad tunda kohaliku Lõvitüdruku eestimaist entusiasmi.

30. aprillist 25. maini liigub Veenus sinu 10. solaarmajas (ühiskondlik aktiivsus, maine, positsioon, karjäär, suured sihid, eesmärk pluss palju muud).

Töö ja eraelu kipuvadki kohati päris sõlme minema. Võtad ehk suhteid liiga mõistuspäraselt, samas võid ametiasju ajades olla ülearu tundeline. Kõik su eraelu detailid on nüüd rohkem näha ja varjata suurt midagi ei õnnestu.

25. maist 18. juunini on sul imepärane oskus ajada segi sõprus ja armastus, kollektiivne heaolu ja isiklikud huvid. Otsid kõiges sensatsiooni ja elevust, mistõttu su partneril on sinuga lausa võimatu sammu pidada.

*

NEITSI 24.08 – 23.09

Sulle meeldib kokku leppida, kohtuda, võrgutada, nautida – aga kui kõik see elevus on möödas ja sünnib stabiilsus, siis sa haigutad ja vaatad tüdinult kella.

Eelolevatel kuudel on sul kõige parem klapp Kaljukitsede, Kalade ja Sõnnidega. Kaljukitsega on lihtsalt vaba ja kerge koos olla, Kaladega võib tekkida pikem suhe ja koostöö ka muudel tasanditel. Sõnn mõjub kevadhooajal sulle vaimu avardavalt, näitab uusi võimalusi ning on kohati nagu õpetaja või guru eest. Veevalajad seevastu meenutavad sulle liialt Scyllyt või Mulderit "Salatoimikutest" – liiga veidrad sinu jaoks.

4. märtsist 9. maini on Marsi mõjul kõikidel koosolemistel juures tugev intellektuaalne varjund. Tugevalt liitvaks faktoriks on ühised huvid ja hobid. Sõprusest võib saada armastus.

Märtsi lõpp ja aprilli algus võib suhete liinis üpriski põnev ja tormiline aeg olla. Veenuse liikumine Kalades (13. märts – 6. aprill) ehk siis sinu 7. solaarmajas (üks-ühele suhted, partnerlus, kokkulepped, koostöö) lubab sulle ilusaid elamusi nii seltskondlikus elus kui ka romantikarindel.

6.–30. aprillini on sinu tunded, soovid ja vajadused sügavamad, rohkem sissepoole pöördunud. Periood võib panna mõne suhte proovile, luues pingesituatsioone. Nüüd jääb sõelale vaid see, mida tegelikult vajad! Parim aeg mõne ebarahuldava vahekorra lõpetamiseks või siis olemasolevale partnerlusele uue sisu andmiseks.

Avaramat ja eksootilisemat õhustikku lisandub su suhtemaastikele 30. aprillist 25. maini. Sel ajal võib erutav kohtumine aset leida näiteks reisil – üldse sellises keskkonnas, mis oluliselt erineb su harjumuspärasest ümbrusest. Ka internetist võid nüüd leida endale meeldiva kaaslase.

25. maist 18. juunini võivad isiklikud suhted seguneda ametlikega. Bossiga vaevalt et voodisse maandud, kuid intiimsemaid hetki seoses sinu tööalase või muu ühiskondliku tegevusega võib ette tulla tavalisest rohkem.

Samas suureneb 9. maist 1. juulini võimalus, et sa kohtud inimesega, kes ei räägi sulle kogu tõde. Uuri kindlasti oma uue partneri tausta ja ära mine kaasa ettevõtmistega, mille tagamaad pole sulle lõplikult selged. Eriti tugev on mõju juuni teises pooles.

*

KAALUD 24.09 – 23.10

Veevalaja vastu tunned tõmmet, suhetes on mängulisust ja kergust. Sõnniga koged sügavaid tundeid, samas on neis pinget. Jäär sobib alati peegliks, milles näed ka iseennast. Kaksikuga koos olete kõige liikuvamad, reisite ühes nii vaimus kui reaalselt. Kaljukits ja Vähk tekitavad turvatunnet, ent argipäevas asi ei klapi. Kaladega kisub vägisi halastusseksiks.

Igal aastal kevade alguses siseneb Päike Jäära, mis ongi Kaaludele püsisuhete maja. Niisiis on aeg alates 20. märtsist suhteliselt soodne just teadlike, soovitud ja tahetud vahekordade loomiseks. Siiski on suurem võimalus sattuda armulugudesse 6.–30. aprillini, mil Jääras liigub Veenus.

30. aprill – 9. mai (25. mai): Veenuse ja asteroidi Amor ühendus tõotab ürgset kirge ja jõulisi tundeid. Võiksid sel ajal koos oma kallimaga tärkavas ja metsikus looduses mõne armuriituse või maagilise toimingu läbi viia – see liidaks teid kokku ja annaks ka sõnnilikku elujõudu ning loodusjõudude tuge. Tajud sündmusi erilise intensiivsusega, olukorrad ja inimesed justkui muudaksid sind. Sul on terav vajadus end kellegagi jagada, kogeda kokkusulamise ja ühekssaamise müsteeriumi. Rõhk on sisemiste hingejõudude ning oma seksuaalsuse tajumisel.

Seevastu periood 25. maist 18. juunini on kiire, orienteeritud välistele muljetele ja infole. Rohkem tuleb ette sinu jaoks harjumatuid ja uudseid olukordi. Oled ka ise otsivas meeleolus, liigud ja reisid rohkem. Seetõttu võidki kohata näiteks suhtlemisgeeniusest võõramaalast, kes võlub sind oma eksootiliste kommetega. Saatuslik kokkusaamine võib aset leida aga ka kontserdil, vabaõhuüritusel, samuti lõbusõidulaeval või rongi kupees. Sel ajal toimub kõik n.-ö. käigupealt ja kiiresti, mistõttu võid pideva kaalutlemise pärast võimaliku õnneliku pöördepunkti lihtsalt maha magada.

14.–23. juunini (täpne seis 18. juunil) on Veenus opositsioonis Pluutoga. Õhus on kirge ja iha, aga ka kiivust ja kahtlustamist. Seega pole püsisuhete loomine soovitatav.

*

SKORPION 24.10 – 22.11

Seekordne kevad justkui avardaks ruumi sinu ümber – avastad palju uusi kauneid kohti, kus mõnusalt aega veeta. Just ratastel olles on kõige suuremad võimalused kohata Teda...

Kaladega tunned sel hooajal korraga nii mängulist kergust kui ka vabadustunnet. Sõnniga on keemiat, ent probleemiks on vastastikune kangus ja kompromissitus. Vähi märk (eriti kuni 9. maini) paelub intellektuaalses plaanis ja avardab maailmapilti – näiteks võib see olla parim reisikaaslane! Kaljukitse ja Neitsiga on vaimne kooskõla. Jääraga läheb ilmselt vaidluseks ja juuksekarva lõhkiajamiseks.

Liikuv, muutuv ja samas ka lõbus ja vaba õhustik on keskkond, kus oluline suhe võib idanema hakata. Näiteks piknikud ja kiired väljasõidud loodusesse sobivad sellesse kevadesse ideaalselt.

24. märtsist kuni 3. aprillini oleks soovitatav võimalikult palju suhelda, sest võimalused erutavateks arenguteks on suured. Kerge on leida vaheldust, tunda end vabana, nautida elu, ennast ja teisi. Aga ära üle pinguta, sest vastasel korral tuleb sul 3.–10. aprillini (Veenuse kvadraat Pluutoga) oma tegude eest vastust anda. Esile tulevad puudujäägid ja pinged partnerluses ning suhteketi kõige nõrgemad lülid pannakse proovile.

Aeg 6.–30. aprillini soosib meeldivaid suhteid olme- ja tööliinis, harmoniseerib ja loksutab paika igapäevased pisiasjad. Aga romantikaks kahjuks igav aeg!

Paljulubav periood on 30. aprillist 25. maini, mil Veenus liigub sinu partnerluse solaarmajas. Parim aeg suhete süvendamiseks, pikemate koostöölepingute sõlmimiseks ja muuks sääraseks. Eriti võimsaid tundeelamusi või erootilisi vibratsioone võivad pakkuda aga 30. aprill – 7. mai, mil Veenus teeb ühenduse asteroidiga Amor.

25. maist 18. juunini paikneb Veenus sinu 8. solaarmajas (jõulised tunded, muutus ühinemise teel, seks kui hinge ja keha jagamise kogemus, transformatsioon, puhastumine). See ajalõik pakub sulle üsna tugevaid elamusi, mis muudavad nii sind kui sinu partnerit. Võimalik, et sul tuleb vastu võtta mõnigi radikaalne otsus – näiteks pead tõmbama selge piiri oma sõprade ja vaenlaste vahele.

*

AMBUR 23.11 – 21.12

Kevade algusest kuni 1. aprillini sädeleb sinu romantikataevas väga kirgastes toonides. Elul on tõesti värvi ning su ümber on tõeline värskus. Sel ajal tõmbad ligi nii kauneid inimesi kui ka kasulikke olukordi – Fortuuna naeratus on siiras, see pole irve! Aga kuna tasuta lõunaid pole olemas, pead ka ise teistele naeratama ja neid julgustama.

Jäärad võivad sind täiega pöördesse ajada – eriti aprillis. Ka suhe Veevalajaga võib sel hooajal olla tavalisest värvikam. Kaksikutega suudad kokku mängida kõikidel tasanditel – eriti aga 25. maist 18. juunini. Vähk erutab oma salapäraga, ent rääkima hakates olete liiga erinevad. Lõviga koos olles olete mõlemad energiapommid.

Veenuse liikumine Jääras (6.–30. aprillini) jätkab sama rõõmsameelset ja optimistlikku trendi, tuues ilusaid hetki just armuasjade vallas. Suhteid on kerge luua ja ka lihtne lõpetada – elu tundub justkui ilma kohustusteta karikakramäng. Ent suuremas astroloogilises mõõtkavas liigub mehelik seksuaalplaneet Marss juba 4. märtsist kuni 9. maini Vähis, mis justkui vastukaaluks Veenuse kergemeelsetele vibratsioonidele tähendab sinu jaoks sügavaid tundeid ja suuremat põhjalikkust (mis pole just sinu tugev külg). Ja siis jälle polaarsuse vahetus – aeg 9. maist 1. juulini on Marsi meelevallas jälle liikuvam, vaheldusrikkam, kauguste ja kiiruste vastu huvi tekitav. Mõjutus soosib reise, kontaktide loomist välismaa ja võõramaalastega ning eksootilist romantikat selle kõigis vormides.

30. aprillist 25. maini oled Veenuse tasandil vaoshoitum, kohusetundlikum, analüüsivam. Nüüd võib kujuneda erutav suhe mõne töökaaslasega, kelle naeratus ja olek muutub järsku uskumatult sümpaatseks. Märkad nüüd ilu ka argipäevas ning endine ilmetu kolleeg on ühtäkki särav isiksus!

25. maist 18. juunini on armumaastikud värviküllased! Veenus naudib oma kodumaja – 7. solaarmaja (Amburi jaoks alati Kaksikute märk). See on aeg, mil on kõige suurem võimalus haakuda teineteise hammasratastesse nii, et suhtemehhanism pikka aega tõrgeteta töötaks. Aga armastus kui määrdeõli on muidugi alati vajalik.

*

KALJUKITS 22. 12 – 20.01

Külluse ja edukuse sümbol Jupiter liigub Kaljukitses 5. jaanuarini 2009. Seega oled sa praegu sodiaagi soosik ning naudid neid võimalusi, mida elu sulle pakub. Ja seda loomulikult ka romantika vallas.

Kõige jõulisemad võivad olla suhted Vähkidega (eriti kuni 9. maini). Kalad on eelkõige mõnusad jutukaaslased ja sõbrad. Sõnn tundub meeleline ja ahvatlev, suhe on igati harmooniline (eriti 30. aprillist 25. maini). Lõvi võib mõjuda salapäraselt ja tekitada iha, normaalne suhe on siiski kahtlane.

Kogu kevadperioodi jooksul teeb Jupiter veel omakorda õnneliku aspekti Uraaniga (vabadus, sõltumatus, originaalsus, piirangutest vabanemine). See seis avab sinu ees palju uusi uksi ning avardab ruumi ja valikuvõimalusi sinu ümber. Eriti soosib seis reisimist, liikuvat elustiili, info hankimist ja edastamist. Kohtud väga paljude uute nägudega, kes annavad sulle inspiratsiooni ja uusi ideid.

Meheliku jõu sümbol Marss liigub 9. maini Vähis, mis Kaljukitse jaoks on alati 7. solaarmaja (partnerlus, koostöö, avalikud suhteid, lepingud jne.) Seega on õige aeg luua kindlaid ja püsivaid suhted nii eraelus kui ka ametialal.

Samas võib partner sulle nüüd survet avaldada või esitada mingeid nõudmisi. Kohe kindlasti ei ole see suhetes ükskõiksuse aeg – kas iha või viha! Niisiis on see üpris selgete, isegi pisut mustvalgete vahekordade aeg.

9. maist 1. juulini liigub Marss sinu 8. solaarmajas, mis tähendab müstilist, salapärast, jõulisemat ja kirglikumat perioodi. Suhted pole enam nii mustvalged, väga palju on tabamatuid pooltoone ja isegi kinnisilmi kulgemise tunnet.

Aeg 6. aprillist 30. aprillini toob esile nostalgilised noodid – kas meelde või lausa külla võib tulla ekskallim või lihtsalt juhuslik seiklus minevikust.

Nooruslikku elustiili, möllu ja tralli suudad kõige paremini nautida 30. aprillist 25. maini, mil oled vabam, loovam ja mängulisem.

25. maist 18. juunini muutud analüüsivamaks, kainemaks ja ettevaatlikumaks. Kuigi üldmõjudena on see parim aeg naudinguteks ja armastuseks, ei ole sina sel ajal kuigi seltskondlik. Periood soosib mõnusaid suhteid olme ja argielu pinnal, töö juures ja mujalgi. Mõne kolleegiga võib isegi natuke sebimist ette tulla.

*

VEEVALAJA 21.01 – 19.02

Uraan kui Veevalaja valitseja teeb terve kevadperioodi jooksul õnneliku aspekti Jupiteriga – edu, avardumise ja külluse sümboliga. Niisiis on algav kevad sinu jaoks nagu viljakas põld, kuhu pead vaid ise oma lilled külvama.

Suhe Amburitega on sel kevadel kindlasti paljulubavam kui tavaliselt. Ka Lõvi märgi esindajad tekitavad sinus kirge – eriti 9. maist 1. juulini. Kaljukits mõjub müstiliselt, suhtes on palju hingejõudu ja mõistmist. Kaksik on parim mängukaaslane igas olukorras. Kaaludega võid koos maailma avastada.

Eesootavad kolm kuud tõstavad esile suhteid, milles domineerivad varjatud ja salapärased asjaolud, sümbolid ja sinu jaoks tähenduslikud juhtumised. Intuitsioon uute nägude suhtes on hea, vaevalt lased end kellegi poolt õnge tõmmata.

Kuni 21. aprillini liigub Veevalaja märgis asteroid Aphrodite, heites 25. märtsist 15. aprillini ühte unistuste- ja kaifisümboli Neptuuniga. Kipud sel ajal armastama armastust ennast, mitte reaalset inimest. Siiski võid sel ajal tunda kellegi vastu kõige puhtamat ja siiramat tunnet.

Laias laastus soosib kevad põgusate kohtumiste poeesiat, ootusi ja igatsusi. Argine koostoimetamine ning ühine pottide või tapeedirullidega jändamine ei paku su elamustejanusele hingele erilist rahuldust: pigem vajad sa enda kõrvale muusikut, luuletajat või kunstnikku kui autoparandajat või remondimeest. Samuti tunned end hästi, kui su kallim on kusagil kaugel ning sul on võimalik kogeda igatsuse inspireerivat mõju.

6.–30. aprillini on palju liikumist, kohtumisi ja külaskäike. Sul võib olla suhteliselt raske otsustada kellegi konkreetse isiku kasuks.

Umbes 10. aprillist 3. maini (täpne seis 22. aprillil) võid vabaneda mõnest suhtega seotud takistusest, julged teha vajaliku sammu. Parim aeg ka selleks, et koos kaaslasega rutiinikollile tuul saba alla teha!

30. aprilli ja 25. mai vahel hakkab vana arm rooste alt jälle välja paistma. Endised kallimad ja sõbrad minevikust kas lihtsalt meenuvad või ilmuvad e-kirjakasti (või suisa ukse taha).

25. maist 18. juunini on Veenus Kaksikutes, sinu 5. solaarmajas (loovus, mängulisus, naudingud, elurõõm, meelelahutus, seiklused). See on elunautimise ja loova eneseväljenduse aeg.

*

KALAD 20.02 – 20.03

Kevade tulek toob hinge ka kevadise meeleolu – liigub ju Veenus 13. märtsist 6. aprillini Kalade märgis. Parim aeg tegelda kõikide Veenuse teemadega – ilu, armastus, seltskond, kaunid kunstid, harmoonia loomine, leppimine ja lepitamine. Erutavat keemiat tunned Vähiga, mõneti ka Kaaludega. Veevalajat tajud kui värsket õhku või puhast hapnikku. Kaljukits sobib sõbraks ja mõttekaaslaseks. Kuigi sa tavaliselt Amburiga eriti ei klapi, on algav hooaeg selles mõttes erand.

Marsi toetusel oled 9. maini ka füüsiliselt üsna aktiivses ja energilises meeleolus. Vajad elamusi ja uusi kogemusi, mistõttu sul pole midagi väikese seikluse vastu. Su elujõud kiirgub mitme meetri kaugusele ja see omakorda muudab sind seksuaalselt atraktiivseks.

Märtsi lõpp ja aprilli algus võivad kujuneda vägagi põnevateks.

Aeg 6.–30. aprillini sulatab kokku sellised suhted ja mõisted nagu omand, raha, kasutamine ja väärtused. Keegi võib materiaalselt aidata, teha kingituse. Samas on need mõisted sageli seotud armukadeduse ja üldse kadedusega. Eriti just aprilli teisel poolel võivad suhted kannatada saamahimu ja (armu)kadeduse pärast. Kirglik ja rohke seks oleks sel ajal hinges susisevatele pingetele hea maandusventiil.

Umbes 10. aprillist 4. maini toob Kalades liikuva Uraani trigoon Marsiga su ellu rohkelt vaheldust, uusi muljeid ning huvitavaid kohtumisi. Jäärad ja Veevalajad võivad nendel päevadel sind millegagi tõeliselt üllatada või saad nendega lihtsalt parema kontakti.

30. aprillist 25. maini oled arvatavasti liikuvam ja püsimatum. Kohtumisi on palju, kuid olulist suhet ei maksa oodata. 20. mai paiku (mõju umbes 15.–25. maini) võib sul tekkida kellegagi hingeline-platooniline või äärmuseni idealiseeritud vahekord. Aga see võib väljenduda ka lihtsalt sinu enda poeetilises ja unistavas meeleseisundis.

25. maist 18. juunini võib elustuda mõni vana suhe või lood uusi, võttes eeskujuks vanad romaanid. Minevik ja mälestused mängivad suuremat rolli, kui sa endale tunnistada julged. Sind on sel ajal kerge ära rääkida, mistõttu kipud harrastama halastusseksi.