neljapäev, 3. jaanuar 2008

Aastahoroskoop 2008. Igor Mang


JÄÄR (21.03.–19.04.)

Tuleb üsna sunnitud tähelepanu tööülesannete täitmisel, seda nõuavad nii välised olud kui ka ülemused.

Selline olukord tekib juba aasta algul, millele eriti viitab Pluuto liikumine Kaljukitse märki.

Nii et jaanuari lõpul ja terve veebruarikuu tuleb sagedasi kohtumisi ja jutuajamisi ülemusega või ülemuse ülemusega. Need kulgevad üldiselt hästi, kuid panevad Jäära mõtlema ja ettepanekuid kaaluma, sest nende vastuvõtmine tähendaks rohkem tööd ja vastutust.

Veebruaris tehtud otsused määravadki põhiliselt kogu aasta iseloomu.

Märtsi esimene pool ei ole hea aktiivseks tegutsemiseks. Mõnel on see seotud tervislike põhjustega, mõnel uutesse ruumidesse asumisega, kus on vaja aega kohanemiseks. Ka rahaküsimused nõuavad selgitamist uutele alluvatele.

Kevade algusega ja päevade pikenemisega kasvab ka Jäära optimism ning tahe kõik kiiresti ära korraldada. Aprillis on vajalik energia olemas ja Jäärale sünniomane organiseerimistalent leiab ka ärakasutamist. Emotsionaalne käskude jagamine täidab kõik alluvad ja kolleegid vajaliku energiaga ning kuu lõpuks on tulemusigi märgata.

Mais kuuleb ta tunnustavaid sõnu ülemustelt ja saab ka finantstoetusi, mis annab võimaluse oma alluvaid premeerida.

Ehkki käes on kevad, tuleb ette ka pilviseid päevi. Mai teine pool toob palju vaidlemist tulevikuplaanide üle. On dokumente, millele Jäär ei julge, õigemini ei taha alla kirjutada. Talle tundub, et see pole targalt kirjutatud.

Juuni on parem ühise keele leidmiseks ja nüüd sõnastatud dokumendid on ka Jäärale vastuvõetavad. See on samuti töörohke kuu, kuid meeldivam oma vahelduslikkuse poolest. Tuleb palju sõitmist ja on ka pikema reisi võimalus. Kõik see toob uusi nägusid ja informatsiooni.

Juuni lõpul ja juulis on põhiliselt tegelemist koduste asjadega ning plaanis on perekondlikud puhkusereisid. Kuid muutused ühiskonnas ja maailmas toimuv ei lase hästi lõõgastuda, mistõttu Jäära pea on täis häirivaid mõtteid, otsimaks lahendusi lähedaste inimeste ette tekkinud probleemidele.

Augustis on õiged lahendused leitud: mõtted, ettepanekud, mis siis välja öeldud, pakuvad huvi ka teistele inimestele. Sellel kuul on loomepotentsiaal suur ning siin annab hästi ühitada puhkust ja tööülesannete täitmist.

Augustis tulnud enesekindlus lubab suure entusiasmiga hakata sügisel oma mõtteid teostama. Noored Jäärad asuvad uude kooli, tüdrukud leiavad kavaleri või rikka sponsori, võib sündida uus partnersuhe. Need, kes jäänud vanadele positsioonidele, peavad arvestama uuenenud kaadriga tööl.

Kas septembris-oktoobris läheb hästi või halvasti, sõltub paljuski Jäära koostööoskusest ning diplomaatilistest võimetest, mis üldiselt pole tema tugev külg, kuid püüdluse korral on see tal võimalik.

November kujuneb aasta teise poole raskeimaks kuuks, kus tuleb võidelda pahasoovlike inimestega, kes tekitavad tööl segadust.

Teatud meelehärmi võib põhjustada ka lähedaste inimeste haigestumine, mistõttu Jäärale langeb rohkem kohustusi. Paistab, et ta saab selle kõigega hakkama, sest aasta viimasel kuul langeb talle osaks suur tunnustus kas ametikõrgenduse või rahalise preemia näol.


SÕNN (20.04.–20.05.)

Uus aasta tuleb parem kui möödunu. Varandust tekib juurde ja perekonnaelu kindlustub. Juba aastavahetus on huvitav, sest on põhjust rõõmuga teha plaane algavaks aastaks.


Jaanuarist asub Sõnn perekonnaga talvepuhkust veetma, ja ehkki rahalised võimalused pole teab mis head, on reisile minek igas mõttes kasulik. Aasta annab vaheldust, puhkust ja kaugelt paremat nägemist kodus toimuva osas.

Läinud aastale tagasi vaadates ei saa ta lahti mõningasest kibestumisest, sest talle tundub, et tema panust on teised vähe hinnanud. Kuid veebruar kompenseerib seda paljuski. Sõnn tunneb, et teda vajatakse ja ükski projekt või ettevõtmine ei lähe ilma tema osavõtuta.

Kuu teine pool toob konflikte töökaaslastega, kelle plaanid osutuvad teistsugusteks. Tuleb ka vajadus abistada hätta sattunud sugulasi.

Märtsis laabub koostöö kollektiiviga paremini, kuna eesmärgid on selged ja kogu meeskond pingutab oma hea maine nimel. Aprill näitab aasta esimese poole madalamat seisu, rutiinset tegutsemist ja mõneti äraootava seisukoha võtmist.

Kevade kaks viimast kuud kuni 18. juunini tulevad töö poolest kõige tõhusamad. Käsil on töö suurte organisatsioonidega, palju dokumente ja muud paberivärki, millele tuleb oma nõusolek ja allkirigi anda, on tähtsaid läbirääkimisi.

19. juunist saabub sundolukord, mis on ilmselt seotud maailmas toimuvaga. Seetõttu on tulemas ootamatuid komandeeringuid, väljasõite kohtadele, kus rahutused või peataolek.

Juulis tõuseb Sõnni populaarsus ja autoriteet, sest ta on oma ülesannetega hästi toime tulnud. See kuu soosib ringisõitmist, suhtlemist sõprade ja sugulastega, ka oma maavalduste ja kinnisvaraasjadega tegelemist. Kuu lõpul ja augustis on Sõnnid üsna perekesksed ning tegelevad aiandusega. Noortele Sõnnitaridele on see armastuse ja lapse-ootele jäämise kuu.

Augusti lõpul ja septembris on igas vanuses Sõnnid tööl edukad. Kasvab nende autoriteet kollektiivis, kes näeb tema tõsist suhtumist ettevõtmistesse.

25. septembrist kuni 24. oktoobrini ei ole kerge aeg. Segadused ümbruskonnas ja ülemäärane töökoormus halvendavad tervist. Õnneks pakuvad kompensatsiooni lähedaste inimeste toetus ja õnnelik armastus, mis ei lase tekkida käegalöömise meeleolul. Kuid suvel tehtud plaane on nüüd vaja korrigeerida.

November toob üllatusi, mis on meeldivat laadi, sest eelmisel kuul tehtud korrektiivid osutuvad õigeks. Midagi õnnestub hästi realiseerida. Sõnn satub tähelepanu keskpunkti ja temaga koostööst ollakse huvitatud. Noorematele Sõnnidele seisneb üllatus abiellumises.

Aasta viimasel kuul tuleb palju tegelda elu pisiasjadega. On kohustusi ka elukaaslase sugulaste ees.

Sõnni ähvardab aasta lõpul enda jagamine mitme tegevuse vahel, kusjuures tuleb lahendada ka hulk tööl puhtobjektiivsetel põhjustel tekkinud küsimusi. Jõuludest alates muutub elu rahulikumaks.


KAKSIKUD (21.05.–20.06.)

Need heatahtlikud suured lapsed on sunnitud uuel aastal tegelema asjadega, mis neid ei vaimusta. Vahest ehk talve lõpp ja kevade algus pakuvad erandit.


Saturni liikumine Neitsis nõuab tegelemist korteri, maja või muude kinnisvaraasjadega, millesse on kaasatud ka sugulased või naabrid. Põhjust selleks võib anda ka vanemate halvenenud tervislik olukord või nende halvenenud korteriolud.

Ka tööl pole suhted ülemustega usalduslikud. Vaevalt et tuleb avalikke konflikte ja vajadust töölt lahkuda, pigem on karta töid ja kohustusi, mida ta heal meelel enda kanda ei võtaks. Jaanuaris ongi oodata teatud lahkarvamusi tööl. Tuleb vaidlusi nii alluvate kui ülemusega. Ka tervis pole kiita või on muidu tunda energeetilist madalseisu, mis viib kõigis asjades äraootavale seisukohale.

Kuu lõpupoolne aeg alates 19. jaanuarist toob ka midagi rõõmustavat, kas komandeeringute näol või pakutakse osalemist alanud aasta uutes plaanides, kus neile jäetakse suur sõnaõigus.

Veebruar tuleb aasta esimese poole parim kuu, kus Kaksikutele kukub võimalus asetada aastaplaanile nurgakivi. Reisimised tulevad igati kasuks, seal kinnistuvad vanad sõprussidemed ja on võimalus luua ka uusi. Tegemist tuleb paberitega, on palju kirjutamist, läbirääkimisi, allkirjade andmist, mida võib julgelt teha kuni 20. veebruarini.

21. veebruarist seisud veidi halvenevad, mis seisneb selles, et keegi tahab eelnevat kokkulepet üle vaadata ja uusi tingimusi esitada. Või siis võetakse Kaksikute poolt varem tehtu kriitika alla.

Märts-aprill täidavad Kaksikuid entusiasmiga, mille põhjus võib peituda uue või mõnele ka esimese romantilise suhte tekkimisega, aga võib-olla lihtsalt värsketes kevadetuultes.

Kaksikud unistavad ja see tekitab hajameelsust, mistõttu mõnigi pisiasi tööalaste kohustuste täitmisel võib jääda tähelepanuta. Aga keegi kolleegidest märkab seda ometi. Emotsioonide ja tundeelu rohkuse tõttu kujuneb aprillist kõige eredam kuu. Mai toob endaga madalseisu: kõik, mis aprillis oli suunatud väljapoole, suundub nüüd sissepoole. Põhjused on pettumustes, ebaõnnestumistes või tervise halvenemises või tulevad kõik asjad korraga.

25.–26. maist saab alguse uus entusiasmilaine: nad avastavad enda jaoks midagi huvitavat ja see täidab nad ootuse-lootuse vaimuga, mida jätkub peaaegu terveks juuniks ja mis mõjub nende organismile kosutavalt.

Juuni lõpul võivad ebaõnnestuda mingid ostud – raha võib tühja minna. See võib puudutada ka puhkusereisiks välja antavat raha.

Juuli esimesel poolel tulebki tegemist raha ja majanduselu puudutavate küsimustega: kuhugi tuleb raha paigutada, midagi osta, midagi müüa.

Kuu teine pool on vabam ja soosib ringisõitmist, suhtlemist sugulastega ja kohtumist vanade sõpradega. Ka soojenevad üles kevadel tekkinud suhted vastassooga. Need võivad augustis võtta sügava ja pikaajalise iseloomu ning viitavad kodu loomise vajadusele.

Juba abielus olevad Kaksikud võtavad ühiselt partneriga ette kodu kindlustamise ja selle mugavamaks loomise. Üldse nõuab august palju otsustamist aasta ülejäänud osa suhtes, seda nii isikliku kui ka ametialase tegevuse seisukohast. Ilmselt annavad selleks põhjust ka ühiskonnas ja maailmas toimunud muutused. Septembris tuleb asuda neid ellu rakendama.

Septembri lõpul, kui praktilisemad töö- ja koduülesanded lahendatud, võib ta asuda reisile. Kuid seda lubab ka kogu oktoober, mis on aasta teise poole kõige loomingulisem periood – Kaksikutel avaneb võimalus tegelda asjadega, mis neile meeldib.

Aasta kaks viimast kuud toovad sekeldusi ja nõuavad pingutust, et oma töökohustustega toime tulla. Eriti siis, kui on jäädud milleski võlgu ja pole täidetud varem antud lubadusi – nüüd tuletatakse seda neile meelde. Kõik tahavad midagi. Tööl on palju vaidlusi, ülemuste nõudmised on suured ja ka rahaasjad on ebaselged.

Kaksikutel on oht oma lubaduste täitmisel laiali valguda. Pidevalt tuleb teha valikuid. Aasta lõpul pole välistatud ka uue töökoha otsingud või vähemasti teevad nad seda oma mõtetes.


VÄHK (21.06.–22.07.)

Vendadel-õdedel Vähkidel tuleb uus aasta huvitav, seda just uuenenud partnersuhete osas. On loota abi, toetust ja häid koostöövõimalusi temast targemate inimestega, kes ilmuvad välja nii lähemast kui kaugemast ringkonnast, neid tuleb ka teisest rahvusest inimeste hulgast. Vähk näeb, et see aitab kaasa tema kõige tähtsamale huvile: kodu, metsade ja põldude laiendamisele ja kindlustamisele.

Ta võib omandada maja või maad ka oma vallast väljaspool või koguni kusagil Vahemere ääres. Noortele naissoost Vähkidele tõotab uus aasta suurt armastust – kui mitte teisest rahvusest, siis teisest taustsüsteemist pärit mehega.

Näiteks Eesti juurtega argentiinlane. Igatahes midagi eksootilist. Mingeid tõmbeid ebatavaliste meeste poole võisid nad tunda juba läinud aasta sügisel.

Jaanuaris on Vähid sotsiaalselt aktiivsed: külastavad sõpru, tuttavaid ja sugulasi, kelle juures tutvuvad ka uute inimestega. Teatud murelikkus oma tööasjade pärast loob nende alateadvuses valmisoleku nõustuda uue töökohaga, kui kusagilt peaks tulema ettepanek.

Veebruaris tunnevad Vähid end nagu podisevas katlas, sest rotiaasta algusega on tulnud uus energia, uued tuuled, ja vanaviisi asjad enam jääda ei saa. Ilmselt on konfliktid tööl ja kodus lähedastega vältimatud. Sel kuul oskavad Vähid dikteerida ja üllataval kombel võtavad asjaolud nendele kasuliku suuna.

Märts kujuneb aasta esimese poole parimaks kuuks. Eelnenud kuudel loodud plaanid või ka varjatud salasoovid hakkavad realiseeruma. See ongi aeg, kus sünnivad uued liidud ning leitakse targad koostööpartnerid. Ja noorematele vallalistele algab kevadiselt värskendav armusuhe. See on ka hea aeg reisimiseks ja avalikeks esinemisteks.

Aprillis kasvanud enesekindlus ja autoriteet paneb Vähid tegutsema, ametialases tegevuses isegi riskeerima. Sellele võivad neid tõugata ka maailmas toimuvad sündmused ja majanduse madalseis.

Ilmselt läheb neil kõik õnneks, sest mais on kuulda kaastöötajate aplausi ja tunda sõprade õlalepatsutamist, aga tuleb ka salajasi vaenlasi ning kadestajaid.

Teatud ebamäärasus majanduslikus olukorras juunis sunnib neid kokku kutsuma kõiki liitlasi ja sugulasi, et oma tööalaseid ja majanduslikke võite mitte kaotada. Ehkki Vähki toetavad moraalselt nii pereliikmed kui ka töökaaslased, on juunis põhjust muretsemiseks. Ta tajub, et kogu vastutuse ja otsustuse koorem on jäetud just tema kanda.

Juulis olev puhkuseaeg on parim tähtsate otsuste tegemiseks, mis määrab ära ka aasta teise poole suundumused. Rahulikku puhkust ei tule, sest arvestama peab paljude inimeste huvidega. Noorematele Vähkidele tähendab see seda, et kui juulis tehtud otsused on olnud positiivsed, siis augustis võib minna romantilisele reisile, nagu neid kunagi oli saates “Reisile sinuga”. Kuid päris pilvitu august siiski ei ole, seda üsnagi objektiivsetel põhjustel, ja ka rahalised väljaminekud osutuvad plaanitust suuremaks.

Sügise esimesed kuud annavad poliitikutest Vähkidele avalikke esinemisi, tugevat eneseteostust, mis toob neile ka avalikke vaenlasi, kes oktoobris asuvad nende vastu rünnakule. Tavakodanikele toob see aeg konkurente mitte ainult tööalaselt, vaid ka väljavalitud partneri suhtes. Olles sünnipäraselt tugeva omanikuinstinktiga nagu Sõnnidki, kellega neil palju sarnast, ei lase nad kättevõidetud positsiooni ja varandust sõrgade vahelt välja ja aasta lõpul on Vähk ikkagi võidumees.

Päris pahandusteta aasta lõpp siiski pole. Detsembris on oodata mõningasi ebameeldivusi lastega.

LÕVI (23.07.–22.08.)


Uus aasta kutsub Lõvisid üles olema kokkuhoidlikumad, mis on ilmselt tingitud objektiivsetest asjaoludest. Kuna Lõvi on oma loomult suuremeelne ja helde, on tal mõnevõrra raske sellega leppida. Tööasjad nõuavad teravdatud tähelepanu juba jaanuaris, mistõttu talvepuhkusele minek kusagile suusaradadele pole võimalik varem kui 19. jaanuarist.


Tööalastel läbirääkimistel on vaja pöörata tähelepanu kõikidele üksikasjadele ja see ka korralikult dokumenteerida, sest hiljem läheb neid pabereid veel mitmel korral vaja, kas või maksuameti jaoks.

Veebruar tuleb parem, kuna võimaldab enam liikumist ja valikuvabadust. Lõvi poolehoid ja toetus saab olema paljudele tähtis, isegi konkurendid otsivad mingeid koostöövõimalusi. See on soodne aeg esinemisteks ja väljakutsete esitamiseks, mis aitaks selgelt ära määratleda liitlased ja vastased.

Sama kehtib ka suhetes vastassooga. 21. veebruarist muutuvad olud Lõvile halvemaks. Midagi toimub kulisside taga, nende poolt, kellele Lõvi väljaöeldud seisukohad polnud meeltmööda. Märtsi esimene pool paneb analüüsima ja mõtlema kujunenud olukorrale, sest aasta algul kavandatu on jäänud toppama.

Tööasjade edenemisele tulevad kasuks reisid, suhted välismaalastega, kellega aprillis avanevad head koostöövõimalused. Mai ja juuni esimene pool kujunevad aasta kõige tõhusamateks töötegemise kuudeks, kus võiks ära teha tervele aastale planeeritud suurima töö.

Alates 23. juunist kuni 19. augustini ei ole Lõvile hea aeg, eriti ametikohaga seotud tegevuses. Ka siin, nagu jaanuariski, on põhjus välistes asjaoludes. Tuleb jälgida olukorda ja alles 20. augustist saab ka midagi konkreetselt ette võtta. See puudutab eelkõige suhteid pankadega ja alluvate palgaküsimusi.

Septembri jooksul võivad kõik need küsimused saada hea lahenduse. Oktoober viitab Lõvi populaarsuse kasvule, ta saab esineda tõelise seltskonnalõvina. Ka on võimalik pikk reis sooja mere äärde.

Novembris-detsembris on tegelemist rohkem isiklikku elu puudutavate asjadega, oma pereliikmete eluolu parandamisega. Kodus tuleb palju vaidlusi, kus Lõvi võtab õpetaja tooni.

See Lõvi, kellel koostööpartnereid välismaal, on sunnitud nendega minema uutele läbirääkimistele detsembris, ehkki ta ise ei tahaks mingeid muutusi. Kuid teatud kompromissid osutuvad vajalikuks. Aasta lõpetab ta heas meeleolus ja üllatuslike kingituste tegemisega nii pereliikmetele kui töökaaslastele.


NEITSI (23.08.–22.09.)

Neitsitele on tulemas huvitav aasta. Õigem oleks öelda, et erakordselt tähtis aasta, mida ennustavad kolme suure planeedi – Jupiteri, Saturni ja Pluuto liikumine maamärkidesse. Tuleb võimalus asuda mingi ühiskondliku liikumise või suurema tööprojekti etteotsa, saavutada liidripositsioon.


Sellest nähtub, et füüsiline maailm on jäämas tõsiselt haigeks, sest kogu loomaringist on Neitsi kõige parem arst ehk riigikontrolör, mis põhimõtteliselt on üks ja seesama – mõlemad tegelevad vigade parandamisega. Ja nii nad siis asuvadki vigade parandamise töö juurde, kes kolmeks, kes kuueks, kes lausa viieteistkümneks aastaks. Häälestatus sellisele pikaajalisele missioonile sünnib juba jaanuaris ega jää kolleegidele ning sõpradele märkamata.

Veebruar tuleb asjalik töökuu, kus on vaja kõik üksipulgi läbi arutada. Märtsis tuleks see kõik allkirjastada ja kevadel hakata ellu viima. Paraku tuleb neil 24. märtsist kuni 20. aprillini raske aeg, mis on seotud koostööpartneritega, mõnel ka pereliikmetega, kes mingitel objektiivsetel põhjustel n-ö kukuvad ära või kalduvad kõrvalteele.

Aprilli viimased kümme päeva ja kogu mai on üsna produktiivsed. Siin saavutatu määrab ära ülejäänud aasta võimalused. Suvel, juuni lõpust kuni augusti lõpuni, on vaja teha kevadistesse plaanidesse parandusi, kuid need seisnevad detailides, sest eesmärk jääb samaks.

Suvi toob palju lühemaid reise, mis on head nii puhkuseks kui ka informatsiooni kogumiseks. See kõik aitab kaasa vanade ja ka uute sõprussidemete tugevdamisele.

August paistab kujunevat kõige raskemaks kuuks: kellel isikliku elu pinnal, kellel maailmas toimuva tõttu. Kuid siingi kinnitab kujunenud olukord tema ettenägelikkust ja sellest lähtuvate plaanide õigsust.

Septembris annab see alust veel tugevamalt juhtimisohjad enda kätte võtta. Sügisel kujunevad edukaks ka kinnisvaratehingud, suhted pankadega, kasulikud rahapaigutused oma laste majandusliku elujärje tõstmiseks.

Lastega tegelemist tuleb sel aastal rohkem, mis võib olla tingitud muu hulgas pereliikmete juurdekasvust. Aasta viimane kuu küll näitab väsimuse märke ja nõrgematele koguni haigust, kuid see ei võta ära nende sisemist rahulolu aasta lõpuks saavutatuga.


KAALUD (23.09.–22.10.)

Suurte planeetide liikumine maamärkides näitab tegelemist omaenda elu, korteri, majaga ja üldse kinnisvaraga. Kaalud, kes sündinud heaks suhtlejaks ja õhuliselt avaraks, peaksid enda huvides sellel aastal piirama oma suhtlemisraadiust pere ja suguvõsa raamidega, võtma ette korra loomist oma maja või krundi piires, parandama elamistingimusi, tegelema korteris asjade ümberpaigutamisega feng shui põhimõtete järgi, looma kodus tingimusi sõprade ja tuttavate küllakutsumiseks, mis vallalistele annaks isegi võimaluse kohtuda oma teisepoolega. Vahest ehk välimuseski tasuks midagi muuta.


Juba jaanuaris on kodus vaja midagi parandada, kedagi aidata, lähedase inimese tervise eest hoolt kanda. Tema endagi tervis pole sel kuul kuigi hea. Alles kuu viimasest nädalast võib loota vaheldusele ja tulevad huvitavad pakkumised talvepuhkuse veetmiseks.

Veebruar toob värskendavaid tuuli ja on aasta esimese poole kõige huvitavam kuu uute tutvuste ja tööalaste ettepanekute poolest. Nüüd ollakse Kaaludest väga huvitatud. See on lepingute ja liitude loomise kuu, kuhu mahub ka abieluliidu sõlmimine. Pikalt kaaluda ei tohiks, sest 21. veebruarist jäävad šansid väiksemaks ja vähemalt juunini midagi nii soodsat enam ei tule.

Märtsis on vaja kõvasti tööd teha, mis on rohkem kohustus kui meeltmööda. Mõned kolleegid, nähes Kaalusid kimbatuses tööasjadega toimetulemisel, pakuvad oma abi, aga seda teatud tingimusel. Siin oleks vaja tähelepanelikkust ja läbimõtlemist, sest see koostöö võib Kaalud panna sõltuvusse ja alluvusse kuni sügiseni.

Raske öelda, mis neile õige oleks. See sõltub konkreetsest pakkumisest ja Kaalude enda ambitsioonikusest, sest 2008. aasta Kaaludele juhtivat positsiooni ei võimalda. Kuid tulevikku silmas pidades võivad kevadel tehtud ettepanekud olla kasulikud järgmisel aastal.

Tööasjad hõivavad Kaalusid kuni juuli keskpaigani. 19. juulist algab soodne aeg puhkuseks. Kuni juuli lõpuni saavad nad palju puhkuse veetmise ettepanekuid vanadelt sõpradelt, kes tahaksid nendega mõtteid vahetada. Maailmas toimuv vajab arukat kaalumist.

Ka august möödub sisukate vestlustega. Isegi puhkusel olles on mõtted seotud põhiliselt tööasjadega. Maailmas toimuv on neid vapustanud ja Kaalud mõtlevad tõsiselt, kuidas edasi. Augustis kujundatud seisukohti ja otsuseid hakkavad Kaalud septembris ka ellu viima.

Paistab, et just need kuud on aasta kõige raskemad. Siin on vaja palju kannatlikkust ja vastupidamist, mis aga pole Kaalude tugev külg. Käiku võib minna kogu nende diplomaatiline võimekus. Kuid suur närvipinge võib viia tervise halvenemiseni. Pole välistatud ka senisest töökohast lahkumine või töörütmist välja kukkumine tervislikel põhjustel.

Alles 20. oktoobrist tööolud stabiliseeruvad või kujunevad Kaaludele vastuvõetavaks. Teravalt jäävad päevakorda veel rahaküsimused, kas enda tarbeks või alluvatele väljamaksmiseks vajaminev.

Novembris õnnestuvad tööasjad juba paremini, sest eelnenud kuudel tekkinud pinged saavad maandatud. Ka materiaalne seis on parem, Kaalud lubavad endale lõbustusi ja kergemat ajaviidet ning armuvad.

Aasta viimasel kuul tuletavad nad kõigile meelde kokkulepet, mille nimel nad end aasta algul piirasid ja alluva olukorda seadsid. Kaalud tahavad kindlad olla väärilises tasus, mida nad uuelt aastalt ootavad.


SKORPION (23.10.–22.11.)

Skorpion tahab alati loota, et homme on parem kui täna. Ja seekord tuleb uus aasta talle tõesti parem – lootused uuele aastale seega talle pettumust ei too.


Ega läinudki aasta halb olnud. Mõnedele oli see isegi üllatavalt huvitav ja ilus just romantilist laadi elamuste poolest. Seeme, mis siis sai külvatud, võib hakata uuel aastal idanema.

Endalegi ootamatult märkavad nad oma muutunud suhtumist ümbritsevasse, mis nüüd on põhjendatult kriitilisem, kui oli seda varem. Neid haarab tugev soov õppida, saada väljavalitud alal professionaaliks. See ei pruugi olla seotud tema ametliku elukutsega, vaid on pigem vaba aja harrastus.

Jaanuar on põnev huvitava info rohkuse tõttu, mis lisab tuld temas ärganud lootustele uuenduste järele. Ka lähedaste inimeste õnnestumised rõõmustavad teda. Sageli on pidulikke koosviibimisi sõpradega või töökollektiivis.

Ettevaatust! 7.–11. jaanuarini on traumaoht seoses sõitmisega. Mitte kiirustada!

Suurem osa veebruarist möödub perekeskselt ja oma elamistingimuste mugavamaks muutmisega. Tuleb ka osalemist oma vanemate või laste kinnisvaratehingutes.

Alates 20. veebruarist viivad mingid erilised sündmused tähelepanu koduasjadest väljapoole. Veebruari teisel poolel pühendubki ta rohkem intellektuaalsele eneseharimisele ja võib avastada mõndagi üllatavat. Pole välistatud ka tähtsa isiku ettepanek asuda juhtima mingit tegevust, mis ei pruugi tuua rahalist sissetulekut, kuid omab ühiskondlikku tähendust.

Märtsis tahab ta tegutseda oma südamesoovide kohaselt ja üllatuslikult pakub kõik ümberringi selleks ka võimalusi. Lisaks on märts tema selle aasta õnnelikem kuu armastuselus. 21. märtsist kuu lõpuni kujunevad lähedased suhted keerulisemaks, mida võib põhjustada armukadedus või tervise halvenemine.

Ka aprilli esimesel poolel, eriti 1.–10. aprillini on näha arusaamatusi ja riidlemist lähedaste inimestega ja veel kord ohtu liikluses. Arenenumatele Skorpionidele võib madalseis aprilli algul tähendada osalemist paastulaagris. Igatahes algab 12. aprillist järjekordne energiatõus ja soojemate suhete loomine vastassooga.

Mai tõotab tulla aktiivne töökuu, kus palju kontakte, uusi nägusid, läbirääkimisi, esinemisi, avalduste ja dokumentide vormistamist ja rohkem tegelemist rahaga. Siin pole välistatud kontrollorganite huvi Skorpioni töökoha raamatupidamise vastu.

Juuni tuleb vabam, aeg-ajalt on lõbusaid väljasõite loodusesse ja sõprade korraldatud peoõhtuid, tegelemist on laste suvepuhkuse korraldamisega. 19. juunist on
oodata pingeid tööl ülekoormuse tõttu: keegi on läinud puhkusele, keegi päriselt lahkunud ja Skorpionid on sunnitud oma suvepuhkust edasi lükkama.

4. juulist peaks puhkusele jäämine siiski olema võimalik ja selleks on see ka kõige sobivam kuu. Planeetide liikumine Vähis teeb nad vastassoo esindajatele sellel ajal väga külgetõmbavaks. Reisile asuda võib ta ka üksi, sest kaaslase leidmine juulis on kindel. Juulis kujunenud tutvused võivad kasvada pikaajalisteks partnersuheteks.

Augusti esimene pool tuleb raske keerulise olukorra pärast tööl, kus on toimunud suurem kaadrivahetus. Või on põhjuseks firma raske majanduslik seis. Skorpionidel tuleb võtta enda peale suured kohustused, võib-olla tuleb hakata kokku panema uut kollektiivi või koguni vahetada töökohta. Isegi kui ta peaks vanast kohast lahkuma, leiab ta septembris uue, või siis viiakse ta üle teise osakonda vanas töökohas. Mingid tööalased muutused on augustis paratamatud.

September tuleb edukam töökuu. Ta puutub kokku tähtsate isikute, suurte ülemuste, võib-olla ka poliitikutega. Tuleb osaleda uute projektide väljatöötamisel ja töögraafikute koostamises.

Oktoobris tunneb ta väsimuse märke ja tõmbub rohkem endasse, vältides liigset suhtlemist. Pole välistatud ka ühe pereliikme haigestumine, mis sunnib enam kodus olema.

November tuleb aktiivse tegutsemise kuu, kus on püüd ära teha kõik töö, mis eelmisel kuul tegemata jäi. Skorpion on siin kärsitu, tagantkiirustav, see hajutab ta tähelepanu ja võib viia vigadeni töös või põhjustada koguni traumasid, seda kõike just kuu esimesel poolel. Kuu teine pool tuleb rahulikum, tööolud stabiliseeruvad. On võimalus teenida suuremat raha.

Detsembris, kui üldsuses domineerivad murelikud meeleolud, on Skorpion üsna rahulik. Ta suhtleb meelsasti ja lubab endale lõbustusi. On näha suuremaid rahalisi väljaminekuid, mida võib muu hulgas põhjustada üks ettevõetud reis. Ka tema sugulaste elus toimub aasta viimasel kuul tähtsaid rõõmutoovaid sündmusi. See kõik annab põhjust minna uude aastasse heade lootustega.


AMBUR (23.11.–21.12.)

Läinud aastal alanud ettevõtmised nõuavad uuel aastal üksikasjalist tähelepanu. Selleks on vaja ka raha.


Nii asub Ambur juba aasta algul otsima lisatuluallikaid, mis tal ka õnnestub. Ta on nagu kalamees, kes jõkke visanud mitu õnge, ja on täiesti võimalik, et iga õnge otsa näkkab kala. Nii peab ta nüüd jooksma ühe õnge juurest teise juurde.

Paljud Amburid hakkavad töötama mitmel kohal. Isiklikku vaba aega jääb nüüd vähemaks, kuid esialgu see teda ei häiri, sest suurenenud sissetulekud annavad kevadel võimaluse hakata maja ümber aeda ehitama, teha oma elamistingimusi mugavamaks ja sisustada korter oma maitse järgi.

Aasta teisel poolel peab ta mõnest ettevõtmisest loobuma või koguni põhitöökohalt lahkuma, sest koormus ja kohustused on kasvanud ülemäära suureks.

Jaanuari lõpust kuni 20. veebruarini on Ambur väga rõõmsas meeleolus. Majanduskaoses olevas ümbruses paistab see eriliselt silma. Selles vahemikus sooritab ta edukaid reise lähematesse naaberriikidesse. Ta loob uusi kontakte, teeb ettepanekuid, mis kõik hakkavad juba kevadel idanema. Siia-sinna sõeludes komistab ta justkui kogemata vastassoo esindaja otsa, kellega võib areneda pikemaajaline armusuhe.

Veebruari lõpust kuni märtsi keskpaigani peab ta tegelema kodu ja pereasjadega. Põhjuseks võib olla ka ühe pereliikme haigestumine.

Märtsi lõpp ja kogu aprill kujunevad aasta esimese poole kõige aktiivsemaks ajaks. Aasta algul külvatu võibki siin idanema hakata. Nüüd on vaja hoolitseda, et sellest ka midagi head kasvaks, ja Ambur demonstreerib oma häid organisaatorivõimeid. Noored inimesed elavad üle aasta kõige tugevama ja ilusama armastustunde ärkamise.

Mais tuleks olla tagasihoidlikum ja rahul sellega, mis kätte langenud, sest keegi koostööpartneritest või alluvatest arvab, et on liiga vähe saanud. Kusagilt on kosta kriitikat, kuid see võib tulla ka oma elukaaslaselt.

Ambur peaks olema tähelepanelik ja korrektne dokumentide vormistamisel, sest juuni teisel poolel tuleb neid kellelegi näidata, kas pankadele või maksuametile. Juuni lõpul on üldse palju sekeldusi ja kiirustamist eesmärgiga tülikad asjad kaelast ära saada. Ettevaatust! 25., 26., 27. juunil võib tulla suurem konflikt või koguni liiklusdraama, mille lahendamiseks võib minna veel pool juulit. 19. juulist võib ta ära sõita ja lubada endale ning perele vaheldusrikast puhkust.

Palju sõitmist tuleb ka augustis, kuid see on rohkem tööga seotud. On vaja üles leida kõik vanad sõbrad ja arutada, kuidas toimida edasi. Suve jooksul maailmas juhtunu on majanduselus kaose loonud ja midagi tuleb selles olukorras ette võtta.

Septembris-oktoobris on vaja mängu panna kogu oma organiseerimistalent, et ettevõetud süsteem uuesti tööle panna.

Need kaks kuud peabki olema hästi aktiivne, sest novembris ettevõtmised ja asjaajamised seiskuvad. Selle põhjuseks võib olla tervise halvenemine või mingid muud temast mitteolenevad asjaolud.

Aasta viimasel kuul on Ambur kuraasi täis, kärab ning kärgib kõikidega, kes oma lubadused täitmata jätnud. Sellest võib isegi kasu olla, sest aasta lõpul on ta helde kingitusi jagama.


KALJUKITS (22.12.–20.01.)

Jupiteri liikumine Kaljukitse märki detsembri viimastel päevadel äratab ka temas missioonitunde. Ta hakkab elus toimuvale vaatama avaramalt ja planeerima oma tegevust kaugemat perspektiivi silmas pidades ning arvestama ka ebastandardsete seisukohtadega.


Jaanuaris toimuvad ebatavalised sündmused maailmas ja tema lähiümbruses annavad talle küllaldaselt mõtlemisainet, et oma plaanidesse korrektiive teha ja kindel taktika välja töötada. Esialgu peab ta vajalikuks oma
uutesse plaanidesse pühendada vaid kõige lähedasemaid inimesi: abikaasat, vane-
maid, sõpru.

Veebruaris tuleb oma seisukohti hakata kaitsma suurema auditooriumi ees ja toimuvad suured vaidlused. Olukord tööl nõuab kiiret sekkumist. Nii palju, kui on kaastöölisi, nii palju on ka arvamusi. On alluvaid, kes teda vihastavad, kuna nad ei taha mõista, mida peab tegema.

Veebruar nõuab palju tööd ja konkreetset, praktilist laadi tegutsemist. Raha peab liikuma panema, aga õigesse suunda. Midagi tuleb nüüd ära osta, kas või igaks juhuks, sest homme on kõik juba kallim. See tekitab kiirustamist, kuid mitme asjaga korraga tegelemine soodustab hajameelsust, mis võib kaasa tuua trauma liikluses 20. ja 29. veebruari vahelisel ajal.

Märts on põnev suhete mitmekesisuse poolest: palju läbirääkimisi, värskeid uudiseid, tööalaseid ettepanekuid, kirjade kirjutamist. Noortel inimestel on nii veebruaris kui märtsis tegemist armastusega. Armastust avaldatakse kas meili või kirja teel. Poliitikutel on vaja aga omad abieluliidud paika panna. See osutub isiklikest liitudest keerulisemaks.

Partnerite otsustamatus märtsis võib aprillis võib lausa tervisele halvasti mõjuda, ka on oodata Kaljukitsedel siis konflikte tööl. Siin on tähtis oma seisukohtadele kindlaks jääda. See äratab usaldust nii vanades kui
uutes partnerites. Ja 17. aprillist hakkavad asjad soovitud rada pidi liikuma.

See tõus ja hea aeg kestab mai lõpuni ning võib kujuneda kogu aasta parimaks ajaks. Mida ta siin jõuab korda saata, see saab heaks vundamendiks kogu ülejäänud aastale.

Juunis raugeb eelmise kuu entusiasm, kusjuures tööd ei jää vähemaks, vaid tuleb juurde teiste tegematajätmiste tõttu.

Juunis tekib kätest ja jalust seotuse tunne, aga nii tahaks minna hoopis suvepuhkusele. Ent suve veetmise osas on lastel ja abikaasal oma nägemine, ka sellega tuleb arvestada. Juuni on kuu, kus tööasjad ilma konfliktideta ei lähe ning pretensioonid on mõlemapoolsed. Kaljukitse ärritab, et tema suurt panust tööl vähe hinnatakse. Kolleegid või ülemused arvavad, et tegema oleks pidanud teisiti. Suuremate konfliktide aeg on 18.–27. juunini.

Ehkki osa tööprobleeme jääb lahendamata, on kauaoodatud suvepuhkus juulis võimalik. Ka suhe partneriga muutub soojemaks – tekib parem teineteisemõistmine. See on väga kosutav kuu.

Augusti esimesel poolel tuleb tegemist teha asjade ja töödega, mis juunis jäid lahendamata. Ka tuleb lahendada isikliku elu majandusküsimused, laste edaspidine saatus ja vanemate korteriolud.

Palju läbirääkimisi pereliikmete ja sugulastega tuleb kinnisvara teemal. Kaljukits püüab siin kõigis asjus olla initsiatiivikas ja juhi rollis, pannes jõuliselt maksma oma administratiivsed ning organisaatorlikud võimed. Nii säilitab ta ka kodus liidripositsiooni.

Kuu lõpul pöörduvadki olud tema kasuks, sest tema ettenägelikkus osutus õigeks. Seda ära kasutades hakkab ta septembris ja oktoobris väga laias mastaabis läbi viima oma poliitikat. Tänu oma tugevale autoriteedile lahendab ta tööl konfliktid ja pikaajalised vaidlused, annab töökaaslastele mõista, et asjad edenevad tänu temale. Ta aitab kaasa uue kaadri valikul. Igal juhul on taustsüsteem sügise alusega uuenenud: vanad inimesed on läinud, uued tulnud ja sellega tuleb harjuda.

Aasta kaks viimastki kuud pole kerged. Ümbritsevas kaoses on vaja süsteemi luua või seda kindlustada. Selles osas on nii mõtteid kui ka tahtmist, aga puudu jääb heast koostööst. Probleem on selles, et tal tuleb kõik üksi lahendada. Teda aitavad välja ebastandardsed seisukohad, suhtlemine varem marginaalseteks peetud inimestega.

Maailmas kujunenud uute oludega tuleb arvestada ning vanad käsitlused ja meetodid enam ei kõlba. Arvestada tuleb ka rahvusvahelise üldsuse arvamusega. Kõik see väsitab ja detsembri algul tuleks võtta veidi puhkust, et ennast ravida – muidu võib tervis päris käest minna.

Jõulude ajal olud stabiliseeruvad, pühad tulevad lõbusad ning kingitusterohked. Kaljukitsele on see aasta eelkõige uute partnersuhete aasta.


VEEVALAJA (21.01.–19.02.)

Ehkki Veevalaja peab ka uuel aastal mõtlema rahale, ei ole see talle kunagi eesmärk, vaid ikka ainult vahend. Eesmärgiks on iseseisvus, mida saab tagada vaid kindla sissetuleku olemasolu.

Uudised ja informatsioon, mis aasta algul temani jõuavad, teevad talle selgeks, et loorberitele puhkama jääda sel aastal ei saa. Ta ei kannata rutiini ja rutiinis ennast hästi tundvaid inimesi. Neile ta seda muidugi ei ütle – keegi peab ju ka selle töö ära tegema. Ometi oskab ta tööasju seada nii, et selliseid inimesi on tema ümber harva näha. Ja ongi parem, eriti uuel aastal, kus fortuuna liigub Kaljukitses, Veevalaja naabermärgis.

Naabritega tasub olla viisakas, kuid neid ei tohiks liiga lähedale lasta – muidu võib tekkida otsekui liiga suur pere. Pea distantsi ja kuula oma sisemist häält ning ära näita töökaaslastele välja, et oled sündinud kõige huvitavamas märgis! Nii tagab Veevalaja endale ka uuel aastal sõltumatuse. Iseasi on vanad sõbrad, kelle peale võib alati kindel olla.

Jaanuari esimene pool on hea aeg puhkuseks, mõtisklusteks elu üle ja raviteede joomiseks. Elavnemine algab 19. jaanuarist ja saavutab maksimumi ajavahemikus 7.–15. veebruarini. See on aeg, kus on kasulik juhuseid kasutada ja ka läinud aastal tehtud plaanidesse muudatusi teha. Veevalaja on paljude inimeste huviobjektiks, kes kõik sooviksid temaga koostööd teha.

21.–27. veebruarini on näha konflikte nii tööl kui kodus. Tööl ei ole lihtne: tuleb olla kannatlik ja end distsiplineerida või allutada teised distsipliinile.

Märts võib tulla tõhus, asjalik ja heade finantstulemustega töökuu, seda juhul, kui veebruaris sai organisatoorne töö tehtud ja töögraafik õigesti koostatud. Vastasel korral tuleb märtsis veel hakata muudatusi tegema. Samal ajal on tulemas häid ärilisi ettepanekuid.

Aprill on värskendav suhete mitmekesisuse poolest. See toob kojugi külalisi, uusi tutvusi, lühemaid reise ja võimalust kasutada reklaami oma firma huvides või avaldada teateid lehtedes. Kuu teisel poolel tekib vajadus lähemate, soojemate suhete järele. Vestlus ühe targa inimesega võib aidata oma veidi kaootilises mõttemaailmas mingi kord luua.

Noorematel Veevalajatel sünnib siin kevadiselt erutav romantika, mis mais viib nad lühematele väljasõitudele loodusesse või pikkadele jalutuskäikudele linnatänavatel. Vanematele inimestele toob see aeg rohkem pühendumist oma pere liikmetele.

Mais saab Veevalaja mõneks ajaks unustada välismaailma, ta pöörab rohkem tähelepanu enda ja ka teiste sisemaailmale. Materiaalsemad, tuimema märgi esindajad veedavad oma päevi rohkem suvilakrundil ja nende suhtlemispartneriks on raadio.

Juuni seevastu tuleb palju sotsiaalsem – järjekordsete plaanide tegemise kuu, seotud suvepuhkuse ettevalmistamisega. Kevadel sündinud sõprus või armastustuli võib veelgi hoogu juurde saada. See on Veevalajate loomevõimetelt parim kuu.

Juuni teine pool toob kärsitust ja soovi kõik kuidagi kiiresti kaelast ära saada. Eriti konfliktne, lausa psühhohuligaanne olukord kujuneb 19.–27. juunini. Noored, kes tahavad suveks tööle minna, peaksid tööandjaga korralikult kokku leppima oma tööülesannetes, et hiljem ei tuleks arusaamatusi. Näiteks: võeti tööle administraatoriks, aga tegelikult tuleb teha koristaja tööd või midagi sellelaadset.

Juuli ongi soodne tööl olemiseks, ükskõik kas venitada välja veel vanas kohas või asuda uude töökohta. See on kohustuste ja lubaduste täitmise kuu. Ka vanemad vajavad nüüd tähelepanu.

Puhkus tuleb kõne alla alles 25. juulist kuni 24. augustini, mis on ka soodne aeg suheteks vastassooga. See on aeg, kus on võimalik lõplikult lahendada sassiläinud suhteid, olgu elukaaslase või töökollektiiviga. Veevalajal tasub siin olla otsekohene ja konkreetne. Kui jätta asjaolud ja suhted ebamääraseks, lähevad need septembris veel keerulisemaks ja võivad koguni kohtusse viia – kas tööl ülemuse pärast või perekonnas lahutamise tõttu.

Alles 29. septembrist tulevad Veevalaja ellu värskemad, vabamad tuuled ja oktoobris vaatab ta tulevikku juba lootusrikkamalt. See on hea aeg oma professionaalse taseme tõstmiseks, ka pikemateks välisreisideks, kus võivad sõlmuda pikadki tutvussidemed.

Oktoobri õnnestumised tõstavad meeleolu ja tegutsemistahet, see ei jää kollektiivil märkamata. Ja novembris tulebki edutamist – Veevalaja näitab üles häid organisaatorivõimeid ja tema autoriteet tõuseb.

Detsembris, kui toimuvad suuremad muudatused ühiskonnas ja maailmas tervikuna, hakkavad Veevalajad tegelema enam isiklike ja raskustesse sattunud lähedaste inimeste asjadega. Ka tööl kasvavad pinged, sest kõike plaanitut pole võimalik ette võtta, tuleb teha valikuid.

Aasta kolm viimast päeva tõotavad tuua meeldivaid üllatusi, mida lubab Kuu ühendus Lohepeaga Veevalajas. Palju õnne!


KALAD (20.02.–20.03.)

Uus aasta tuleb parem. Rohkem vabadust, liikumist, uusi tutvusi ja üldse sisukam. Jaanuaris on Kalad veel vaatleja rollis ja sondeerivad pinda. Läinud aasta polnud kerge: muudatused tööl tekitasid ebakindlustunde tuleviku ees. Seepärast tunnebki ta end jaanuaris nagu tormiselt merelt pääsenu, kes ujub nüüd rahulikumates vetes ja vaatab pealt, kuidas teised alles püüavad sügavustest välja ujuda. Ta teeb tähelepanekuid, külastab vanu sõpru, teeb plaane.

Veebruaris haaratakse temagi kaasa aastaplaanide koostamisse, uutesse projektidesse, millesse on tal küll veel raske sisse elada, sest ta alles püüab endas selgusele jõuda. Läinud aasta õpetas teda olema oma arvamustes tagasihoidlikum ja see meeleolu jätkub ka veel aasta esimestel kuudel.

Veebruari keskpaigaks saab talle aga selgeks, mis koha ta võib töökollektiivis leida ja millises nišis ta võiks tegutseda. See annab julgust olla aktiivsem.

27. veebruarist kuni 27. märtsini kuuleb ta palju huvitavaid ettepanekuid. Nüüd on kõik millegipärast huvitatud temaga koostööst. Tänu kaasasündinud heale intuitsioonile teeb ta õiged valikud ja jätab maha kõik, mis tundub segavana. Märtsi lõpul on Kalad jõudnud teise jõekääru, kus toitu rohkem.

Aprilli esimesel poolel lubab ta endale veidi puhkust. Kevadised tuuled mõjuvad kosutavalt ja panevad unistama, tegema suuri ostusid, korrastama oma välimust ja meenutama, et peale töö on tal ka elukaaslane, või kui pole, siis võiks olla.

Aprillis toimub Kaladel tundeseisundi muutus, mis on tingitud uuenenud olukorrast. Ta võib nüüd vabamalt hingata. Aprilli lõpp on hea kuu ka suheteks vastassooga.

Mai tuleb tööde ja tegemiste poolest aktiivsem – ärkab entusiasm ja tahe juhtida, organiseerida. Tulevad sagedased lühemad sõidud, esinemised.

Mai teisel poolel alates 18. kuupäevast suundub see entusiasm isikliku elu korraldamisse, sõidud viivad nüüd rohkem maale, tuleb teha aiatöid ja ehitada maja.

Ühiseid perekondlikke ettevõtmisi tuleb juuniski. Ent juunis võib seoses elukohaga ka midagi ootamatut tulla, näiteks võimalus elukohta muuta. Või siis otsustab ta lõplikult kolida maale. Kuid korterivahetuse, kinnisvaratehingute ja ehitusmaterjalide muretsemisega seoses on näha suuremaid väljaminekuid, kui oli planeeritud. Igatahes teatud ettevaatlikkus suurte summade väljaandmisel oleks vajalik, sest kaup ei pruugi seda väärt olla.

Juuli lubab olla parimaks puhkusekuuks ja nüüd võibki ära sõita. Paistab, et Kalad eelis-
tavad lähiümbrust ja perekesksust. Maailmas on sellel ajal küllaldaselt huvipakkuvaid sündmusi, mida saab jälgida kodus teleekraanilt.

Loomevõime on suur ja Kalad võivad jõuda õigetele arusaamistele aasta teise poole võimaluste osas. Augustis võibki ta asuda tööasjade juurde juba kindlama teadmise ja tõsisema seisukohavõtuga. Vanad parteikaaslased annavad veel endast märku ja soovivad temalt midagi, kuid Kaladel on asjast oma nägemus ja sellest nad ei tagane.

22. augustist kuni 27. septembrini tuleb huvitav ja produktiivseim koostöövõimaluste aeg, kus nende entusiasm nakatab ka teisi ja nad leiavad toetust nii kolleegidelt kui ülemustelt. Noortele ja vallalistele on september soodne abiellumiseks.

Oktoober nii edukas enam pole, sest kerkivad üles vanad tegematajätmised. Kuid need võivad olla ka töökollektiivis endas tekkinud segadused, mis lihtsalt Kalade plaane veidi rikuvad. Päevakorral on palgaküsimused. Pinged tööl oktoobri keskpaigas mõjuvad halvasti tervisele.

Novembris pöördutakse järjekordselt Kalade poole palvega töökollektiivi olukorda parandada. Võib tulla ka ametialane kõrgendus. Omades aga niigi suurt vastutuskoormat, tahavad Kalad aega järele mõelda, et seada omad tingimused.

Talle tehtud ettepanekute suhtes võtab ta seisukoha detsembris, olles konsulteerinud sõpradega ja arvestades ka pereliikmete arvamustega. Selles edutamises on näha ka mingit sundolukorda, kus mängus auküsimus, ja loobumine tähtsast kohast võiks näida argusena. Aastavahetusel on Kalad aga vägagi kõrgendatud meeleolus.

Kommentaare ei ole: