teisipäev, 1. jaanuar 2008

Aastahoroskoop 2008. Pauksonid


JÄÄR

Paistab, et teil seisab ees intensiivne töötegemise ja tööga seotud probleemide lahendamise aasta. Olete energiline ja teotahteline ning asute kohe innukalt iga töö ja uue ettevõtmise kallale, mis teile antakse või mille ise välja valite. Teil tekib arvukalt huvitavaid ideid ning suurem osa neist on ka reaalselt täiesti teostatavad.

2008 olete üllatavalt kohusetundlik ning te ei jäta naljalt ühtki ülesannet lõpetamata ega ühtki tööd ripakile, nagu teil muidu tihtipeale juhtub. Te võtate meelsasti käsile ka nende tööde lõpetamise, mis on mingil põhjusel kas teil endal või kellelgi teisel jäänud pooleli. Suudate hästi keskenduda ja olete töös väga täpne. Võib juhtuda, et mõnikord lähete kohusetundlikkusega pisut üle piiri, väsitades sellega ennast liialt. Ajuti muutute kõige ja kõigi, sealhulgas iseenda suhtes ülikriitiliseks. Sellise käitumise loomulik tagajärg on riidude tekkimine ning tööalaste ja koduste suhete pingestumine. Proovige vähemalt lastega käituda veidi vabamalt ja püüdke haakuda nende ideedesse. Hoiduge nendega asjatutesse vaidlustesse laskumast.

Nii nagu alati, nii olete ilmselt ka sel aastal huvitatud kõrgemale ametiredeli astmele või ühiskondlikule positsioonile tõusmisest. Parimad võimalused selleks on teil ajavahemikul veebruari algusest kuni juuni keskpaigani ja detsembrikuul. Teiste kuude planeediseisud pakuvad aga hulgi soodsaid võimalusi õpingute alustamiseks ja jätkamiseks kas kodumaal või mõnes teises riigis ning enesetäiendamiseks ja oma teadmiste laiendamiseks ükskõik millises vormis. Väga võimalik, et keegi mõjukas isik annab teie suhtes kellelegi hea soovituse või aitab teid tõhusalt mingil muul viisil.

Teil on alateadlik vajadus sõprade seltskonna järele, kuid teil võib mingil ajal tekkida ekslik tunne, et sõbrad on teid endast eemale tõrjunud. Tegelikult olete sel aastal seltskondliku suhtlemise ja sõpradega läbikäimise osas ise tunduvalt passiivsem. Arvatavasti ei jää teil selleks töö kõrvalt eriti aegagi. Mõistlik oleks siiski vahel õhtuti vähemalt telefonitoru tõsta ja neile märku anda, et te pole vel maamunalt kuhugi kadunud.

Kui teil on juhtumisi mõni salajane vihamees või kadetseja, siis võib ta sel aastal hakata ootamatult tegutsema ja teie jalgealust õõnestama. Nii sellel kui ka muudel põhjustel peate kõik oma ettevõtmised ja tegemised hoidma aasta läbi seadusesätetega ranges kooskõlas. Pisemgi seadusest üleastumise või möödahiilimise katse võib valusasti kätte maksta.

Tervis peaks aasta läbi olema üsna stabiilne, kui mitte arvestada seedehäireid, mida võib esile kutsuda närvitsemine ja töökaaslastega vaidlemisest tingitud ärritumine. Tavalisest rohkem võib esineda allergianähtusid. Iga pisemagi tervisehäire korral peate ennast korralikult terveks ravima, muidu võib isegi süütu nohu võtta kroonilise vormi.

Võib juhtuda, et teile teeb sel aastal muret mõne eakama sugulase tervis.


SÕNN

Neil seisab ees suurepärane aasta kinnisvara soetamiseks, suuremate äri- ja rahatehingute sooritamiseks ja vaba raha tulusaks investeerimiseks. Olete rahaasjus täpne ja ettenägelik.

Väga võimalik, et teil tekib järsku suur soov asuda midagi õppima. Päris paljud umbkaudu 30 aasta vanused Sõnnid leiavad äkki, et nad peavad oma teadmisi ja oskusi põhjalikult täiendama. See aasta pakubki teile suurepäraseid võimalusi kõrgkooli astumiseks ja korraliku hariduse omandamiseks ning ka silmaringi avardamiseks reisides. Kõige parem aeg selleks on jaanuari lõpust poole juunini ning ka detsembris. Võib juhtuda, et neil ajaperioodidel tekib teil tahtmine taaselustada ka mõningaid perekondlikke traditsioone ja kombestikku.

Tõenäoliselt saate endale selle aasta jooksul ootamatult vähemalt ühe uue sõbra, kes millegi poolest kardinaalselt erineb kõigist teie senistest sõpradest. Ta aitab teil hakata nägema mõningaid maailmaasju sootuks uue nurga alt ning annab teile head nõu ja ka praktilist abi mõnedest senistest köidikutest vabanemiseks ja oma edasise elu värvikamaks muutmiseks.

Töös ja karjääritaotlustes võib teil tekkida segaseid olukordi. Võib-olla kiirustate mõne ahvatleva tööpakkumise uisapäisa vastuvõtmisega, arvates sellest rohkemat, kui see tegelikult väärt on. Olge ettevaatlik ja ärge laske ennast ilusate lubaduste muinasjutuga pehmeks rääkida. Kõigi töö ja karjääriga seotud muudatuste tegemisel analüüsige kõik hoolikalt läbi ning jälgige, et sellekohastes lepingutes ei oleks lahtisi otsi ega mitmeti mõistetavusi ja et need oleksid ka igas muus mõttes juriidiliselt korrektsed.

Kui olete näitleja, laulja või mõni muu artist, siis kipub teil nappima inspiratsiooni ja väljendumisoskust.

Kui töötate lõbustuste pakkumise sfääris, lasteasutuses, noorte juhendaja või treenerina, siis olete piiritult kohusetundlik ja igas asjas täpne. Saate laste ja noortega imehästi läbi ning teie tööga ollakse kõigiti rahul.

Kahjuks kipute oma isiklike laste suhtes olema üleliia kriitiline, karm ja nõudlik. Olge nendega suheldes ja tegeledes paindlikum ja võimaldage neile pisut rohkem tegevusvabadust, muidu võite usalduslikust vahekorrast nendega ainult unistada.

Ise te lõbutsemisest sel aastal vist suurt ei hooli. Võib-olla peaksite veidi rohkem mõtlema sõprade ja tuttavatega suhtlemisele ning vähemalt kultuuriüritusi tihedamalt külastama.


KAKSIKUD

Tõenäoliselt tuleb teil selle aasta jooksul ette senisest tunduvalt rohkem kokkupuuteid kinnisvaratehingutega. Võib tekkida ka mõningaid ühisomandiga seotud asjaajamisi. Kui tahate endale osta maja, maatükki või mõnda muud kinnisvara, siis ei teki teil sellega mingeid märkimisväärseid raskusi ega takistusi. Raskusi ei tule teil ka nende müümisega. Kui tekib mingil põhjusel vajadus ajada asju politsei, maksuameti või kindlustusega, siis sujub teil ka siin kõik ladusalt. Võib juhtuda, et puutute otseselt kokku pärandusküsimustega.

Tööalased ja isiklikud suhted on üsna pingevabad. Kodustes suhetes võib siiski tekkida probleeme. Aeg-ajalt olete kodus tusane, kipute pisiasjade kallal norima, lähete pereliikmetega kergesti tülli või siis hoidute neist eemale ja sulgute endasse. Vanematega, eriti isaga, on suhted pisut paremad. Kui nad vajavad teie abi, siis aitate neid kohusetundlikult, hoolimata sellest, kas see teid väsitab ja kurnab või mitte. Igatahes riidu te nendega tõenäoliselt ei lähe. Erandjuhul võib teile sel aastal teha muret vanemate tervis.

Ei ole välistatud, et võtate mingil ajal käsile koduruumide suurema remondi või hakkate kogunisti ehitama uut maja. Võimaluse korral pakuvad vanemad teile selleks abi.

Töö ja karjääri valdkonnas võib ette tulla ootamatuid muudatusi. Võib-olla leiate järsku, et on paras aeg vahetada töökohta, kuna senine on ennast ammendanud. Tahate endale niisugust tööd, kus saate olla oma aja peremees. Sundkorras kella kaheksast viieni tööl viibimine ei rahulda teid mitte üks raas. Uue töö otsingud võivad olla päris viljakad. Võib tulla ka üllatuslikke ja uudseid pakkumisi valdkondadest, millega te varem polnud tegelenud. Mida rohkem te kõige uuega kaasa lähete, seda huvitavamaks ja tasuvamaks teie edasine töö muutub ja seda suuremat ja kiiremat karjääritõusu võite oodata.

Kui teil on vajadus täiendada oma haridust, siis võib arvata, et tavaõpingud osu­tuvad teile pisut kurnavaks. Seevastu kunsti ja muusikaga seotud ning mingil moel teiste abistamisele suunatud õpingud edenevad imekspandava kergusega.


VÄHK

Sel aastal on oht, et teid võidakse kas tahtlikult või ka tahtmatult mingil moel petta, tunduvalt suurem kui mõnel muul ajal. Kui te võtate sel aastal käsile ükskõik millise kinnisvaratehingu, siis olge hästi ettevaatlik ja tähelepanelik ning püüdke kõik pisiasjadeni hoolikalt läbi analüüsida. Võtke niisugustes asjaajamistes kindlasti appi kogenud nõuandja, kuid ta ei tohiks olla Vähi päikesemärgi esindaja.

Isiklike suhete valdkonnas sujub kõik suurepäraselt. Oskate olemasolevaid suhteid muuta senisest veelgi kindlamaks, kõrvaldada neist võimalikke pingeid ja tuua sisse uut värskust. Kui olete üksik, siis arvatavasti leiate endale toreda partneri. Ka tööalastes partnerlussuhetes valitseb enamalt jaolt harmoonia ja üksmeel. Väga hea aeg igasuguste partnerlussuhete parandamiseks ja uute loomiseks on veebruari alguse ja juunikuu keskpaiga vaheline periood ning aasta viimane kuu.

Kui töötate kirjastuses, kaubanduses, õpetajana, giidina, reporterina, siis ei suju teie töö nii ladusalt, kui lootsite. Suhteliselt sagedasti võib tekkida ettenägematuid takistusi ja keerulisi olukordi. Kui te oma käitumist piisavalt ei kontrolli, siis lähete tööandjaga tülli. Võib juhtuda, et pingutate ennast tööga üle, väsite ära ja lähete närviliseks. Püüdke lõdvestuda ja ennast korralikult välja puhata, muidu võivad teil tekkida seedehäired või ka mõned muud haigusnähud.

Ka hariduse omandamise ja täiendamisega võib teil olla päris tõsiseid raskusi. Eriti palju takistusi tekib põhikoolis ja ka gümnaasiumis õppijatel. Tunnete, et te ei suuda mitte kuidagi süveneda ainetesse, mis teid väga ei huvita. Sünnipäraselt suurepärane mälu kipub teid sel aastal aeg-ajalt alt vedama. Äsja kooliteed alustanud Vähist lastel ei lähe koolirutiiniga harjumine ja klassikollektiivi sulandumine kuigi libedalt. Selles osas peaksid vanemad ja õpetajad neid igati aitama.

Ent kui teil tekib töö või millegi muuga seotud vajadus või tahtmine oma teadmisi täiendada, siis edeneb niisuguste alade õppimine, millega te varem ei ole üldse kokku puutunud, imekspandavalt hästi. Võib-olla tehakse teile sellekohane ettepanek, võib-olla avaneb selleks äkitselt intrigeeriv võimalus või ärkab teil endal huvi millegi uue vastu.

Ärge väga pikalt mõtlema jääge, sest nii head seisud ja võimalused ei kordu kuigi tihti.


LÕVI

Teie mõtted keerlevad sel aastal suurelt jaolt rahaasjade ümber. Selleks on üksjagu põhjustki. Tundub, nagu oleksid planeedid omavahel kokku leppinud keerata Lõvide sissetulekuallikate kraanid rohkem kinni ning õpetada neid läbi ajama vähemaga, kui nad on harjunud. Ilmselt peate oma väljaminekud võtma hästi tugeva kontrolli alla. Päris tühjaks teie tasku muidugi ei jää. Raha tuleb teil tasapisi pidevalt sisse. Kuid te peate selleks kaunis ränka tööd tegema ning tõenäoliselt makstakse teile selle eest vähem, kui olete arvestanud. Hõlptulu saamisest ei maksa teil eriti unistada.

Teil võib sel aastal üsna äkki ja ootamatult tekkida otsene kokkupuude mõne kinnisvaratehinguga. Ärge hakake selle sooritamisega liialt kiirustama. Enne kui mingi konkreetse otsuse teete, mõelge ja analüüsige kõik oma vajadused ja võimalused ning muud sellega seonduvad asjaolud hoolega läbi. Hoiduge sattumast pärandustülidesse või põhjuse andmisest nende tekkimiseks. Kui olete mõne firma omanik, siis hoolitsege selle eest, et maksuametil poleks võimalik millestki hammastega kinni haarata.

Partnerlussuhted on muutlikud ja pisut segased. Tunnete, et vajate isiklikes suhetes rohkem hellust ja teineteise eest hoolitsemist. Kõigis partnerlus- ja ka peresuhetes tuleb aeg-ajalt ette vastastikust möödarääkimist ja üksteise valesti mõistmist. See kutsub loomulikult esile segaseid olukordi ja tekitab pingeid nii tööl kui ka kodus. Puhuti kipute inimesi ja olukordi valesti hindama. Näete neid sellistena, nagu teile hetkel näha meeldiks. Enamalt jaolt idealiseerite inimesi. See võib teid tõugata nii tööalase kui ka isikliku partnerlussuhte loomisele täiesti vale ja sobimatu inimesega.

Suhted töökaaslastega on vist päris head. Saate nendega sõbralikult läbi, jagate vastastikku nõuandeid ja vajadusel abistate üksteist.

Kõigi eelduste kohaselt on teie tervis aasta läbi suurepärane. Kui põetegi mingit kroonilist haigust, siis võite kas korraliku arstiabi vahendusel või lausa iseeneslikult sellest terveneda.


NEITSI

Langete sel aastal kergesti pessimistlikku meeleollu. Olete ülearu tõsine, kaldute tihti konservatiivsusele ning pelgate ennast siduda uudsete projektidega. Olete küll kohusetundlik, kuid samas kipuvad teid igapäeva­sed kohustused ja igavad tööd kurnama ja väsitama. Sageli olete kriitiline nii teiste kui ka iseenda suhtes. Aeg-ajalt esineb teil eneses kahtlemise ja oma oskuste ja võimete alahindamise momente. Tegemistes ja ettevõtmistes tekib ettenägematuid takistusi. Võib-olla ­hakkab keegi teile tahtlikult vastu töötama. Mõnel juhul võidakse teie kohta levitada alusetuid kuulujutte. Te pole sel aastal kuigi seltsiv ega hooli seltskondlikust suhtlemisest. Tihtipeale tõmbute endasse ning ei taha mitte kellegagi tegemist teha. Suhted töökaaslastega on ebaselged. Ajuti mõistate üksteist valesti. Igasugustes partnerlussuhetes võib tulla ettenägematuid muudatusi. Väga võimalik, et loote ka kiiresti ja ootamatult mõne tööalase või isikliku partnerlussuhte. Sellest võib kujuneda üsnagi meeldiv ja värvikas suhe, kuid ainult siis, kui saate üle oma tusatsemisest ja pessimismist. Sõbralikum ja rõõmsam käitumine aitab loomulikult tõhusalt kaasa teie kõikide suhete paranemisele.

Läbisaamine lastega on teil siiski väga hea. Tegelete nendega palju, saades sellest suure rahulduse. Oskate kergesti saavutada lastega usaldusliku vahekorra. Kui töötate mõnes laste-, kultuuri- või lõbustusasutuses, siis olete oma töös aasta läbi väga ettevõtlik ja edukas.

Tõenäoliselt kutsub suhteliselt sage närvitsemine teil esile seedehäireid. Võib-olla tunnete kaunis tihti väsimust või valusid jalgade piirkonnas ning ette võib tulla ka jalavigastusi. Tõsisemate tervisehäirete korral pöörduge kindlasti arsti poole ja ravige haigus korralikult välja.

Sundige ennast aeg-ajalt kas või vägisi käima kultuuriüritustel, osa võtma lõbustustest ja tegelema tervisespordiga. See parandab teie meeleolu ja suurendab vastupanuvõimet haigustele. Pöörake suuremat tähelepanu ka tervislikule toitumisele.


KAALUD

Teid ootab sel aastal ees igas mõttes suurepärane kodune elu. Saate kodustega ülihästi läbi ja suhtlete aktiivselt vanematega. Abistate neid kõiges ja vajaduse korral aitavad nemadki teid oma võimaluste piires. Võib-olla teete kodus suuremaid ümberkorraldusi, vahetate mööblit või muudate mingil moel oma kodu senisest tunduvalt kaunimaks ja mugavamaks. Pole välistatud, et võtate ette põhjalikuma remondi või vahetate oma senise elamise suurema ja ilusama vastu.

Suhtlete päris aktiivselt sõpradega. Arvatavasti veedate üsna palju aega sõprade seltsis. Käite koos nendega teatris, kontsertidel ja teistel kultuuriüritustel ning võtate ette mitmeid ilusaid ja huvitavaid tegevusi.

Suhetes töökaaslastega ootavad teid üllatused ja ootamatused. Tekib äkilisi lahkhelisid, kuid ka üllatuslikke meeldivaid tiheda koostöö ja ühise ajaveetmise võimalusi.
Teil on sel aastal pisike tendents ebameeldivuste tekkimise korral ilmutada mässumeelsust ja hakata tegutsema impulsiivselt. Püüdke hoiduda tegemast kellegi või millegi suhtes järelemõtlematuid otsuseid. Olge ettevaatlik, et teie ettevõtmised ja tegevused mingil juhul ei väljuks seaduslikkuse raamidest. Pole välistatud, et mõni salajane vihavaenlane püüab punuda teid intriigide võrku, kahjustada teie karjääri või määrida mingitel ainult temale teadaolevatel kaalutlustel teie mainet. Olge ettevaatlik ka suuremate loomade suhtes ning vältige sattumist kahtlastesse seltskondadesse ja kohtadesse.

Väga võimalik, et te peate sel aastal regulaarselt külastama kedagi haiglas, hooldekodus või vanglas. Kuid võib juhtuda ka nii, et olete ise sunnitud mõnda aega veetma mingis kinnist tüüpi asutuses, näiteks kroonilise haiguse raviskeemi määramiseks vajalikel haiglauuringutel.

Kõige paremini sujub ja kannab teil sel aastal vilja vaimne töö ja loominguline tegevus ning tegelemine millegi ilusaga.


SKORPION

Planeediseisud lasevad arvata, et te pisut väldite sel aastal suhtlemist sõpradega, eriti nendega, keda peate liiga kitsarinnaliseks või kes on teid pealetükkivuse või millegi muuga ära tüüdanud. Kuid te võite leida endale mõne uue sõbra, kes on teist vanem ning kellelt te võite alati saada suurepäraseid nõuandeid ja asjalikku abi. Tõenäoliselt jääb ta teie kõrvale püsima kauaks ajaks. Tõenäoliselt on tegemist meesterahvaga, võib-olla mõne vanema sugulasega. Kodused suhted on natuke passiivsed. Arvatavasti tahate kodus suuremalt jaolt lihtsalt tegevusetult mõnuleda. Soovite, et suhetes elukaaslase ja pereliikmetega oleks rohkem õrnust ja hellust. Suuremate tööde, nagu korteriremondi ja muu sellesarnase tegemiseks käsi eriti hästi ei tõuse. Ärge tõsisemaid praktilisi muudatusi kodu juures tegema hakake. Kui tekib kodu vahetamise vastupandamatu soov või vajadus, siis mõelge kõik koos pereliikmetega korralikult läbi ja võtke kogenud nõuandja. Seevastu kodu kaunistamine mis tahes moel istub suurepäraselt. Aeg-ajalt olete hajameelne. Esineb üksteisest möödarääkimisi, mis toovad segaseid olukordi suhetesse pereliikmete ja vanematega.

Lastega suhtlemise osas olete pisut ettearvamatu. Kord olete neile põnev ja huvitav seltsiline ja semu, samas aga hakkate neile esitama suuri nõudmisi. Siiski võib arvata, et suuremalt jaolt oskate olla neile hea sõber. Võtate arvesse nende individuaalsust ning annate neile mõistlikkuse piirides piisavalt vabadust. Olete paindlik ja respekteerite nende tulevikuplaane ja otsuseid, kui näete, et need on neil sündinud läbimõeldult.

Väga soodne aasta õpetajatele, reisijuhtidele, reporteritele, arvutispetsidele, sportlastele, kaubandustöötajatele. Töötempo võib olla kiire ja töömaht suur. Kui te kavatsete sel aastal oma teadmisi milleski, eriti keelteoskuses, täiendada, siis sujub selles osas kõik suurepäraselt. See on teile hea aasta ka kirjandusega tegelemiseks. Skorpionist lapsed on õpihimulised, kohusetruud ja koolis edukad.

Olete hea suhtleja ning käite tavalisest tihedamini läbi lähemate sugulaste ja naabritega. Võib-olla sõidate üsna palju ringi.
Rahaasjad sujuvad teil hästi veebruari algusest kuni juuni keskpaigani ja vist ka detsembris. Muul ajal valitseb rahaasjus tavapärane stabiilsus.


AMBUR

Planeediseise vaadates kipub tekkima tunne, et teil on sel aastal lausa pööraselt õnne igasugustes rahaga seotud asjades. Kuid võib öelda sedagi, et te aitate sellele õnnele ka ise aktiivselt kaasa. Teil on hea nina rikkalike rahaallikate väljanuuskimiseks ja muude rahalise seisu parandamise võimaluste leidmiseks. Sama hea on teie intuitsioon raha investeerimise osas. Olge hästi aktiivne ning hoidke õnnejumalannal kõvasti kleidisabast kinni jaanuari lõpust kuni jaanipäevani ja detsembrikuu jooksul.

Ta võib teile siis isegi mõne kopsaka loteriivõidu kinkida. Ka mõistlik riskimine võib ennast mõnikord õigustada. Olge ainult ettevaatlik, et te rahaga liiga pillavalt ümber käima ega seda millegi mõttetu peale kulutama ei hakkaks.

Nii mõnedki senised tööd ja tegemised võivad teile tunduda tüütud ja igavad. Kohusetunne on üsna nõrk. Võib-olla tunnete, et töötegemine üldse piirab liialt teie vabadust. Töös ja karjääris otsite midagi uut. Võib juhtuda, et hakkate mõtlema töökoha vahetamisele, ekslikult arvates, et uus koht on kindlasti vanast palju lahedam. Ärge kiirustage.

See aasta ei ole teile eriti soodne niisuguse sammu astumiseks. Iseasi, kui saate mõne erakordselt soodsa ja uudse pakkumise. Kuid ka sellisel juhul mõelge enne selle vastuvõtmist kõik hoolikalt ja üksikasjaliselt läbi.

Sel aastal võib teil tekkida suur soov tegeleda muusika või mõne muu kunstiliigiga ning käia näitustel. Igasugune loominguline töö ja meelisasjadega tegelemine lisab teie eelseisvale aastale säravat värvi.

Kui te õpite keeli, täiendate ennast mis tahes valdkonnas, olete õpetaja või arvutispetsialist, töötate kaubanduses, siis ilmutate ajuti hajameelsust ja järjekindlusetust.
Lähemate sugulaste ja naabritega suhtlete elavalt, kuid kipute neid värvima just selliseks, millistena te neid hetkel näha tahate.

Võib juhtuda, et otsustate kodus teha mõne ootamatu muudatuse, vaevumata seda pereliikmetega enne läbi arutama. Ajuti keeldute tegemast igapäevaseid koduseid töid, sest leiate, et see piirab teie kallist vabadust. Niisuguse käitumisega toote ainult suure riiu majja ja lähete kodustega tükiks ajaks tülli. Ent kui võtate ennast kokku ja käitute mõistlikult, siis võite muuta koduse elu ja peresuhted väga harmooniliseks ja huvitavaks.


KALJUKITS

Planeediseisud teevad teid sel aastal enesekindlaks, optimistlikuks, julgeks ja otsekoheseks, kiireks ja liikuvaks. Tunnete ennast igas eluvaldkonnas suurepäraselt. Tervis on hea. Tõenäoliselt tuleb teil päris õnnelik aasta, sest paistab, et mitte miski ei tohiks teie ettevõtmisi ja tegevusi piirata ega takistada. Ärge ka ise endale mingeid kunstlikke piiranguid seadke. Olete kohusetundlik ja kõiges täpne ning teate suurepäraselt, mille poole pürgite ja mida tahate saavutada. Oskate kõige uuega kaasa minna. Kuid ärge tehke seda kiirustades. Uurige enne järele, mida see uus tegelikult väärt on. Korralikult läbi mõtlemata muudatuste tegemine toob teie ellu ainult segadusi.

Kui otsustate omandada kõrgharidust või täiendada milleski oma teadmisi, siis teate täpselt, mida õppima hakkate. Pole mingit kahtlust, et teete õige valiku. Ehkki mälu võib teil sel aastal olla natuke kehvem, kompenseerib selle teie imepärane püsivus, järjekindlus ja tahtejõud. Need omadused aitavad teid kõiges, mitte ainult õppimises.

Tõenäoliselt võtate sel aastal ette mõne välisreisi.

Tähtsamate tehingute sooritamisel ja rahaasjade ajamisel olge siiski ülimalt ettevaatlik ja tähelepanelik. Nendega võib tekkida mõningaid segadusi. Võib ette tulla ka tahtlikke petmiskatseid. Suuremate tehingute puhul võtke kindlasti appi kogenud asjatundja, kes aga ei tohiks olla Kaljukitse päikesemärgi esindaja.

On ka pisike oht, et võite mõnikord minna üleliia heldeks ning hakata materiaalselt abistama neid, kes seda tegelikult ei vaja. Ärge ka kergekäeliselt ja ilma kindla tagatiseta kellelegi raha laenake.

Olete sel aastal ebatavaliselt hea suhtleja ning saate enam-vähem kõigiga päris hästi läbi. Kuid seejuures võivad teie suhted sugulaste ja lähemate naabritega olla ebastabiilsed ja nende iseloom väga vahelduv. Väga võimalik, et neil on teie jaoks varuks mõningaid üllatusi või teeb keegi neist teile ootamatu pakkumise. Kuid sama suur on võimalus, et hoopis teie valmistate neile mingi üllatuse.


VEEVALAJA

Rahaasjus puudub teil sel aastal küll vähimgi stabiilsus. Selles valdkonnas valitseb nii suur segadus, et teil endal pole vist õrna aimugi, mis seal tegelikult toimub. Päris tihti võite sattuda üllatavalt kasulikele võimalustele oma rahalise seisu järsuks parandamiseks. Kuid niisama tihti võite teha uisapäisa otsuseid väljaminekute osas, millest paljud kindlasti osutuvad mõttetuteks. Püüdke natukenegi mõelda kulutuste otstarbekuse üle. Kui tunnete, et materiaalne mõtlemine käib teile üle jõu, siis otsige keegi, kes teie eest mõtlemise töö enda peale võtab. Olete üldse pisut hajameelsem, tundlikum ja tundelisem. Janunete õrnuse ja helluse järele. Aeg-ajalt arvatavasti nukrutsete ja olete nostalgilises meeleolus. Reaalsusetaju ei ole kuigi tugev ning te võite ajuti sukelduda illusioonide ja unistuste maailma. Võib-olla hakkate tundma senisest suuremat huvi müstika ja seletamatute nähtuste vastu. Teil on ülikiire ja laiahaardeline fantaasialend, mis tuleb teile ainult kasuks, kui teie töö ja tegevus on seotud kirjanduse, kunsti, muusika või mõne muu loominguliigiga.

See aasta võib teile tuua mõne kinnisvaratehingu või ühisomandiga ja ehk ka pärandusega seotud asjaajamise. Üllataval kombel saate nendega ilma kõrvalise abita ise suurepäraselt hakkama. Oskate kõik peensusteni läbi analüüsida ning õigesti otsustada, mis on teile kasulik ja mis mitte. Olete piisavalt täpne ja ettevaatlik.

Kui te töötate haiglas, vanglas, mõnes hooldekodus, politseis, kaitseväes, kindlustuses, maksuametis või mõnes muus kinnist tüüpi institutsioonis, siis olete oma töös väga edukas. Arvatavasti äratate oma töökusega ka ülemuste tähelepanu ning võite loota ametikõrgendusele.

Võib juhtuda, et olete sunnitud hoolitsema kellegi pikemaajalisel haiglaravil viibija eest.


KALAD

Olete sel aastal erakordselt aktiivne ja ettevõtlik. Pea on teil pidevalt täis originaalseid mõtteid ning te olete vastuvõtlik kõigele uuele. Suudate teha muudatusi mis tahes eluvaldkonnas hämmastava kiirusega. Tahate ennast tunda vaba ja sõltumatuna kõigest ja kõigist. Peate õigeks ainult oma seisukohti, teiste arvamused ei lähe teile eriti korda. Olge siiski ettevaatlik, et oma valitud rada pidi liiga kiiresti edasi ei tormaks, muidu paiskute fookusest välja ja jääte üksikuks ekslejaks. Pidage hoolt selle eest, et kõik teie ettevõtmised ja tegutsemised oleksid ranges kooskõlas seadusenõuetega. Hoiduge eesmärgile jõudmiseks kasutamast kõrvalteid, millele planeediseisud püüavad teid kallutada.

Nii tööalased kui ka isiklikud partnerlussuhted, sealhulgas abielusuhted, kipuvad olema kaunis pingelised. Võite äkitselt leida, et mõni neist on muutunud ülearu rutiinseks ja igavaks ning on hakanud piirama teie edasiliikumist püstitatud eesmärkide poole. Võib-olla tunnete, et romantilised suhted on jahenenud. Ärge hakake kiirustades hinnangut andma suhete hetkeseisundile. Väga võimalik, et ebakõlade ja probleemide tekkimises olete süüdi teie ise oma mõtlematu käitumisega. Võtke arvesse, et sel aastal on teil üsna ohtlik hakata impulsiivselt katkestama mis tahes suhteid. Erandjuhul võite seda teha siis, kui olete absoluutselt veendunud, et see või teine suhe on ennast täielikult ammendanud ning muutunud mõttetuks.

Sõpradele võite sel aastal täielikult toetuda. Usaldage neid, arutage nendega oma muresid ja probleeme. Kindlasti aitavad nad teil leida nendele mõne mõistliku lahenduse.

Saate neilt head nõu ja konkreetset abi paljudes asjades. Ning arvatavasti ei keeldu teiegi neid vajaduse korral aitamast. Tõenäoliselt saate juurde mõne hästi ustava sõbra.

Arvatavasti tunnete mõnel ajal teravat seesmist vajadust kellegi eest hoolitsemise või kellegi aitamise järele. Kui olete ükskõik mil moel seotud sotsiaaltöö, heategevuse või vähemkindlustatute huvide kaitsmisega, siis suudate selles liinis väga palju tänuväärset korda saata.

Kommentaare ei ole: