neljapäev, 25. detsember 2008

Aastahoroskoop 2009 vol 2


by Taimi Uuesoo

JÄÄR
20. märts – 20. aprill

IDEAALID, tulevikulootused ja soovid mängivad tähtsat rolli. Grupi tähtsus ja väärtus muutub Jäärale eriti oluliseks. Sõpradest võib olulist kasu olla. Isiksuse kasv toimub eelkõige suhtlemise, rühmatöö kaudu. See pole aeg, mil peaks üksi toime tulema. Mida rohkem inimesi ümber, seda parem. Igaühel on midagi õpetada või oluline tühimik täita.

Vastastikune abi, kamraadlus ja üksteise toetamine on see, mis viib edasi.
Globaalsema mõtteviisiga Jäär parandab maailma, võib minna poliitikasse. Natuke väiksema haardeulatuse ja soovidega Jäär on tegija omas ringis, sõpruskonnas vm.

UNISTUSTE võimalik täitumine või vähemalt võimalus liikuda ammu soovitud suunas võib iseloomustada mitmete Jäärade aastat. On öeldud, et tuleb olla ettevaatlik sellega, millest unistatakse. Me ei soovi alati selle täitumist, või vähemalt mitte igal ajal ja igal juhul.
Paraku on KOHUSTUSED mitmel Jäära märgi esindajal üle pea kasvamas. Siis tuleb vaadata oma päevaplaani ja asjad tähtsuse järjekorda seada. Distsipliin ja kindel päevakava võiks siin samuti abiks olla. Halbade harjumuste jõu murdmine on kergem kui varem.

Eriti jaanuaris ja septembris, aga siin on ka suurim tagasilangemise võimalus. Mida just muuta ja mis suunas – eks tervis on indikaatoriks, mõnel puhul ka katalüsaatoriks. Enesele kord võetud kohustuste lõpuleviimine on rutakale Jäärale suur asi ja väärib tunnustust tulevikus.

See pole aeg isekuseks. Mida välja annad, tuleb suuremas koguses tagasi.
EESMÄRKIDE selgitamine ja KARJÄÄRI areng jätkub. Mõnel on muudatused juba tehtud, järgmistel ees. Mõnel puhul võib olla tegemist tõelise missiooni leidmisega. Äärmuslikul juhul võib kuritegeliku «karjääriga» algust teha.

PARTNERLUS on tõusev teema ja päevakorras novembrist alates. Kes ühiskondlikkusega liialt hoogu läinud, võib märgata pahast abikaasat. Kes aga tormi läinud, see kohtukulli kohata.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
21.–23. märts – eesmärk, karjäär, ettevõtlus, saavutus, autoriteedid, vanemad, muutus
20.–24. märts – partnerlus, lepingud, koostöö või vastasus, kohustused, vastutus
12.–16. aprill – maailmavaade, religioon, sõbrad, segadused
9.–16. aprill – ebatavalisus, üllatus, ootamatus, uuendus
4.–20. aprill – töö, kohustused, tervis
20. märts – 20. aprill – ühiskondlik vastutus, sõbrad,
suhtlemine
10.–20. aprill – karjäär, ettevõtlus, saavutus, autoriteedid,
vanemad
20.–31. märts – armastus, lapsed, looming, sõbrad, hobid


SÕNN
20. aprill – 21. mai

AUTASU ei jää tulemata tegemistega üle koormatud ja tublile Sõnnile. Kui tööandja piisavalt ei motiveeri, siis võib ka töökoha vahetus päevakorda tulla. Eriti novembris. Mõnel juhul võib valikuvabadust olla küll vähe, aga tuleviku jaoks edasiminev on aeg kindlasti. Nii võib seda aastat üldiselt nimetada karjääri arengu aastaks. Olulisi lepinguid ei maksaks sõlmida ega uusi algusi planeerida järgmistesse aegadesse: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

SEADUS, kas inimlik, riiklik või jumalik, võtab Sõnni aastast palju pikemaks perioodiks nii kaitse kui ka kontrolli alla. Seega peaks igasuguses tegevuses olema normiks seaduslikkusele vastavus.

Paljud Sõnnid REISIVAD juba eelmisest aastast alates rohkem kui varem, ja avatus maailma suhtes üldiselt on kasvamas. Välisprojektid ja -suhted võivad elavneda ka sel aastal.
SUHTLEMINE on üldiselt oluline teema.

Sõbrad ja tuttavad võivad tuua ootamatust ja üllatust, sugulased annavad põhjust kokkusaamiseks, vanemad võivad suureks abiks ja toetuseks olla või nõuab nende tervis tähelepanu. Kel vanemaid pole, võivad hakata mineviku vastu suuremat huvi tundma, igatahes on Sõnn rohkem huvitatud teemast «mina ja maailm». Muidugi on eriti tervitatav, kui huvi ei piirdu elu materiaalse poolega.

RAHA JA VARA koguneb vast vaid tööga. Nii pole ei hasart- ega ka börsimängudel suurt mõtet. Enamik Sõnne on arvatavalt pigem laenude tagastamisega ametis.
ARMASTUSES on tõsiste suhete aeg. Kas väga tugev tunne, mõnel juhul ühepoolne, või mingid takistused suhte arenguks. Kohuse- ja vastutustunne on see, mis viib edasi. Mõistagi sobib selline aeg hästi laste saamiseks ja nendega tegelemiseks.
LASTEGA töötavatele Sõnnidele ja loomingulise töö tegijatele on aeg tööd täis ja tulemusterohke.

TERVIS ja HARJUMUSED tõstatuvad tõsisemalt novembrist alates. Piirangu märgid nõuavad halbadest harjumustest loobumist, päeva harmoonilisemat planeerimist, toidusedeli ülevaatamist.
PUHKUSEKS on parim aeg mais, septembris-oktoobris ja detsembris.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
21.–23. aprill – õppimine, reisimine, seadused, muutus
20.–24. aprill – töö, alluvad, kohustused, tervis, harjumused,
koduloomad
13.–17. mai – karjäär, positsioon, segadus, autoriteedid
10.–17. mai – sõprus, üllatus, ootamatus, uuendus
5.–21. mai – armastus, lapsed, looming, kohustused
20. aprill – 21. mai – karjäär, positsioon, autoriteedid, vanemad
11.–21. mai – õppimine, reisimine, välissuhted, seadused
20.–30. aprill – kodu, vanemad, perekond, juured, karjäär


KAKSIKUD
21. mai – 21. juuni

ÕPPIMINE, õpetamine, kirjutamine, kirjastamine – kõik on ühtviisi esil. Perspektiivid võivad tohutult avarduda filosoofia, metafüüsika ja religiooni kaudu. Muidugi on aeg siis eriti soodus neile Kaksikute märgi esindajatele, kes igapäevatöös nende teemadega kokku puutuvad.

VÄLISMAA ja välissuhted on teine aasta läbi aktiivne teema. Eriti töised suhted. Pole võimatu, et mõned näiteks aastaks välismaale tööle või õppima lähevad, mõned aga lõpetavad kevadel reisi või projekti, mis mitme piiri taha ulatus.

KODU ja PEREGA seonduv tõuseb oluliseks teemaks. Kohustuste kasv võib olla märksõnaks. Kus on juurdetulijaid, kus äraminejaid. Mõni läheb ise kas kaugemale või uude koju. Mõni saab lapse, mõni lapselapse, mõni hoolitseb vanemate eest. Kui peresuhted on sassis tegemata tööde pärast, siis on vast tagumine aeg ka ammu lubatud remont ära teha, sügiseni polegi teab mis palju aega.

LAPSED ja ARMASTUS muutuvad eriti tähtsaks oktoobri lõpust alates.
KARJÄÄR võib olla hüplik, aga suurepäraste uuenduse võimalustega. Mõnele võib aeg olla küps iseseisvaks ettevõtluseks. Mingi muutuse võiks tekitada kas või kunstlikult, et Kaksikute rutiin lõhutud saaks. Ülihästi võiks sobida näiteks kontori kolimine või kas või töölaua nihutamine. Igasugused uuendused töötingimustes on eriti teretulnud. Eriliselt kerkib aktiivsusega esile jaanuar ja september. Lepingute sõlmimisel ja uuteks algusteks tasub vältida järgnevaid aegu: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

PARTNERLUS võib areneda paljudel tõsises suhtes olijatel abieluni. Vaid väga halvad või ammendunud ja arenemisvõimetud suhted võivad lõppeda. Uued algused on kindlamad tekkima pigem välismaal, aga ka mis tahes õpingu käigus – koolis, kursustel, isegi raamatukogus. Tulevastele suhetele ja nende püsivusele veidi ebasobivam paik on töökoht, eriti ülemuse-alluva suhetes.

MATERIAALSES plaanis jätkub ühisvara teema. Sügisel 2008 alanu võib lahenduse saada mais.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
22.–24. mai – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus, muutus
21.–25. mai – armastus, lapsed, looming, kohustused
13.–17. juuni – õppimine, seadused, välissuhted, reisimine,
maailmavaade, religioon
10.–17. juuni – karjäär, ootamatus, üllatus, uuendus
5.–21. juuni – kodu, perekond, kohustus
21. mai – 21. juuni – õppimine, seadused, välissuhted,
reisimine, maailmavaade, religioon
11.–21. juuni – partnerlus, seksuaalsus, ühisvara
21.–31. mai – õppimine, suhtlemine, sugulased, naabrid, reisimine


VÄHK
21. juuni – 22. juuli

MATERIAALSES plaanis on aasta teemaks number üks ühis- ja kinnisvara. Mõne puhul on see seotud karjääri ja tööga, teistel isikliku ühisomandi – kinnisvara, päranduste jms varaga. Renoveerimine, ehitus, remont on tavalisemad teemad.

Kasu saamine ühis- või teis(t)e inimes(t)e omandist (pärandus, pangalaen, aktsiakapital, toetused) on üsnagi võimalik. Teised võivad olla Vähi suhtes abivalmimad, ise võid õppida rahaga paremini ümber käima, tegema arukaid investeeringuid.

Kõik tulemuslik eeldab pigem eelnevat koostööd või hilisemat seotust. Kuigi aeg üldiselt ei soosi laenu saamist, on mõnel Vähil praegu siiski võimalus. Suuri riske pole muidugi mõtet võtta, märgid on ülisoodsad vaid aastaks ja pikemat perspektiivi üldiselt kogu märgi jaoks hinnata ei saa.
Väga ebatüüpiline Vähk võib olla võtnud eelmistel aastatel liigseid laene, mis oma nõudmistega ei oota.

PIKAAJALISED MÕISTLIKUD INVESTEERINGUD sobivad pea tervesse aastasse. Perspektiivikaim oleks kinnisvara ost ja eriti oma kodu ehitamine. Aga kindlasti ei tohiks sõlmida ostu-müügilepinguid ega alustada ka uute äriliste ettevõtmistega 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

PARTNERLUS igas mõttes jääb Vähi teemaks lähemad 14 aastat. Selle olemasolu ja kvaliteet või puudumine, soovide-võimaluste vastuolu võib tõstatuda eri aegadel selle aja jooksul pea kõigil. Uued algused tunduvad saatuslikud ja vältimatud. Rist mina-teine-kohustus-vabadus on Vähi kanda.

ARUSAAMINE teisest, psühholoogiast, olemise ja käitumise seaduspärasustest aitab vabaneda stressist. Soodustatud on sel aastal ka igasugune kokkupuutumine ebatavalisega.

Pikemaajaline periood soosib psühholoogilist muutumist, ÜMBERSÜNDI, ümbruskonna muutust. Elu varjatumatesse ja sügavamatesse teemadesse süvenemine on Aja märk. Pole kerge leppida lihtsa seletuse ja käsitlusega, ongi mõtet üritada asja tuumani jõuda. Põhjus-tagajärg, sünd-surm, okultism ja esoteerika huvitavad paljusid.
KODU ja PERE tõuseb tippteemaks novembrist alates.
PUHKUSEKS on parim aprill ja juuni.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
22.–24. juuni – partnerlus, koostöö, lepingud, muutus
21.–25. juuni – juured, kodu, perekond, kohustus
15.–19. juuli – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus
11.–18. juuli – ootamatus, üllatus, õppimine, välissuhted, reisimine, uuendus
6.–22. juuli – suhtlemine, õppimine, liikumine, kohustused
21. juuni – 22. juuli – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus
13.–22. juuli – partnerlus, koostöö, lepingud
21. juuni – 1. juuli – raha, (kinnis)vara, ühisvara, seksuaalsus


LÕVI
22. juuli – 23. august

PARTNERLUS on aasta teema. Kes abi vajab, see kindlasti ka leiab, olgu siis tegemist psühholoogi, eneseabikoolitaja või arsti abiga. Igatahes on teine inimene ja koostöö need märksõnad, mis aastast läbi aitavad minna. Palju uusi kasulikke tutvusi võib tekkida välismaalaste ja/või ühiskonnas edasi jõudnud inimestega.

Loomulikult on tipus ka isiklik partnerlus. Mõnel juhul suhete paranemine, teisel abiellumine, kolmandal lahutus. Seda viimast küll ainult siis, kui partnerluses on kõik ammendunud ja mingeid arenguvõimalusi pole. Enamasti siiski arenev ja viljakas periood suhetes.

SELGINEMINE ja selgitamine kellegi abiga on Lõvi edu võti. Et samas on jätkuvalt kõlamas ka illusoorne pooltoon, peaks partnerite valikul roosa prilli nurka viskama. Liigne optimism on Lõvile üsna omane, ja küll siis leidub ka neid, kes pettumustega seotud õppetunde kogevad. Igal juhul on teised abiks. Iga kogemus aitab kaasa vähemalt enese paremale mõistmisele ja suhtlemisoskuse parandamisele.

FINANTSID ja VARA on tähelepanu all kuni novembrini. Jaanuar ja september eristuvad suurimate pingetega. Peaks üritama omada suuremat kontrolli oma raha üle. Teised võivad teha Lõvi asemel otsuseid või kallutada ebasoodsatele investeeringutele. Mais on suur võimalus eelmise aasta võlgu tagasi saada. Rohkem konkreetsust rahaasjades ei tee kellelegi kahju.

INFORMATSIOONI liikumine võib asendada füüsilist liikumist elik ajad on ideaalsed keeltekursuseks või miks mitte ka mõne esoteerilise teadmisega kokkupuuteks. Siin tuleb eelkõige esile aeg oktoobri lõpust alates. See aeg tahab eelkõige süvenemist. Investeering pikemaaegsesse õpingusse, mis eesmärkidega kooskõlas ja töös kasutatav, on tõeliselt paljulubavalt edasiviiv.

Kel kogunenud koolitust ja kogemust, neil on aeg kokkuvõtteid teha. Kes jagab neid teistega kasvatades, õpetades või konsulteerides, kes kirjutab raamatu.
PUHKUSEKS on Lõvi jaoks kõik ajad head, aga eriti märtsi lõpp, juuni ning juuli. Kuna TÖÖ ja TERVIS on ja jäävad endiselt aktuaalseks, siis on oluline arvestada reaalsete võimalustega.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. juuli – kohustused, tervis, harjumused, koduloomad, muutus
22.–26. juuli – lähikondlased, suhtlemine, õppimine, liikumine
15.–19. august – partnerlus, lepingud, pettus, koostöö või vastasus
12.–19. august – ühisvara, seksuaalsus, ootamatused, uuendus
7.–23. august – raha, vara, kinnisvara, väärtushinnangud
22. juuli – 23. august – partnerlus, lepingud, pettus
13.–23. august – töö, alluvad, kohustused, tervis, harjumused, koduloomad
22. juuli – 1. august – identiteet, partnerlus, koostöö, suhted, lepingud, tervis


NEITSI
23. august – 23. september

Praeguse perioodi õppetunnid võikski kokku võtta sõnaga VÄÄRTUSHINNANGUD. Siia kuuluvad materiaalse sõltumatuse/seotuse küsimused, aga ka hinnangud materiaalsele maailmale üldse. Kes pole raha väärtust tundnud, on kohustatud adekvaatsemat suhtumist õppima, kel see olnud ainuke väärtus, sel on saabunud aeg arusaamisi ümber hindama hakata.

Teema pole mitte ainult materiaalne, siia kuulub ka muude eluväärtuste hindamine. Suhted: seksuaalsus/emotsionaalsus, kohustus/vastutus, sõprus/partnerlus, mäng/kirg – millel neist on sulle väärtus? Milline on teise inimese väärtus sinu jaoks?

VABADUS pole tüüpilise Neitsi kaugeltki kõige väljendunum omadus, aga praeguste seisude toel enamikul üsna tugevasti kohumas. Muidugi peab arvestama elu ja tervise raamidega.
TERVIS ja TÖÖ on nimelt tõusmas seniiti.

Kes igapäevaste kohustustega rahul pole, võib üritada tegevust ümber kujundada, töötingimusi parandada ehk ka tööd või ametit vahetada. Tingimused selleks on igati soodsad. Rahulolu on oluline faktor, sest sellest võib suurel määral sõltuda ka tervis.

Väga hea aeg ennetavalt oma tervisega tegeleda. Väga positiivsed on märgid keha füüsiliseks uuenemiseks. Ka raviks, kui selleks on vajadust. Soositud on igasugune füüsiline tegevus. Mõõdukus muidugi kindlustab tervise. Ideaalne aeg ka toitumis- ja igapäevaharjumuste muutmiseks.

Looduses jalutamine ööklubi asemel on kindlasti hea. Toitumine tasuks kõigil kontrolli alla võtta, sest muidu võib kehakaal suurenema hakata.
ARMASTUS, LAPSED, HOBID jäävad Neitsi teemaks pikemaks ajaks, lausa neljateistkümneks järgmiseks aastaks. See aitab ehk kaasa kõigi eneseteostusele. Teemast pikemalt võid lugeda eelmise aasta horoskoobist.

MATERIAALSUS võib pead tõsta novembrist alates. Kes kulutustega eelnevalt liialt hoogu läinud, saab kainemaks. Paljud planeerivad tulevikku. Kel on, nende jaoks on «kindlad» investeeringud. Siin võib olla abi spetsialistide nõuannetest, aga kindlasti ei tohi neid pimesi järgida. Olemasoleva kindlustamine on parim investeering. (Kas või maja remont näiteks.)

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. august – armastus, lapsed, hobid, vaba aeg, looming, muutus
23.–27. august – raha, vara, kinnisvara, väärtushinnangud
15.–19. september – töö, kohustused, tervis, koduloomad
12.–19. september – partnerlus, üllatused, koostöö või vastasus
7.–23. september – karjäär, tervis, distsipliin, identiteet
23. august – 23. september – töö, tervis, koduloomad
13.–23. september – armastus, lapsed, hobid, vaba aeg, looming
23. august – 1. september – loodus, saladused, tervis


KAALUD
23. september – 23. oktoober

LOOMING, armastus, lapsed, hobid, vabadus on aasta teema Kaalude märgi esindajatele. Viljakus suureneb ja mitmed liiguvad pere suurenemise suunas. Teistele osutub tähtsamaks eneseväljendus hobide kaudu.

Vaba aja vähesus on korvatav selle kvaliteedi tõusuga. Mis kellelegi sobib, on sügavalt individuaalne. Pole välistatud õnnelik juhus, mis õige teeotsa kätte juhatab. Ja pole välistatud, et mõni ei tee hetkel vahet õnnel ja õnnetusel, heal ja halval. Eriti illusoorsete tunnete ja kirgede möllus. Sügis toob selgust ja kannatlik ei rabele.
PEREKOND ja KODU on teemad, mis jätkuvalt üliaktiivsed.

RAAMIDE lõhkumine ei tohiks olla eesmärk omaette, mõni neist on lausa hädavajalik, et pärivoolu suunda ära tabada. Edasi jõuab ja hiljem on oma valikutega rahul see, kes oskab hetke võimalused ära kasutada, järgib oma tõelise olemuse kutset ja on õppinud jagama, mõistma ja arvestama. Õnn ootab neid, kes on õppinud oma vabaduse piire tunnetama.

LAPSEVANEMATE jaoks võib aeg olla seotud lastega, kes oma valikuid ja isikuvabadust kõrgelt hindama hakanud. Täiskasvanud lastega on asi selge, siin pole muud kui aktsepteerida või hooldussuhtest sõbrasuhe kasvatada. Alaealistega on veidi raskem, neile tuleb siiski pisut distsipliini õpetada. Enamasti teevad lapsed siiski rõõmu.

TÖÖ ja TERVIS kerkivad päevakorda sügisest. Paljud võivad tõenäoliselt tunda, et töö ja tasu pole õiges vahekorras. Loomulikult võid uue koha otsingutele suunduda, aga ära enne vanu suhteid lõpeta, kui uued olemas.

Nüüd tunneb arvatavasti enamik Kaaludest, et tervise nimel tasub pingutada. Teadlik liigub märksa rohkem kui varem, mõni võtab ehk koeragi, kellega koos kõndida. Vastavalt vajadusele ja keha märguannetele saab muuta ka muid harjumusi.

ENESEDISTSIPLIIN on märksõna, mis selle aastaga ei ammendu.
SUHETELE pole sügis loomuliku sujuvuse ning kerguse aeg, nõudes pingutust just Kaaludelt.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. september – kodu, perekond, kinnisvara, kodumaa, muutus
23.–27. september – identiteet, tervis, kohustus, vastutus
15.–19. oktoober – looming, armastus, lapsed, hobid, vabadus
12.–19. oktoober – üllatused, ootamatused, tervis, töö, kohustused, uuendus
7.–23. oktoober – saladused, salavaenlased, ebatavalisus, maailmavaade, privaatsus, kohustused
23. september – 23. oktoober – looming, armastus, lapsed, hobid, vabadus
23. september – 2. oktoober – armastus, lapsed, looming, sõbrad, hobid, ühiskondlik vastutus
13.–23. oktoober – kodu, perekond, kinnisvara, karjäär, kodumaa


SKORPION
23. oktoober – 22. november

KODU, perekond ja kodumaa on teemad, mis tõstatuvad tõenäoliselt enamiku jaoks. Nende tähendus ja tähtsus leiavad oma koha paljude mõtetes ja südames. Suhtumine teeb läbi korrektiive, sidemed seotakse ümber. Probleemid on lahendatavad ja perekonna toetus peaks enamikul juhtudel olema kindlustatud. Ka vanemad on toetavad ja igati abivalmis.

Juurte poole pöördumine igas mõttes on see, mis aitab stressi maandada ja vahel konkreetseid probleeme lahendada. Hobitegevusena suguvõsa uurimine võib päädida mitte ainult päritolu selgitamisega, vaid ka parema enesest arusaamisega. Oma kodu, perekonna ja isikliku elu kindlustamine annab kindlustunde tulevikuks ja ka aluse ühiskondlikuks edukuseks. Parim aeg juurdumiseks, kui seda üldse teha kavatsed.

MATERIAALSES plaanis on hea aeg uue kodu muretsemiseks. Sobib ka laiendus, renoveerimine ja lihtsalt sisustuse uuendus. Kinnisvaratehingud on tulevikku suunatud – ja võimalik, et parim investeering. Oste ega ka muid olulisi uusi algusi pole aga hea teha järgnevatel kuupäevadel: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05– 31.05, 7.09–30.09.

Võimalik ENESEKINDLUSE suurenemise aeg, mida võivad häirida mineviku varjud ja rahulolematus millegi tegemata jätmise pärast. Plats puhtaks! Ka enesele tuleb osata andestada!

Juba eelmisel aastal alanud ÕPPIMISE ja maailmavaate muutumise periood pikeneb.
ÜHISKONDLIKUS elus on vastutus tihti just Skorpionil. See aeg on veel pigem teiste abistamise, grupitöö vajadusega arvestamiseks, mitte enese vajaduste rahuldamiseks. Seeläbi võib aga olla ka küllalt edukas. Eriti poliitikas ja eri ühingutes. Ühiskasu tegevusest viib edasi, isiksus paistab välja kollektiivis ja kollektiivi toetuse kaudu. Kui on eelmisel aastal alanud projekte, siis tulemus selgub mais.

PARTNERLUS on aktiivseim juunis ja juulis. Sõprussuhetes ja armastuses võivad tulla tagasilöögid. Ettevaatust jaanuaris ja septembris.
PUHKUSEKS on parim jaanuar, aprill ja september-oktoober.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
24.–26. oktoober – õppimine, suhtlemine, lähikondlased, liikumine, muutus
23.–27. oktoober – saladused, salavaenlased, ebatavalisus, maailmavaade, privaatsus, kohustused
14.–18. november – kodu, perekond, juured, kinnisvara, kodumaa
11.–18. november – armastus, lapsed, hobid, looming, ootamatus, üllatus, vabadus
7.–22. november – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus
23. oktoober – 22. november – perekond, juured, kinnisvara
23. oktoober – 1. november – karjäär, kodu, vanemad,
13.–22. november – õppimine, suhtlemine, lähikondlased, liikumine


AMBUR
22. november – 21. detsember

SUHTED on pea kõigi Amburite aasta teema. Lähikondlastega kokkupuude võib saada eriti oluliseks. Õed/vennad, sugulased ja ka naabrid «ärkavad» just Amburi jaoks. Suhete parandamine, soojendamine ja/või algus on tuleviku jaoks suure tähtsusega. Teiste inimeste omapärast arusaamine on paranemas. Rohkem diplomaatiat ja vähem amburlikku (julma) otsekohesust, ja kasu, isegi materiaalne, isegi kõige uskumatumalt poolt, on kindlustatud.

Oktoobri lõpust alates nõuavad enim tähelepanu sõprus- ja ühiskondlikud suhted.
TEADLIKKUSE ja vaimu arengu aeg. Subjektiivsuse ja eelarvamuste vähenemise tendents on ilmne. Paranemas on ka (ette)tunnetus. Aga eriti riskialtile või tähelepanu puudulikkusega Amburile võivad õppetunnid kohale jõuda hilinemisega.

Ehk siis: areng igal juhul, kas või ämbrikolina saatel. Liigne eneseusaldus võib viia konfliktini. Kes arvab end ralliässaks, kes prohvetiks, ühtviisi «patused» mõlemad. Rusikas ega kõva sõna ei maksa suurt miskit, hoopis suuremeelsus ja tagasihoidlikkus.

FINANTSID ja OMAND on teemad, mis puudutavad kõiki. Loomulikult pole ühtset lahendust ega retsepti. Suhtumine väärtushinnangutest lähtuvalt on esmane lähtepunkt. Kas puudu on üüriraha või miljon, ühtviisi halvasti võivad tunda end mõlemad. See, mis hetkel toimub, pole igavene. Võlg on võõra oma – see on küll igavene tõde!

Adekvaatne suhtumine oma vajadustesse ja võimalustesse aitab mõndagi lahendada, aga ka tulevikuprobleeme ära hoida. Siin vallas on muutus ja perspektiiv põhilised märksõnad. Kindlasti pole vähe neid Ambureid, kes lähemate aastate jooksul oma kapitali oluliselt suurendavad. Nii võib isegi ebameeldivalt alanu olla katalüsaatoriks ja õigele suunale juhatavaks. Aasta alguse mõtted võivad olla kulla väärtusega, aga tegutsemisega tasub mõni nädal oodata.

KARJÄÄR võib mitmetel juhtudel tunduda ammendununa. Mõnel juhul ehk ka otsustajate meelest. Igatahes on üldise majanduslanguse raames ettevõtluse alguseks parimad ajad just Amburil. Aga väga paljud kohusetundlikult töötanud võivad nautida edasiliikumist ja isegi suuri preemiaid.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
23.–25. november – raha, vara, väärtushinnangud, muutus
22.–26. november – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus
14.–18. detsember – suhtlemine, õppimine, liikumine, lähedased
11.–18. detsember – kodu, perekond, juured, kodumaa, ootamatus, üllatus, uuendus
6.–21. detsember – karjäär, eesmärgid, kohustus
22. november – 21. detsember – õppimine, suhtlemine, sugulased, naabrid, reisimine
22. november – 1. detsember – reisimine, välissuhted, suhtlemine, õppimine, liikumine, lähikondlased
12.–21. detsember – raha, vara, väärtushinnangud


KALJUKITS
21. detsember – 20. jaanuar

Kõik, mis puudutab muutust ja uuendust, tasuks üle lugeda oma eelmise aasta horoskoobist. Märgi alguse Kaljukitsed teavad kindlasti täpselt, mida tähendab neile identiteedi muutus. Teised võtavad end 14 aastat kestvasse järjekorda. Kaljukits on ja jääb Aja suurima tähelepanu alla just nii kauaks.

VILJADE koristamise aeg algab paljudele novembrist. Kes on korralikult valmistunud, võib näha tulemusi. Siis on see eelkõige suurema vastutuse aeg. Eelnenud perioodi produktiivsusest sõltub palju. Kui soovide ja kohustuste vahel haigutab liiga suur lõhe, võib tekkida tahtmine või vajadus töökohta vahetada.

KARJÄÄR «ärkab» uuel tasandil oktoobri lõpust. Siitpeale käivitub oma eesmärkidele ja saavutustele keskendumise vajadus.

FINANTSID ja OMAND on aasta teema kõikidele Kaljukitsedele. Kohati võib mõistlik risk end isegi ära tasuda. Kui keegi peaks nüüd pankrotti minema, on see tingitud eelmistest arututest tehingutest. Enamik võib supelda positiivses ootuses ja võimaluste suurenemises. Isegi globaalseteks muutusteks peaks tüüpiline Kaljukits olema rohkem ette valmistatud kui teised.

Suurimat ettevaatust nõuab jaanuar, veebruari algus ning september. Lepinguid ei maksaks sõlmida ega uusi algusi ettevõtluses planeerida järgmistesse aegadesse: 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09.

ÕPPIMINE võib paljudel tulemuslikult lõpule jõuda. Eeldatavasti oli mitmetel nn aastaseid projekte, algusega eelmises septembris ja lõpuga mais. Siin on variante veelgi: mõni töötas näiteks aasta välismaal, teine annab raamatu välja, kolmas võttis hoopiski aasta koolist puhkust jne. Igatahes tasub pingutada, tulemused ei lase end kaua oodata. Kui midagi ongi venima jäänud, liigub autasu teeninu tõusujoones igas mõttes.

PUHKUSEKS ja ARMASTUSEKS on enamikul aeg lahti juunis ja novembris. (NB! Eriti suur oht ülepaisutatud kulutusteks!)
SUHTED ja PARTNERLUS on eriliselt aktiivne sügisel.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
23.–25. detsember – identiteet, tervis, muutused
21.–25. detsember – eesmärk, karjäär, ettevõtlus, saavutus, autoriteedid, vanemad, kohustus
13.–17. jaanuar – raha, vara, segadused, väärtushinnangud
10.–17. jaanuar – õppimine, suhtlemine, liikumine, üllatus, ootamatus, uuendus
5.–20. – jaanuar – maailmavaade, õppimine, seadused
21. detsember – 20. jaanuar – raha, vara, väärtushinnangud
11.–20. jaanuar – identiteet, tervis, partnerlus või vastasus
21.–31. detsember – raha, (kinnis)vara, ühisvara, seksuaalsus, väärtushinnangud


VEEVALAJA
20. jaanuar – 18. veebruar

SELGINEMINE ja PERSPEKTIIV on märksõnad, mis kõiki puudutavad. Hea aeg, et saada selgust eneses, oma suhete ja võimaluste kohta. Suurenev optimism, enesekindlus ja tegutsemisvõimalused annavad alust mõjukuse suurendamiseks. Loomulikult on siin oma ohud. Kõigepealt Veevalaja võimalikud kolm Ü-d: ülbus, ükskõiksus, ülienesekindlus. Peaks meeles pidama, et tegelikult osutub tõeliselt edasiviivaks ja kasulikuks hoopis neljas – ühiskasu.

ISIKSUSE ARENGU võimalusi iseloomustavad pikema perioodiga märgid kui aasta, seepärast loe ka oma eelmise aasta horoskoop üle ja keskendu eriti enese muutmise vajadusele ja võimalustele.

ÕPINGUD ja maailmavaateline areng on sügisest alates pea iga Veevalaja teema. Kes, kuidas ja kus, eks see ole eelkõige vajaduste ja võimaluse küsimus, aga sobib kõik hobiharidusest väljamaa ülikoolini, juurde- või ümberõpe. Kel haridustee pooleli jäänud, neil on just õige aeg jätkata. Kõike, mis käsil, on võimalik hiljem mingil moel kasutada ka praktiliste ülesannete täitmisel või integreerida oma tööellu.Veevalaja on aasta lemmiklaps.

MATERIAALSED vangerdused sobivad novembrini. Mõnd eriti õnneliku käega Veevalajat võib õnnitleda hea tunnetuse ja aja kasutuse oskuse puhul. Enamiku käed on aga tõenäoliselt seotud üldiste võimaluste piirangute tõttu. Liigne risk ja kulutamine ei sobi kohe kindlasti. Parem on oma rahakotile rauad/lukud peale panna ja õppida säästlikkust.

Eriliselt ettevaatlik peaks olema jaanuaris ja septembris. Ka igasugusest müügist võib siis laekuda loodetust vähem või tekkida muid probleeme. Kuigi aeg soosib kinnisvara ostu ja ehitamist, oleks hea jälgida, et suuremaid oste ei tehtaks 11.01–3.02, 6.03–18.04, 7.05–31.05, 7.09–30.09. Kel mingi suurem materiaalne tehing eelmisest aastast pooleli või ootel, võib loota, et lahendus hakkab hargnema mai lõpust alates.
PUHKUST ja ARMASTUST soosivad juuni ja detsember.
KODU ja PERE on seniidis juunis ja novembris.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
21.–23. jaanuar – ebatavalisus, saladused, privaatsus, religioon, muutus
20.–24 jaanuar – õppimine, reisimine, välissuhted, seadused, kohustused
11.–15. veebruar – identiteet, tervis, ego, illusioon
8.–15. veebruar – raha, vara, ootamatus, üllatus, uuendus
3.–18. veebruar – ühisvara, kinnisvara, seksuaalsus
20. jaanuar – 18. veebruar – identiteet, suhted, tervis
9.–18. veebruar – ebatavalisus, saladused, privaatsus, religioon, tervis, igapäevaharjumused, loodus, loomad
20.–30. jaanuar – identiteet, partnerlus, suhted, koostöö, lepingud, tervis


KALAD
19. veebruar – 20. märts

IDENTITEET ja selle muutus, kiired otsused, ootamatused ja elulised muutused on põhiteemaks märgi viimase kolmandiku Kaladele. Kõiki ei pruugi see sel aastal veel puudutada, aga uuendusvõimalusest ei jää ilma keegi.

LOODUS ja PRIVAATSUSE vajadus on aastas esile kerkivad teemad. Olenevalt isiksusest ja möödunust võivad aga tekkida erisuunalised lahendused. Mõnele on see suurema privaatsuse või selle vajaduse kerkimise periood. Osa sukeldub esoteerikasse, okultismi või religiooni, mõni on selles valdkonnas oma esimesi samme tegemas, õpinguid alustamas.

Õpetaja või guru ülesandeid täitvaks võib osutuda ka juhuslikult kohatud inimene või oma laps, igatahes ei tohiks leidmisega probleeme tekkida. Siin sobib ka grupiõpe ja -tegevus.

Loodus ja loomad on teise osa Kalade aktiivne teema. Siiagi mahub palju erinevat: koduloomad, loodusfotograafia, isegi aiandus ja näiteks ratsutamine. Kolmas osa võitleb n-ö segajatega. Kummalist ja varjatut, seletamatut või täiesti ilmseid inimese tegevust takistavaid asjaolusid või teisi võib enamasti võtta Märgina.

TOETUS võib tulla sealt, kust oodatagi ei oska, need võivad olla Inglid või Haldjad, kes ilmuvad näiteks ka naabripoisi või vana sõbrana.

RELIGIOOSSUS on samuti oluline tegur. Üks võib minna palverännakule, teine kloostrisse, kolmas otsida lihtsalt eksootikat või põgeneda argipäevast.

PARTNERLUS on osale endiselt tähtsaim teema, osale aga alles orbiidile tõusmas. Kui mõni suhe lõpeb, siis pole see väärt kestma või ei oska/saa Kalad sellega midagi peale hakata. Algavat partnerlust tuleb aga tõsiselt võtta. Siin võivad suurt rolli mängida kõrvalised asjaolud, mis kohustuse, vajaduse, vabaduse ja kire omavahel risti tõmmanud.

Novembrini kestab aeg, mil mõnel on raske teise mõtteid, motivatsiooni ning tegevust adekvaatselt hinnata – käimas on empaatiavõime kasvatamise, kohustuste täitmise ja ego versus vajadus periood. Õnn ootab neid, kes on õppinud oma vabaduse piire tunnetama.

Aeg märgib sel aastal eriliselt ära järgmistel kuupäevadel sündinud:
20.–22. veebruar – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus, muutus
19.–23. veebruar – ühisvara, raha, (kinnis)vara, seksuaalsus, kohustused
12.–16. märts – religioon, ebatavalisus, saladused, salavaenlased, privaatsus
10.–17. märts – tervis, ootamatus, üllatus, uuendus, identiteet
5.–20. märts – partnerlus, koostöö või vastasus, lepingud, kohustused
19. veebruar – 20. märts – religioon, loodus, loomad, privaatsus
10.–20. märts – sõbrad, suhtlemine, ühiskondlik vastutus, armastus, vabadus/seotus, lapsed
19.–29. veebruar – töö, kohustused, tervis, harjumused, loomad, loodus, privaatsus

Kommentaare ei ole: